Hvad er virksomhedens purpose?

Purpose er ikke et slogan. Purpose kan defineres som ”en fælles oplevelse af mening og som et udtryk for virksomhedens eksistensberettigelse, der kan virke inspirerende og motivere handling til fordel for det omgivende samfund og miljøet.” VL Nyt har talt med Berit Behring, chef for Wealth Management i Danske Bank om bankens arbejde med at definere purpose.

Vi har brug for at definere vores egen purpose i stedet for at hænge fast i et billede, andre har bygget op om os

Af Eva Andersen

Man kan ikke være en bank uden at tage et samfundsansvar, men man kan heller ikke tage samfundsansvar uden at drive en bank, som tjener penge, siger chef for Wealth Management i Danske Bank Berit Behring i denne samtale om purpose, samfundsansvar og hensynet til forskellige interessenter.

Hvordan definerer I ’purpose’ hos Danske Bank?

Lige nu arbejder vi med at definere vores purpose, som ikke har været tydeligt defineret før. Vi har forskellige purposes, afhængig af hvilket område i banken, vi arbejder med. Selvom ’purpose’ er lidt et modeord lige nu, er det vigtigt for os at få sat ord på. Vores medarbejdere anser det for vigtigt, måske især for os som en bank, som har gennemgået meget.

Danske Bank, hele det finansielle system får ganske meget kritik og har været igennem mange kriser de senere år. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi er bevidste om, hvad vores purpose er. Vi har brug for at definere vores egen purpose, som vi alle får energi af, i stedet for at hænge fast i det billede, som andre har bygget op om os.  Vi må eje det her selv på en ny måde. Med det som udgangspunkt kan jeg lige nu ikke være helt tydelig om vores purpose, eftersom det er et arbejde, som er i gang. Men overordnet handler det altså for os om at sætte banken i perspektiv i det omgivende samfund og vise, hvordan vi bidrager til en langsigtet bæredygtig vækst både på corporate niveau og bredt i samfundet.
 

Hvem definerer, hvad Danske Banks purpose er?

Det gør de ansatte i høj grad. Vi har sendt en stor undersøgelse ud til alle medarbejdere, hvori de bliver bedt om at beskrive vores kultur. Vi skal bygge på det, vi har, på vores styrker i dag. Så lige nu har vi gang i forskellige diskussionsgrupper, som arbejder med det her. Det skal ikke være en top-down-styret proces, hvor ledelsen siger ”det her er vores purpose”. Vi kommer til at tage udgangspunkt i vores kultur og lade den definere vores purpose. Processen må ikke trække i langdrag, men det er en svær opgave at ramme den helt rigtige definition, vi er der ikke endnu.
 

Hvordan hænger purpose og samfundsansvar sammen?

Purpose er for mig noget bredere end samfundsansvar. Samfundsansvar er en del af purpose, men purpose må nødvendigvis inkludere vores forretning, og hvordan vi som en vækstdrivende virksomhed bidrager til positive forandringer i samfundet. Som bank kan man tale om samfundsansvar på mange måder. For eksempel er tilgangen til penge et vigtigt samfundsansvar som bank. Men purpose er mere end det.
 

Kan purpose og samfundsansvar være i modstrid med hinanden?

Jeg tror, de to ting hænger sammen, men det er ikke enkelt. Man kan ikke være en bank uden at tage et samfundsansvar, men man kan heller ikke tage samfundsansvar uden at drive en bank, som tjener penge, for så har vi ingen bank, som kan gøre gode ting for samfundet. Så kunsten er at finde balancen.

Samfundet er i krise i øjeblikket. Regeringen har sat gang i hjælpepakker for milliarder for at redde virksomheder og arbejdspladser som følge af coronakrisen. Hvordan ser du Danske Banks samfundsansvar i den sammenhæng?

Lige nu rækker vi ud til vores kunder for at tale med dem og høre, hvordan det går. Vi skal være der og hjælpe og støtte, ligesom regeringen har sat gang i hjælp for at løse likviditetsproblemerne. Vores langsigtede kunders engagement skal vi naturligvis supporte i den her tid, men også når det gælder privatpersoner, har vi sagt, at vi vil gøre alt, hvad der er muligt for at hjælpe dem igennem en svær tid.

I har fået kritik for planerne om at udbetale milliarder til aktionærerne i en tid, da samfundet, virksomheder og borgere lider økonomisk. Kritikere siger, at banken nu har mulighed for at vise samfundssind og rette op på et image som ”en grådig bank” ved at lade pengene komme samfundet til gode. Kan du sætte ord på nogle af overvejelserne i den forbindelse?

Danmark befinder sig i en helt ekstraordinær situation. Derfor har bestyrelsen besluttet at genoverveje det forslag til udbytte, der skulle være behandlet på vores generalforsamling, som blev udskudt. Bestyrelsen vil indkalde generalforsamlingen på ny, så snart det er muligt og vil i den forbindelse fremsætte et nyt forslag.

I forhold til at gøre noget i den her situation, så har vi et stort fokus på at hjælpe vores kunder. Det kan vi, fordi vi har taget en forsigtig tilgang i markedet igennem et stykke tid og er en meget velkapitaliseret bank med sunde likviditetsbuffere. Blandt andet har vi i sidste uge rakt ud til 25.000 mellemstore virksomheder for at rådgive dem om situationen og se på, hvordan vi kan hjælpe. I Danske Bank skal vi levere værdi til alle vores interessenter. Bestyrelsen har derfor besluttet at genoverveje, hvordan vi bedst balancerer de hensyn i lyset af den ekstraordinære situation, vi står i.

Lytter I til kritikken derude?

Vi lytter selvfølgelig altid til de diskussioner, der er, og det er helt naturligt, at der er en debat om, hvad vi gør som Danmarks største bank.

VL Årstema 2020

Læs om ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’