Danskere med global rækkevidde

25. marts 2022

VL i udlandet: Dansk ledet international succes

VL i udlandet består af 50%, der er ledere i internationale firmaer og organisationer. Ca. 25% af de internationale gruppers medlemmer er ledere i danske virksomheder, de sidste 25% er selvstændige.

Arbejdet i udlandet er selvsagt præget af den internationale kontekst. Hver eneste dag på arbejdet handler om deres kompetencer som internationale ledere. Det er en ledelse, der kræver forståelse for internationale kunderelationer og leverandørforhandlinger, og international ledelse af produktion og service.

VL-grupperne oplever stigende aktivitet og interaktion mellem danske grupper, der besøger internationale grupper, og den direkte kontakt mellem medlemmer i Danmark og internationale medlemmer. Og på den måde manifesterer VL’s internationale grupper sig mere og mere med værdifulde bidrag til VL’s brand.

Derfor vil VL Nyt også i stigende grad prioritere reportager fra, og beskrivelser af, den internationale hverdag.

Hvis du vil vide mere? Her er gode links

På vl.dk har vi lavet et særligt site, hvor vi samler information om krigen i Ukraine – og de mange spørgsmål og dilemmaer, som danske virksomheder møder.
Krigen i Ukraine

VL har siden 2008 haft grupper ude i verden. Fra starten i Hong Kong i 2008 til i dag, er VL vokset til 16 stærke grupper fordelt over hele verden. Det er kendetegnende for dem alle, at udgangspunktet er dansk, men at hverdagslivet er internationalt. VL er en lomme af engagement og inspiration på et personligt niveau, som det er svært at finde andre steder.

Af Anders Monrad Rendtorff

De internationale grupper har fået stigende betydning for VL. Aktivitetsniveauet er højt, og kontakten mellem Danmark og grupperne er øget markant.

  • ”De internationale grupper er kommet meget mere i spil. Vi har jævnligt kontakt, vi har møder (virtuelt) med formændene to gange om året og bare i den seneste måned har jeg virtuelt deltaget i VL-møder i Luxembourg, Paris og Grønland”, fortæller Adm. Direktør Ida Bratting Kongsted.

 

Vi vil gerne bruges

Baggrunden for den øgede aktivitet er, at grupperne gerne vil bruges og involveres mere. Og at grupperne gerne vil styrke kontakten til Danmark.

  • ”Det er helt tydeligt for mig, at grupperne gerne vil bruges. De har en global erfaring og ind imellem et andet syn på diverse internationale dilemmaer – f.eks. pågår en drøftelse med grupperne i Kina om muligheden for at lave et virtuelt roundtable – dette kunne også være i samarbejde med Danish Chinese Business Forum”.
  • ”De vil gerne styrke kontakten til andre danske virksomheder og topledere. Det kan være som ’eksperter’, som mange af dem jo er, inden for en bestemt industri eller mere typisk en kultur. Vore medlemmer er i øjenhøjde med det lokale miljø og har masser af praktisk erfaring. Og helt konkret tager grupperne meget gerne imod besøg fra andre danske grupper eller personer”.
  • ”Eller det kan være at hjælpe til introduktioner. For mange er det en slags ’borgerpligt’”, erfarer Ida.

Medlemsprofilen er anderledes

Det er dog, på visse måder, anderledes at være VL-gruppe i udlandet. Konceptet for VL-grupper er det samme i udlandet som i Danmark. Men to forhold gør det anderledes. Det er dels geografien, og dels den lidt særlige medlemsprofil.

  • ”Grupperne er typisk lidt mindre end de danske, fordi der er lidt færre at tage af. Mange lande er jo meget store i forhold til Danmark, hvorfor transport ganske enkelt er et større issue. Det betyder, at rekruttering på det rette niveau kan være lidt vanskeligere. Samtidig er der jo også en lidt hyppigere udskiftning, fordi mange af danskerne i udlandet er på en slags gennemrejse. De kan forlade landet til fordel for et andet land. Eller rejse hjem efter endt udstationering. Det gør samlet set formandsrollen og ledelsen af grupperne lidt mere krævende”, fortæller Ida.

