VL Døgnet: Nyt og anderledes

05. april 2022

VL Døgnet foregår i år onsdag d. 25. maj. Overskriften er Sustainable Leadership LIVE, og der vil være top relevante key-notes og spændende paneler. Men der er også noget nyt i år. Dels vil vi sikre, at næste generations ledere og beslutningstagere får en stemme, og dels vil vi lave et mere engagerende VL Døgn. VL-medlemmerne ønsker mere interaktion og mere involvering, når man mødes fysisk over en hel dag. Derfor vil eftermiddagen være domineret af en spændende interaktiv proces, der på dagen skal munde ud i VL´s 10 Bud på Sustainable Leadership.

Af Anders Monrad Rendtorff

 

Alt det gode – sammen med noget helt nyt

VL Døgnet løber af stablen onsdag d. 25. maj. Det bliver en højaktuel og spændende dag – og den bliver fysisk. Der er derfor også mulighed for både at møde de andre VL’ere, som du kender. Og der er mulighed for at diskutere Sustainable Leadership med mange andre beslutningstagere.

At drive virksomhed er vanskeligt. Virksomheder spiller en afgørende rolle i samfundet. Men det kræver god og kvalificeret ledelse at være en ansvarlig virksomhed. En bæredygtig virksomhed, der både tager ansvar i lokalsamfundet samt bidrager til hele Danmarks (vækst)motor.

For omverdenen er mere dynamisk end nogensinde, fremtiden er mere uforudsigelig, og der er opstået nye udfordrende dilemmaer i forlængelse af miljøet, Covid-19´s betydning for de globale værdikæder, og ikke mindst pga. krigen i Ukraine. Og det er ikke kun praktiske dilemmaer. Det er i stigende grad moralske og politiske dilemmaer, som vi skal forholde os aktivt til.

Derfor skal VL Døgnet ikke kun bestå af spændende key-notes. Vi vil supplere paneldebatterne med et panel bestående af ’Young Changemakers’ for mere kvalificeret af sikre et bredere perspektiv på diskussionerne. Vi vil skabe en involverende og engagerende eftermiddag, hvor deltagerne skal producere VL´s 10 Bud på Sustainable Leadership.

Engagerende proces for at producere VL´s 10 Bud på Sustainable Leadership

VL Døgnet er en foreløbig kulmination på VL´s arbejde med Sustainable Leadership. Målet er både at producere en fælles opfattelse af hvad, VL´s medlemmer står for og vil forpligte sig til i forhold til Sustainable Leadership. Det er samtidig målet, at måden, vi sammen når det på –i løbet af eftermiddagen d. 25. maj – bliver engagerende og inspirerende for medlemmerne.

Planen er derfor, at du som deltager arbejder i en tæt gruppe om en dilemma-fyldt problemstilling, som I skal løse. Udgangspunktet vil være tre inspirations-cases med virksomheder, der er i gang med arbejdet med bæredygtighed. De vil demonstrere toplederens perspektiv og give ærlige bud på de dilemmaer, som der reelt arbejdes med. På den baggrund arbejder man som nævnt i grupper, og skal give sit bedste perspektiv på løsningen inden for ledelse, governance og positionering.

Som afslutning vil vi sammenfatte alle gruppers bud, som VL derefter vil arbejde videre med.

Processen bliver meget dynamisk, med hurtige skift, samtidig med, at vi fastholder en rød tråd i diskussionen. Det er deltagerens mulighed for at arbejde konkret med dilemmaer, sparre med andre beslutningstagere i lignende situationer og dermed opleve, at man netop ikke sidder alene med de tunge udfordringer.

Nyt: Young Changemakers

Formiddagen på VL Døgnet vil være ”klassisk”: Key-notes og paneldebatter modereret af Clement Kjersgaard, som vi kender det. Det nye er her, at vi supplerer virksomhedsledernes paneldebat med et særligt Unge-panel, som vi kalder ‘Young Changemakers’.

Hvad kan unge bidrage med på en topleder-konference?

  • ”‘Sustainable Leadership’ er for os et yderst relevant tema, da en god og ansvarlig ledelse i vores optik er en af nøglerne til et endnu bedre samfund for fremtidige generationer. Vi sætter stor pris på, at VL anerkender vores ambition om at få flere yngre mennesker ind i direktions- og bestyrelseslokaler landet over. Mere aldersdiversitet i danske virksomheder vil uden tvivl kunne bidrage med nye perspektiver samt endnu flere værdiskabende drøftelser på ledelsesgangen. Det er ikke en forudsætning at være ung i sig selv, men unge kan have en unik indsigt i yngre menneskers forbrugeradfærd, hvorfor vi vil argumentere for, at man bør tænke aldersdiversitet ind, når man skal sammensætte sin direktion eller bestyrelse. Vi er sikre på, at I ikke vil fortryde det”, fortæller Alexander Hasenberg, der er en af de talentfulde unge fra foreningen SAGA, der vil sidde med i Unge-panelet.

 

Hvad er jeres perspektiv på Sustainable Leadership?

