Når 4000 topledere taler, lytter hele Danmark

01. oktober 2021

Topledere har et fælles samfundsansvar, og det kan dyrkes endnu mere i VL-regi, mener Henrik Andersen, formand for VL8 i Aalborg. VL-netværket er en stærk og indflydelsesrig spiller, når der skal ske forandringer, men succesen afhænger af det enkelte medlems aktive indsats, siger han.

AF EVA ANDERSEN

 

Når 4.000 topledere beslutter, at der skal mere fokus på bæredygtighed, klima, ulighed – eller mere konkret på fx et mere rummeligt og inkluderende arbejdsmarked – så sker der noget. Det mener i hvert fald Henrik Andersen, CEO i The-Board og formand for VL8 i Aalborg.

Som mangeårigt medlem af VL8 overtog han for et par år siden formandsrollen i den nordjyske gruppe, og står det til ham, må der gerne være endnu mere fokus på den indflydelse og forandrings-power, som VL-netværket rummer, og som det er op til det enkelte medlem at bidrage til, tilføjer han.

-Det rummer et element af forpligtelse for det enkelte medlem, når vi i VL tager de store samfundstemaer op.

-Vi må aldrig blive politiske, og som erhvervsledere kan vi ikke bestemme, hvordan samfundet skal indrettes, men vi kan samles om ledelse, forretningsdrift og have en holdning til, hvordan organisationer skal drives for at sikre de bedste rammer for mennesker. Og så kan vi være med til at sikre et godt samspil mellem det offentlige og private.

-Den slags temaer er vi ligefrem forpligtet til at tage op og have en holdning til.

 

Stigende velfærd og ’det gode liv’

Så når der lige nu er stort fokus på temaer som bæredygtighed, ligger det lige for at diskutere, hvordan man for eksempel indretter arbejdsmarkedet og skaber bæredygtige organisationer, som ikke slider folk op, men tværtimod udvikler mennesker og virksomheder i en positiv retning.

-Vi kommer til at mangle arbejdskraft, og flere brancher gør det allerede. Samtidig har vi en enorm befolkningsgruppe, som står uden for arbejdsmarkedet. Tænk, hvis vi kunne få adgang til de ressourcer – det ville være en vindersituation for alle, mennesker og virksomheder. Det handler om velfærd og om det gode liv. Om at færre i fremtiden skal være afhængige af offentlig hjælp, men i stedet bliver en del af fællesskabet.

-Jeg er ikke socialist, men jeg mener, at vi skal passe på hinanden, og her kan fællesskabet noget, og derfor har vi en vigtig stemme og indflydelse i VL. Fordi vi for alvor kan flytte noget ude i virksomhederne, og fordi det batter noget, når 4000 topledere er enige om, at her er et vigtigt tema, som vi gerne vil have endnu mere fokus på.

Henrik Andersen er associeret partner hos Hildebrandt & Brandi, underviser på MBA-uddannelsen på Aalborg Universitet og har i de senere år beskæftiget sig professionelt med bestyrelsesarbejde via sin virksomhed The-Board.

Med en kalender som ofte er tungt pakket, skal hvert eneste netværksmøde give værdi, understreger han.

 

Hvad forventer du dig af Danmarks mest eksklusive topledernetværk?

-VL skal være et netværk for netop topledere, den præmis må ikke udvandes. Og så gør det ikke noget, hvis medlemsskabet bliver lidt mere forpligtende. At hvis man vil være medlem af VL, køber man også ind på formålsparagraffen og forpligter sig til at arbejde med god ledelse, rammer og vilkår.

“Jeg er ikke socialist, men jeg mener, at vi skal passe på hinanden, og her kan fællesskabet noget, og derfor har vi en vigtig stemme og indflydelse i VL. Fordi vi for alvor kan flytte noget ude i virksomhederne, og fordi det batter noget, når 4000 topledere er enige om, at her er et vigtigt tema, som vi gerne vil have endnu mere fokus på.”

Henrik Andersen

CEO, The-Board og formand for VL8 i Aalborg

GODE RÅD

VL Nyt giver formændene ordet. Denne gang er det Henrik Andersen, formand for VL8 i Aalborg, som giver følgende råd til, hvordan man sammen skaber en velfungerende VL-gruppe:

1.
Du er kun attraktiv, så længe du er aktiv
Alle medlemmer bør bidrage aktivt og være med til gruppemøderne. Man er kun et aktiv for gruppen, når man er til stede og engageret.

2.
Du er omgivet af de bedste – udnyt det
Hvor tit er man omgivet af så mange skarpe hjerner på en gang? Udnyt, at du er i et fortroligt rum med nogle af landets dygtigste erhvervsledere. VL er et helt særligt rum, hvor du kan vende problemer og udfordringer med ligesindede. Det er en fantastisk mulighed, grib den.

3.
Gør brug af hjælp fra VL-sekretariatet
I forbindelse med årstemaerne er der udarbejdet masser af kvalitetsmateriale, som grupperne frit kan anvende på gruppemøderne. Gør brug af den hjælp og assistance, som VL-sekretariatet tilbyder.