 

Der er ikke andet som VL

Noget af det mest opløftende er dog det grundlæggende VL-koncept, som ganske enkelt ikke findes ret mange steder. Professionelle netværk, der samtidig er stærkt personlige og oprigtige i sit fokus på at dele og lære, er oftest ikke udviklet lige så langt som det danske.

 

  • ”Et netværk som VL findes ikke i udlandet, i givet fald er det spundet op omkring alumni med tilknytning til universiteter. Det virker, i den internationale sammenhæng, som noget meget unikt og faktisk meget moderne. Mange af vore medlemmer fortæller, at deres lokale kolleger konsekvent er misundelige på konceptet og har svært ved at forstå, hvordan det kan lade sig gøre. Professionelle netværk er jo nok blevet noget, vi blot tager for givet i Danmark, men det er det altså ikke ude i den store verden”.

VL over det meste af verden

VL71 Shanghai blev stiftet i 2008 på opfordring af Helle Priess Sørensen (tidl. CEO BTX i Kina og Hong Kong).

Det blev starten for de mange vigtige grupper ude i verden, der siden er kommet til, og som flere danske grupper har haft fornøjelsen af at besøge.

Her får du et hurtigt overblik over, hvor du kan finde en VL-gruppe, og hvem formanden er:

VL71 Shanghai, Nikolaj Moesgaard
VL72 Nuuk, Henrik Rafn
VL75 Paris, Ian Herlevsen
VL76 Moskva, Christian Mortensen
VL78 London, Pia Dalziel
VL81 Schweiz, Charlottte Johs
VL82 Singapore, Peter Draminsky
VL83 New York, Pia Friis
VL85 Luxembourg, Ulrik Møller
VL88 Warszawa, Niels Lundorff
VL94 Dubai, Jens Nordahl Ravnbøl
VL96 Tyskland,  Mads Schreiner
VL97 New Delhi, Søren Kannik
VL100 Beijing, Peter Glinvad
VL112 Bangkok, Tom Sørensen
VL114 San Francisco, David Wittenkamp

Hverdagen for VL88 i Polen

Niels Lundorff er en af de mange VL-medlemmer, der er med i en gruppe i udlandet. Han er CFO i Aion Bank og er samtidig med i bestyrelsen for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. VL Nyt har spurgt, hvordan hverdagen er for en VL-gruppe i udlandet

  • ”I VL88 Polen er vi 22 medlemmer. Men blot 10 medlemmer bor indenfor 1 times kørsel fra Warszawa centrum, hvor vi afholder de fleste fysiske møder. Resten bruger 6-10 timer på at rejse frem og tilbage”.
  • ”Det forpligter os til at hvert eneste møde skal give deltagerne et attraktivt udbytte. Med VL kan vi engagere og inspirere på et højere og mere personligt niveau. Vi bruger gerne VL’s årstemaer og materialer, som vi integrerer i diskussioner om konkrete udfordringer i medlemmernes organisationer. Men de seneste år har vi også i stigende grad haft diskussioner omkring den russiske trussel, der nu har vist sig realiseret i katastrofale dimensioner”.
  • ”Vi har 10-20% årlig medlemsfluktuation, der næsten udelukkende skyldes at medlemmerne rejser til næste udstationering eller tilbage til Danmark. Vi har ikke problemer med at finde nye medlems-kandidater, da der årligt kommer mange danske ledere til Polen”.

 

Hvordan kan VL88 styrke den internationale dimension for VL?
  • Seks af vore medlemmer bor udenfor Polen, og vi har en række medlemmer med regionalt ansvar i Øst- og Mellemeuropa. Med dette internationale afsæt kunne vi søge og optage danske topledere fra nabolande, hvor der ikke er nogen VL-grupper. Med tiden kunne det føre til etablering af nye grupper.