VL-Formandsmøder

 

 

 

 

 

VL-Formandsmøder

 

 

 

Se interviews fra formandsmøderne

 

Vi har talt med en række af formændene på vores møder rundt i landet. Du kan læse deres refleksioner om deres engagerede og forpligtende arbejde her. Og nedenfor er en række korte videoer, hvor du kan se og høre dem fortælle om centrale pointer i hvervet.

Vi stillede fire formænd tre enkle spørgsmål: Hvad er VL´s styrke? Hvorfor skal man ønske sig at være medlem af VL? Og hvad er dit fokus som formand for en VL-gruppe?

Du kan opleve Helle Just Krag fra VL32. Hun er Vicestatsadvokat hos Rigsadvokaten, Merethe Eckhardt fra VL47, der er Udviklingsdirektør hos Domsstolsstyrelsen, Christian Bjerring, VL 66, er ledelsesrådgiver og forfatter fra Closer Consulting. Og endelig Lars H. Nielsen fra VL 91, Ledelsesrådgiver, Olympeak Consulting.

Hvad er VL’s styrke?

Helle Just Krag, VL32: VL’s styrke er kombinationen af det traditionelle med en moderne tilgang.

Hvorfor skal man som topleder ønske sig at være medlem af VL?

Merethe Eckhardt, VL47: Du vil spille andre og dig selv bedre …

Hvad er dit fokus som formand?

Christian Bjerring, VL66: Jeg sørger for engagerende møder, som du ikke vil gå glip af.

Faste møder med VL-formændene sikrer den rigtige retning

I august og september var VL-Selskabet på roadshow landet rundt for at få input fra VL-formændene til bestyrelsens igangværende strategiproces for fremtidens VL. Turen gik til Aalborg, Aarhus, Trekant-området, Odense og sluttede med to møder i København. Vi vil i den kommende periode fortælle meget mere om møderne og ikke mindst lade formændene komme til orde. Vi fangede stemningen på et af møderne i København i videoen nedenfor.

På Roadshowet kom formændene på arbejde, da der blev diskuteret udviklingsmuligheder og fremtidens VL. 

Gode råd fra formændene

Sådan holder VL-gruppen sig skarp

Tre gode råd fra formand Nina Carlslund, VL 38:

1.
Værn om det fortrolige ledelsesrum, hvor man kan være ærlig og hudløs over for hinanden og glem aldrig den kritiske sans og nysgerrighed. Det den, som giver diskussionerne bid og relevans.

2.
Brug årstemaerne aktivt. Der er masser af spændende materiale at hente hos VL Selskabet og masser af under-agendaer at tage fat på, så man kan finde sine egne vinkler, som er højaktuelle for gruppen

3.
Læg vægt på medlemmernes individuelle ansvar for at skabe en god VL-gruppe. Fortæl nye medlemmer, at de forventes at prioritere møderne højt og som udgangspunkt møder op til alle gruppemøder. Har man ikke tiden, er det måske ikke nu, man skal være med i VL.

Sådan sikrer VL-gruppen sin relevans og udvikling

3 gode råd fra VL-formand Jeppe Dahl Jeppesen, VL119:

1.
Undersøg gruppens største udviklingspotentialer. Øvelsen kan sagtens gennemføres hvert 2.-3. år. I VL 119 har bestyrelsen fået værdifuldt input fra gruppens medlemmer.

2.
I sidste ende er det formandens og bestyrelsens ansvar at sikre, at nye tiltag bliver implementeret i gruppen, eventuelt i samarbejde med et arrangementsudvalg.

3.
Ærlighed og selvindsigt er afgørende egenskaber hos det enkelte VL-medlem, hvis samarbejdet i gruppen skal være relevant og værdifuldt og følge med tiden.

Hvordan man skaber man en velfungerende VL-gruppe?

Tre gode råd fra Henrik Andersen, formand for VL8 i Aalborg

1.
Du er kun attraktiv, så længe du er aktiv
Alle medlemmer bør bidrage aktivt og være med til gruppemøderne. Man er kun et aktiv for gruppen, når man er til stede og engageret.

2.
Du er omgivet af de bedste – udnyt det
Hvor tit er man omgivet af så mange skarpe hjerner på en gang? Udnyt, at du er i et fortroligt rum med nogle af landets dygtigste erhvervsledere. VL er et helt særligt rum, hvor du kan vende problemer og udfordringer med ligesindede. Det er en fantastisk mulighed, grib den!

3.
Gør brug af hjælp fra VL-sekretariatet
I forbindelse med årstemaerne er der udarbejdet masser af kvalitetsmateriale, som grupperne frit kan anvende på gruppemøderne. Gør brug af den hjælp og assistance, som VL-sekretariatet tilbyder.

