Roadtrip til VL-grupperne, der tegner fremtiden

15. oktober 2021

VL Selskabet har de seneste måneder været i tæt dialog med mange formænd og repræsentanter for de over 120 VL-grupper. Målet har været at involvere formændene i VL´s strategiske retning. Roadshowet gennem Danmark har også været indsigtsfuldt i forhold til at komme tættere på gruppernes hverdag. Læs her, hvordan Jette Ditlev, formand fra VL30 og Ilhami Alici, der er formand for VL89, arbejder med VL-grupperne.

 

Sæt os i spil som ledere

Jette Ditlev er formand for VL30, professionelt bestyrelsesmedlem, ledelsesrådgiver og foredragsholder. Hun er en erfaren formand og har senest været igennem en fusion af to VL-grupper.

 

Hvad ser du som de største styrker for et VL-medlem i den gruppe, du er formand for?

Vi er en bredt funderet gruppe, dvs. mange forskellige typer af virksomheder, aldersgrupper og baggrunde. Og vi har faktisk også en del kvinder. På samme måde har mange været en del af gruppen i en længere årrække, hvilket betyder relationer og tillidsniveau er godt. Det er jo fundamentet for at kunne drøfte ledelsesmæssige dilemmaer, problemer og udfordringer.

 

Hvor kan I blive endnu bedre?

Vi kan helt sikkert fortsat styrke både relationer og netværk – også fordi vores gruppe er en 2½ år gammel fusion af VL66 og VL30, men VL30 som den fortsættende gruppe. Og ovenpå Corona skal vi ses meget mere igen – virtuelle møder i to dimensioner er ikke det samme, når der skal bygges relationer og skabes netværk. Vi kan helt sikkert også blive bedre til at lave inspirerende og udbytterige møder – det er iøvrigt altid en vigtig opgave – ligesom vi også har fokus på rekruttering og medlemssammensætning.

 

Hvorfor skal man prioritere at være med i VL som (top)leder?

Inspiration, erfaringsudveksling og indsigt. Muligheden for at teste nogle idéer af, muligheden for at drøfte dilemmaer og svære problemstillinger i en fortsat omskiftelig og hyperkompleks omverden, kalder i høj grad på at deltage i VL (og sikkert også i andre fora). Vi skal suge viden, indsigt og klogskab mange steder fra, og vi skal have modet til at gå ud på tynd is – og sætte os selv i spil som ledere. Det er forudsætningen for overhovedet at kunne drive noget i en fremtid, der virkelig kalder på nye og bæredygtige tilgange.

“Inspiration, erfaringsudveksling og indsigt. Muligheden for at teste nogle idéer af, muligheden for at drøfte dilemmaer og svære problemstillinger i en fortsat omskiftelig og hyperkompleks omverden, kalder i høj grad på at deltage i VL”

Jette Ditlev

Professionelt bestyrelsesmedlem, ledelsesrådgiver og foredragsholder, Formand for VL30

Skæbnefællesskab og honeymoon

Ilhami Alici er formand for VL89 og CEO for Wila. Ilhami er et erfarent VL-medlem, og står nu i spidsen for en helt nystartet gruppe, som er ved at etablere sig.

 

Hvad ser du som de største styrker for et VL-medlem i den gruppe, du er formand for?

VL89 er ganske nystartet, hvorfor jeg betragter os som stadig værende i ”honeymoon-fasen”. Dvs. alle er glade for at være startet i VL-regi (omend nogle af os har været det længe), alle er nysgerrige på hinanden, og alle er klare på at bidrage til det faglige fællesskab, som VL primært er for os. Vi er 12 medlemmer i vores gruppe og vores primære baggrund er, at vi alle er aktive virksomhedsledere, primære beslutningstagere, og at vi alle sidder med hånden på kogepladen. Det betyder også, at vi har en stor fællesmængde af udfordringer, vi kan relatere til og sparre om. Altså en stor grad af skæbnefællesskab. Dét ser jeg som den største styrke i vores VL-gruppe.

Omdrejningspunktet for vores VL-møder bliver sparring med medlemmerne og de konkrete forretningsmæssige udfordringer, vi hver især sidder med. Vi vil ganske enkelt sætte den kollektive intelligens i spil til fælles gavn og glæde. Vi tror på, at det er det, der skaber de stærke relationer, og det, som medlemmerne får mest ud af, med de kompetencer og den erfaring VL-gruppen i sig selv er repræsentant for.

 

Hvorfor skal man prioritere at være med i VL som (top)leder?

VL er værdifuld for toplederne generelt, men måske særligt for de virksomhedsledere, der refererer direkte til en bestyrelse. Som manden på broen er der emner, der ikke altid egner sig til at blive taget med din ledergruppe og/eller bestyrelse. Hér kan VL-gruppen være det lydtætte rum, hvor du kan dele dine udfordringer og overvejelser med ligesindede – ligesom VL-gruppen i mange sammenhænge kan være din inspirationskilde i forretningsverdenen.

“Omdrejningspunktet for vores VL møder bliver de konkrete forretningsmæssige udfordringer vi hver især sidder med og sparring mellem medlemmerne. Vi vil ganske enkelt sætte den kollektive intelligens i spil til fælles gavn og glæde. Vi tror på det er det der skaber de stærke relationer og det som medlemmerne får mest ud af, med de kompetencer og den erfaring VL gruppen i sig selv er repræsentant for.”

Ilhami Alici

CEO, Wila. Formand for VL89

De gode råd til VL

Værn om VL´s eksklusivitet

Ilhami Alici

Alle VL-grupper har deres egen kultur og præferencer, hvilket gør VL Selskabets opgave udfordrende. Jeg tænker VL Selskabet til stadighed skal værne om VL-brandet. Dvs. sikre eksklusiviteten. Desuden kunne Selskabet med fordel arbejde på, hvad og hvordan VL skal forblive eksklusivt og differentieret i sin profil ift. konkurrerende netværksgrupper.

De gode råd til VL

Byg bro mellem de forskellige typer virksomheder i medlemskredsen

Jette Ditlev

Jeg tænker, at der fortsat er en opgave i at bygge bro imellem grupperne på tværs, ligesom der er en opgave i at bygge bro imellem typer og størrelser af virksomheder i medlemskredsen. Mange gode initiativer og innovation udspringer også fra nogle af de medlemmer, der repræsenterer mindre og mellemstore virksomheder – eller som kommer ud af helt andre miljøer end de klassiske store corporates. At være det toneangivende ledernetværk skal i fremtiden defineres på flere dimensioner end blot “hvilken CxO-titel har du så?”