  • ”Når vi som unge vokser op i dagens Danmark, nyder vi godt af flere generationers arbejde, der har ført til, at vi i dag er et af verdens rigeste, et af verdens frieste og et af verdens lykkeligste lande. Men fortidens succeser må ikke lukke vores øjne for fremtidens udfordringer. Flere unge er nervøse for, om hvorvidt vi lykkes med den grønne omstilling, mens der aldrig har været flere børn og unge, der er påvirket af dårlig mental sundhed, såsom stress, angst og depression. Det er udfordringer, der skal løses på tværs af alle generationer, således at vi kan opretholde et konkurrencedygtigt erhvervsliv, der kan skabe et endnu bedre samfund for vores fremtidige generationer. Det vil vi i SAGA gerne bidrage til, og vi glæder os til at drøfte, hvordan vi kommer et stykke af vejen på VL Døgnet 2022”, fortæller Alexander.

Nyt: Co-creation, at lære i fællesskab – og have det sjovt samtidig

Der er som vanligt lagt mange kræfter i at lave et godt og berigende VL Døgn. Denne gang særligt til en mere interaktiv eftermiddag. Jette Ditlev fra VL30 er med i den arbejdsgruppe, der planlægger eftermiddagen.

”Som deltager på VL Døgnet har jeg altid fået rigtig god viden og inspiration fra en række spændende og inspirerende indlægsholdere – og ikke mindst paneldebatter med mulighed for at stille spørgsmål – og så har jeg slet ikke nævnt muligheden for at netværke med VL-medlemmer fra andre grupper”

Jette Ditlev, VL30, bestyrelsesmedlem og rådgiver

Der er som vanligt lagt mange kræfter i at lave et godt og berigende VL Døgn. Og denne gang særligt til en mere interaktiv eftermiddag. Jette Ditlev fra VL30 er med i den arbejdsgruppe, der planlægger eftermiddagen.

 

  • ”Jeg er en af dem, der igennem årene har efterlyst, at alle deltagerne i højere grad inddrages på VL Døgnet – og at vi udnytter kollektivets styrke. Derfor er co-creation både interessant og relevant. Og når VL Selskabet rækker ud og spørger om jeg vil bidrage, så gør jeg gerne det – og jeg tror på, at vi får en virkelig interessant, inspirerende og idérig eftermiddag! Flere hundrede af Danmarks absolut dygtigste ledere er samlet og deres samlede viden, erfaring og fælles arbejde kommer ganske givet til at give et markant indspark til Sustainable Leadership-agendaen. Derfor håber jeg, at alle deltagerne er med på “at lege med”, fortæller Jette Ditlev, der fortsætter:
  • “For mig er noget af det vigtigste som bestyrelsesmedlem, rådgiver og futurist at få og udvikle inspiration – lære i fællesskab. Og så må det altså også godt være lidt sjovt samtidig. Derfor er tankerne om en involverende eftermiddag både interessante og i øvrigt også en del af både nutidens og fremtidens ledelsesmodel. Så nu er det “egen medicin””, afslutter Jette Ditlev, der har mange års erfaring i at facilitere strategi-processer i virksomheder.

VL samarbejder med SAGA: Danmarks nye demokratiske ungdomsbevægelse

 
SAGA er en moderne ungdomsbevægelse

SAGA er en ungdomsbevægelse, hvor du som medlem selv kan bestemme, hvilke mærkesager du involverer dig i – og netop ikke skal engagere dig i, eller være enig i et helt partiprogram. SAGA er en ungdomsbevægelse, hvor det ikke kræver flere timer om ugen for at kunne være med til at gøre en forskel.

 

SAGA er seriøs

SAGA bakkes op af en arbejdsgruppe fra Deloitte og Kraka, som leverer analyser, beregninger og actions, således at vores guidelines bygger på et faktuelt grundlag. SAGA vil ikke levere politiske forslag uden finansiering eller gennemregnede analyser af konsekvenserne; for skal ungdommens stemme tages seriøst, skal den også repræsenteres seriøst. Endvidere samarbejder SAGA med de stærkeste bureauer indenfor digital marketing og branding, som sikrer, at vi når vores publikum effektivt.

 

SAGA er stiftet af:
  • Alexander Hasenberg som arbejder i Danske Bank, hvor han leder et projektteam og fungerer som rådgiver til en af bankens direktører.
  • Nima Sophia Tisdall er CEO & medstifter af Blue Lobster og er desuden en del af Obama Foundation og World Economic Forum.
  • Jesper Theil Thomsen er CEO & medstifter af højtalervirksomheden, SOUNDBOKS, og bestyrelsesmedlem i bl.a. Børns Vilkår.
  • Carl Kronika er partner og medstifter af Copus, et strategisk kommunikationsbureau, der primært rådgiver vækstvirksomheder.
  • Tue Mantino, VL1, er bestyrelsesformand for SAGA. Tue Mantoni er bestyrelsesformand i Vækstfonden og forfatter til bogen Samfundskontrakten. Tue er endvidere formand for Lakrids by Johan Bülow & Stine Goya samt næstformand i Joe & The Juice og SOUNDBOKS.