VL og Ukraine: CA. 60% af VL-medlemmer er berørt af krigen

25. marts 2022

VL har netop afholdt sit første morgenmøde om krigen i Ukraine og betydningen for danske virksomheder. Mødet kom direkte i forlængelse af en survey til VL-medlemmerne, hvor næsten 60% påpeger, at de er økonomisk påvirket af krigen i Ukraine. Det uformelle møde demonstrerede, hvor mange forskellige både praktiske og moralske issues, som de danske virksomheder aktuelt tumler med. VL vil lave flere møder for at stimulere praktisk erfaringsudveksling.
Af Anders Monrad Rendtorff
 
Der er et stort behov for at udveksle praktiske erfaringer og drøfte dilemmaer blandt VL-medlemmer, og dermed for de danske virksomheder. Det står klart efter en survey udsendt i fredags og et ny-overstået morgenmøde for VL-medlemmer -om og hvordan- krigen i Ukraine påvirker danske virksomheder.
 

Mange danske virksomheder er allerede påvirket

VL udsendte fredag den 18. marts 2022 et spørgeskema til alle VL-medlemmer. VL har modtaget 278 besvarelser. Hovedresultaterne er:

  • Næsten 60% er økonomisk påvirket af krisen
  • Hovedårsager er særligt prisstigninger på råstoffer og energi og dernæst påvirkning af salg
  • 15% af medlemmerne har medarbejdere ansat i Ukraine, Rusland eller HvideRusland. Af dem er ca. 13.000 fastansatte.
  • Mange VL-medlemmer ønsker mulighed for at erfaringsudveksle og drøfte meget praktiske dilemmaer.

Det betyder med andre ord, at krigen i Ukraine allerede sætter markante spor for vores danske virksomheder. Og hvis ikke den økonomiske regning er stor endnu, så er krigen nået frem til Direktionen. For krigen sætter agendaen på mange forskellige måder. Helt praktisk, hvis man har medarbejdere i de berørte områder, hvis man skal transportere varer frem og tilbage, og hvis man er bekymret for sin it-sikkerhed.
 

Praktiske spørgsmål og dybe dilemmaer

Der var 33 tilmeldte VL-medlemmer til et virtuelt morgenmøde om Ukraine-krigen onsdag d. 23. marts. VL-bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen og bestyrelsesmedlem Niels Lundorff, der bor i Polen og er med i VL88, havde taget initiativet til mødet.
Morgenmødet demonstrerede det store behov for at udveksle erfaringer. Hovedparten af deltagerne i mødet var direkte berørt af operationer i Polen, Ukraine eller Rusland, mens andre var med på mødet, grundet den naturligt store bevågenhed.
Emnerne og dilemmaerne spændte vidt; fra den økonomiske påvirkning, håndtering af medarbejdere, cyber-sikkerhed og drøftelse af sanktionerne til de mere etiske/moralske dilemmaer.
De fleste oplevede, at de forskellige temaer hang sammen. Mest konkret var beretningerne om medarbejdersituationen i de berørte lande. Hvordan håndterer man det, som en lille organisation? Hvordan kan man hjælpe bedst? Og hvad er de foreløbige erfaringer med, hvordan medarbejderne reagerer?
Også forholdet til Rusland og holdninger til det etiske dilemma om, at fortsætte aktiviteter eller stoppe dem, blev berørt på mødet. Det fremgik meget klart, at den offentlige holdning til det etiske spørgsmål spiller en stor rolle for virksomhederne og deres kunder. Og endelig var der et stort fokus på at identificere relevante organisationer, eller bare på hvor man kan finde relevant information om, hvordan man skal forholde sig i de givne situationer.
 

VL-forum for involverede og interesserede VL-medlemmer

VL har, som resultat af ovenstående møde, lanceret en side, hvor der som virksomhedsleder er nyttig information at hente og mulighed for at deltage i drøftelser eller række ud efter andre VL-medlemmer https://vl.dk/krigen-i-ukraine/ (Siden er under udarbejdelse).

Hvis du vil vide mere? Her er gode links

På vl.dk har vi lavet et særligt site, hvor vi samler information om krigen i Ukraine – og de mange spørgsmål og dilemmaer, som danske virksomheder møder.
Krigen i Ukraine

Survey: VL survey blandt medlemmerne om krigen i Ukraine

VL udsendte fredag d. 18. marts et spørgeskema til alle VL-medlemmer. VL har modtaget 278 besvarelser. Hovedresultaterne er:

  • Næsten 60% er økonomisk påvirket af krisen
  • Hovedårsager er særligt prisstigninger på råstoffer og energi og dernæst påvirkning af salget
  • 15% af medlemmerne har medarbejdere ansat i Ukraine, Rusland eller HvideRusland. Af dem er ca. 13.000 fastansatte
  • Mange VL-medlemmer ønsker mulighed for at erfaringsudveksle og drøfte meget praktiske udfordringer og dilemmaer.