Aldrig sig aldrig: Øjenvidneberetning fra Moskva

25. marts 2022

VL har i de seneste uger, af gode grunde, haft stor fokus på krigen i Ukraine. Vi har lavet en virtuel særepisode om Ukraine krisens betydning for danske virksomheder, vi har lavet en survey til VL-medlemmer og senest et ZOOM-møde, hvor medlemmer kan diskutere de mange dilemmaer. Vi har samtidig haft fokus på at understrege VL´s internationale rækkevidde. Og her i denne artikel har vi en snak med Aage V. Nielsen fra VL76, der har boet og levet i Moskva i næsten 30 år. Hvad er hans situationsbillede, og er der gode råd til danske virksomheder?

Af Anders Monrad Rendtorff

 

Det er bestemt ikke nemt at være en dansk virksomhed i Rusland og i Moskva i disse tider. Ifølge Aage V. Nielsen, der har boet og drevet virksomhed i Moskva i næsten 30 år, er der blot 3 danskere tilbage af den ellers solide VL76.

  • ”Vi er bestemt i et vadested lige nu. Jeg har gennem årene oplevet et antal kriser, som vi er kommet igennem. Eksempelvis krigene i Tjetjenien i 95 og 99, Kasakajev-sagen i 2003 og senest KRIM i 2014, hvor vi oplevede stramme sanktioner. Men denne gang er mere dramatisk, mere radikal – og det er meget svært at forudse, hvad der kan ske”, fortæller Aage V. Nielsen over en WhatsApp-forbindelse til Moskva.

 

Informationsniveauet afhænger af alder

Men hvad er egentligt situationen, set med russiske øjne?

  • ”På mange måder er situationen her i Moskva pt. normal. Men jeg ser dog eksempler på, at nogle varegrupper kan være udsolgt. Men det vil jeg ikke dramatisere. Foreløbigt er butikkerne velforsynede, og på TV forsikrer man befolkningen om, at der ikke bliver nogen varemangel. Hverdagslivet er faktisk nogenlunde normalt”, fortæller Aage.

Til gengæld er det meget forskelligt, hvordan russerne bliver informeret. Der er ifølge Aage en tydelig forskel på aldersgrupper.

  • ”Hvis man er ældre, og dermed ofte blot ser det nationale tv, så ser man bestemt ikke mange ødelæggelser. Og det former jo opfattelsen af situationen. Hvis man derimod får sine nyheder over internettet, er informationerne langt mere nuancerede. Og det er særligt de yngre generationer, der derfor – i princippet – er mere oplyste. Mit bud er, at mere end halvdelen ikke er synderligt oplyste om situationen i vestlig forstand”.

 

Det gode råd? Træd vande i nogle måneder

Løfter man blikket til et virksomhedsniveau, er der selvfølgelig ingen klare svar. Og det kommer der heller ikke på den korte bane.

  • ”Hvis jeg bliver spurgt om et godt råd til danske virksomheder, vil jeg sige: Træd vande så godt man kan. For at vinde tid til at vurdere, hvor tingene bevæger sig hen”, siger Aage V. Nielsen. Det har vist sig nyttigt under de tidligere kriser.

Mange danske virksomheder lukker dele af operationen ned, men ikke alt. Der er over de sidste mange år foretaget meget store investeringer i Rusland. Og Rusland har udviklet sig til at være et betydeligt og lønsomt marked for mange. Ikke mindst fordi russerne har været villige til at betale for kvalitet.

  • ”Der er mange udfordringer lige nu. Ikke mindst EU og de amerikanske sanktioner. Fly og flyreservedele sanktioner, samt lukning af de civile luftrum i Europa (og USA) rammer. Sanktionerne i sig selv vil ramme, men der mangler præciseringer, hvilket også var tilfældet i 2014. Den private transport embargo fra de store internationale transportører, og som ikke er en del af de politisk bestemte sanktionerer, er pt. det største problem for virksomhederne. Det rammer alle – og i øvrigt begge veje. Snakken om russisk nationalisering vurderer jeg til ikke at være særlig realistisk, medmindre Vesten begynder at konfiskere og ikke blot beslaglægge russiske aktiver i udlandet. Den indledende debat er siden blev blødt noget op”, vurderer Aage V. Nielsen.

 

Husk – det er en konflikt mellem broderfolk. Ukrainere og russere er gift med hinanden

Det kulturelle aspekt er nok en overset faktor i krigen. Det er på mange måder en blodig konflikt mellem broderfolk, som selvsagt præger store dele af befolkningen.

  • ”Mange ukrainere og russere er jo giftet ind i hinandens familier og har familiemæssige relationer på kryds og tværs. Det gør konflikten endnu mere ubærlig. Jeg har oplevet russiske topledere være på grådens rand, når talen falder på konflikten. Min fornemmelse er, at det påvirker stemningen betydeligt”, pointerer Aage V. Nielsen

 

Og atom-truslen?

Et af de helt store spørgsmål om krigen er naturligvis spørgsmålet om Putin selv – og om risikoen for at atomvåben bringes i spil.

  • ”Det er et rigtigt godt spørgsmål”, svarer Aage V. Nielsen. ”For situationen er meget uforudsigelig, men jeg vurderer risikoen til at være minimal”.
  • ”Putin er jo rationel i den forstand, at hans historiske forståelse, som han beskrev i et langt essay i juli sidste år, er meget klar og tydelig. Han forfølger entydigt sit eget rationale, som er, at den nuværende situation med Ukraine er kunstig, og derfor skal rettes op. Men hvordan det vil udvikle sig, er helt uforudsigeligt”.

Og til atomtruslen, siger Aage V. Nielsen:

 

  • ”Jeg har ingen ide om det. Så lad mig blot sige som Aksel Larsen engang sagde”: ”I politik skal man aldrig sige aldrig”, afslutter Aage V. Nielsen.

Aage V. Nielsen er en af de mest erfarne danskere i Rusland

Aage V. Nielsen har boet og levet i Moskva siden 1992, hvor han startede PA Management Consultings operation i Rusland. Fra 1995 har han drevet sit eget firma, Vitur Bering Management.

Aage har været medlem af VL76 Moskva siden 2016. I mere end 25 år været medlem af AEB – The Association of European Business in the Russian Federation, Moscow. Medlem af Council of National Representatives siden 2006, hvor han i flere perioder har været formand. Endelig har Aage, siden 2016, været medlem af DBC, The Danish Business Club, Moscow.

Hvis du vil vide mere? Her er gode links

På vl.dk har vi lavet et særligt site, hvor vi samler information om krigen i Ukraine – og de mange spørgsmål og dilemmaer, som danske virksomheder møder.
Krigen i Ukraine