Tilbud til alle VL-medlemmer om adgang til en inspirerende videnbank om ledelse under Coronakrisen.

Skal Coronaledelse være krisestyring og brandslukning med henblik på at vende hurtigst muligt tilbage til en kendt hverdag? Eller skal det være vejen til den brutale realitet, at en modstandsdygtig forretningsmodel for fremtiden kræver forandring og visionær nytænkning, og at muligheden for at sætte en ny kurs er der lige nu?

Der er sikkert mange varianter af ovenstående yderpunkter i hovederne på danske topledelser lige nu, uanset hvilken størrelse virksomhed, man arbejder i. Bundlinjen bløder og håbet om hurtig genopbygning af markeder og omsætning står aller forrest på nethinden hos rigtigt mange VL-medlemmer lige nu.

Det er mere end nogensinde i denne situation, at VL-grupperne skal gøre nytte. Simpelthen ved at netværket kan bruges til udveksling af erfaringer og gode ideer. Til fortrolig sparring og opmuntring.

Vi vil også gerne fra Selskabets sekretariat bidrage til at understøtte de helt aktuelle strategiske overvejelser og tanker, som medlemmerne må gøre sig lige nu, mens pandemien udfolder sig for vores øjne. For nogle virksomheder handler det om liv eller død. For andre om at forbrugsmønstre, forsyningskæder og arbejdsprocesser har ændret sig.

Samtidig har Danmark lige på få uger gennemført det største digitale kompetenceløft, vi overhovedet kunne drømme om med 1,8 million danskere sendt på hjemmearbejde. Det må kunne bruges til noget, hvis vi forstår at holde fast i nogle af de nyerhvervede kompetencer.

 

Optimist eller pessimist

Skal man nu være optimist eller pessimist i forhold til, hvad der venter os på den anden side af Coronaen?

Der er optimisterne, der hælder til udsagnet fra den amerikanske økonom Milton Friedman:

“Only a crisis – actual or perceived – produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. That, I believe, is our basic function: to develop alternatives to existing policies, to keep them alive and available until the politically impossible becomes the politically inevitable”.

Eller som spået forleden i Forbes magasinet af den canadiske toprådgiver Daniel Araya: Vi står foran en ny renæssance og en ny digital humanisme efter Coronakrisen.

“Where the European Renaissance replaced religious dogmas with humanism, this second global Renaissance will replace market dogmas with a kind of digital humanism. Beyond a neo-feudal class structure administered by capitalist markets, this new era will be negotiated across new technologies and new institutions of government. We will see a second Renaissance rooted in human development. Each new cycle begins with the crisis of the last. Notwithstanding the anguish that lies ahead, the decline of the present order also represents a new beginning.”

Og så er der jo også alle pessimisterne, der siger, at vi er på vej ind i en afglobalisering, i en slags langvarigt nationalt karantænesamfund, hvor nationalstaterne lukker sig om sig selv for at beskytte sig mod næste pandemi. Hvor forsyningskæderne forkortes af frygt for nye pandemier. Hvor den internationale handel går på vågeblus og den økonomiske krise bliver dybere end finanskrisen. Hvor mistro og frygt kommer til at ramme det globale samfund.

 

VL åbner videnbank til Coronaledelse

Vi må alle sammen tage bestik af, hvad vi tror er bedst for vores virksomhed eller organisation i den aktuelle situation. Det er lederskab på den store klinge, der skal hentes frem nu. Begrebet ”modstandskraft” er kommet højt på virksomhedernes dagsorden. At skabe forretningsmodeller, der ikke blæses omkuld af den næste krise.

Vi har også alle sammen brug for inspiration. Derfor åbner vi nu på www.vl.dk en videnbank om Coronaledelse. Lige som der ikke findes en gyldig opskrift på bekæmpelse af COVID19, så findes der heller ikke en opskrift til at genopbygge dansk økonomi og virksomhedernes omsætning. Med tilladelse fra en række forskellige bidragydere, kan vi stille forskellige tankevækkende præsentationer til rådighed for jer. Så er det op til jer at lade de bedste ideer gøre nytte.

Jeg vil gerne opfordre alle VL-medlemmer til at bidrage til vores videnbank med nyttig inspiration til at finde vejen gennem Coronakrisen. Send gerne forslag til relevante oplæg og præsentationer, som I enten selv har foretaget eller er stødt på andre steder, til info@vl.dk. Vi har allerede samlet en lille pakke af spændende præsentationer her https://vl.dk/corona-ledelse/ . Send også gerne forslag og kommentarer til mig direkte på lk@vl.dk

De bedste hilsener

Lisbeth Knudsen
Formand

Coronaledelse

Læs om ‘Coronaledelse’