“VL skal være toppen af poppen. Når spidserne fra de store danske virksomheder mødes til VL Døgn, skal det skabe overskrifter i pressen. Der er rigtig mange netværk at konkurrere med i dag, så VL må kæmpe for den opmærksomhed – men det kan lykkes at sætte en dagsorden, som det var tilfældet med Verdensmålene Live i FN Byen. Det demonstrerede for omverdenen, at VL tager action på vigtige samfundstemaer.​.”

Nina Carlslund

adm. direktør, Hotel Scandic i Aarhus. Formand for VL 38

“I stedet for at vi i bestyrelsen satte os sammen og planlagde derudad, lavede vi et reality check: Hvor er vi, er der behov for at gøre noget anderledes? Hvor er det største udviklingspotentiale i gruppen?”
Jeppe Dahl Jeppesen

CEO, White Spot Food. Formand VL 119

“Jeg er ikke socialist, men jeg mener, at vi skal passe på hinanden, og her kan fællesskabet noget, og derfor har vi en vigtig stemme og indflydelse i VL. Fordi vi for alvor kan flytte noget ude i virksomhederne, og fordi det batter noget, når 4000 topledere er enige om, at her er et vigtigt tema, som vi gerne vil have endnu mere fokus på.”
Henrik Andersen

CEO, The-Board og formand for VL8 i Aalborg

Byg bro mellem de forskellige typer virksomheder i medlemskredsen

Jette Ditlev, formand for VL30

Jeg tænker, at der fortsat er en opgave i at bygge bro imellem grupperne på tværs, ligesom der er en opgave i at bygge bro imellem typer og størrelser af virksomheder i medlemskredsen. Mange gode initiativer og innovation udspringer også fra nogle af de medlemmer, der repræsenterer mindre og mellemstore virksomheder – eller som kommer ud af helt andre miljøer end de klassiske store corporates. At være det toneangivende ledernetværk skal i fremtiden defineres på flere dimensioner end blot “hvilken CxO-titel har du så?”

Værn om VL´s eksklusivitet

Ilhami Alici, formand for VL89

Alle VL-grupper har deres egen kultur og præferencer, hvilket gør VL Selskabets opgave udfordrende. Jeg tænker VL Selskabet til stadighed skal værne om VL-brandet. D.v.s. sikre eksklusiviteten. Desuden kunne Selskabet med fordel arbejde på, hvad og hvordan VL skal forblive eksklusivt og differentieret i sin profil ift. konkurrerende netværksgrupper.

Gode råd til VL

Mit gode råd vil være at have fokus på den store diversitet, der er mellem de enkelte VL-grupper.

Og så skal næste VL Døgn placeres udenfor København…

Niels-Ove Mølhave, Formand, VL63, Horsens

Gode råd til VL

Det vigtigste er at alle de gode overskrifter og temaer, som VL arbejder med, nemmere kan ”oversættes” i VL-grupperne. Vi får meget inspiration fra de helt store virksomheder. Eksempelvis er VL Døgnet i nogen grad baseret på indlæg fra topnavne. Det er bestemt meget inspirerende, men! Langt de fleste VL medlemmer (særligt  i Vest Danmark) er jo ansat i mindre og mellemstore virksomheder, hvorfor vi bør drøfte, hvorledes vi inddrager og oversætter temaer og budskaberne bedre. Det kunne eksempelvis være indenfor temaet bæredygtighed.

Frank Bondorph, Formand for VL74, Esbjerg

“Inspiration, erfaringsudveksling og indsigt. Muligheden for at teste nogle idéer af, muligheden for at drøfte dilemmaer og svære problemstillinger i en fortsat omskiftelig og hyperkompleks omverden, kalder i høj grad på at deltage i VL”

Jette Ditlev

Professionelt bestyrelsesmedlem, ledelsesrådgiver og foredragsholder, Formand for VL30

“Omdrejningspunktet for vores VL møder bliver de konkrete forretningsmæssige udfordringer vi hver især sidder med og sparring mellem medlemmerne. Vi vil ganske enkelt sætte den kollektive intelligens i spil til fælles gavn og glæde. Vi tror på det er det der skaber de stærke relationer og det som medlemmerne får mest ud af, med de kompetencer og den erfaring VL gruppen i sig selv er repræsentant for.”

Ilhami Alici

CEO, Wila. Formand for VL89

”Man skal være med i VL for at få inspiration, et personligt og fagligt fortroligt netværk, som bygger på stærke relationer. Og så skal man huske at give noget af sig selv”

Niels-Ove Mølhave

Manager, EY og formand for VL63, Horsens

”Jeg tænker det handler om deltagelse i et stærkt erhvervsnetværk, hvor man får ledelsessparring på tværs af brancher. Man får genereret ideer og horisonten bliver generelt udvidet”

Frank Bondorph

afdelingsdirektør i Sydbank, Formand for VL74, Esbjerg