RESPONSIBLE BUSINESS

– A Competitive Advantage

 

 

 

 

RESPONSIBLE BUSINESS

A Competitive Advantage

København, marts 2020. Erklæring vedr. den seneste information om Coronavirus (COVID-19)

Vi tager ansvar i forbindelse med møder i VL-regi, især i en tid med sundhedsmæssige bekymringer om Coronavirus (COVID-19). Derfor har vi i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse valgt at AFLYSE ALLE PLANLAGTE ARRANGEMENTER FREM TIL MEDIO APRIL 2020.

Det er vigtigt at understrege, at Selskabets aflysninger ikke gør sig gældende for arrangementer planlagt af og med egen VL-gruppe, men vi opfordrer til at tage ansvar og følge Sundhedsstyrelsens udmeldinger nøje: https://www.sst.dk/da

Personer, der de seneste 14 dage forud for et arrangement har været på rejse i højrisikolande, må f.eks. ikke deltage i det pågældende arrangement. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du løbende orientere dig om, hvilke lande, der er i højrisikogruppen: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Ved spørgsmål vedr. din egen VL-gruppes møder, bedes du kontakte din VL-gruppeformand.

Ved spørgsmål vedr. Selskabets arrangementer, bedes du kontakte VL-sekretariatet på info@vl.dk

Pas på dig selv.

De bedste hilsener

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Årstema 2020

”Responsible Business er et ansvar for hver enkelt af jer”

Anders Fogh Rasmussen

Founder af Alliance of Democracies. Fhv. Statsminister og Generalsekretær for NATO, Alliance of Democracies

Med årstemaet 2020 ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’ følger vi op på temaet ‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’ med et vigtigt perspektiv på verdensmålene

Rejsen fortsætter. Med temaet ’Responsible Business – A Competitive Advantage’ tager vi initiativ til at sætte fokus på ansvarlighed som en del af virksomhedernes strategi og som en konkurrencedygtig ledelses- og forretningsmodel. Temaet er i klar og god forlængelse af sidste årstema, hvor vi kunne bidrage til at sætte dagsordenen i dansk erhvervsliv med temaet ’FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’.

På vej mod 2030 ønsker VL med perspektiveringen til det nye årstema, at bringe til diskussion om hvordan et aktivt samfundsansvar og god etik i virksomhederne både kan tilfredsstille aktionærerne, styrke forretningsstrategien og konkurrenceevnen, samt skabe de rigtige rammer for en stærk ledelse og talentfulde medarbejdere.

Virksomheder er under et stigende pres for ikke bare at arbejde i overensstemmelse med lovgivningen, men også for at tage et etisk ansvar for samfundet, de nye teknologier, klimaet, diversiteten – en social balance. Vores perspektiv på de løsninger, der skal findes for, at danske virksomheder lykkes med at styrke deres konkurrenceevne, er derfor, at de nye teknologier og verdensmålene forankres i virksomhedernes øverste ledelse, kultur og strategi.

Lige som med Verdensmålene havde vi arrangeret en række workshops og møder i foråret, hvor alle VL-medlemmer kunne fordybe sig i temaet. Arrangementerne er desværre blevet aflyst, men vi holder fast i det – nu mere end nogensinde før – vigtige emne om Responsible Business og følger op med kommunikation og inspiration med de planlagte cases og temaet, der kulminerer på det Virtuelle VL Døgn den 4. juni 2020.

God fornøjelse!

VL-årstemaet 2020 ’Responsible Business – A Competitive Advantage’ støttes af Industriens Fond. Formålet er at inspirere virksomhedsledere til at arbejde konkret og strategisk med Responsible Business som konkurrenceparameter.  CBS og AU stiller derudover meget fornemt deres ekspertise til rådighed pro bono. VL har derudover indgået samarbejde om temaet med Alliance of Democracies.

Årstema 2020 – Cases


Responsible Business Case
v/CEO Claus Møller
SIEMENS A/SResponsible Business Case
v/Berit Behring, EVP og Head of Wealth Management
DANSKE BANK


Responsible Business Case
v/CEO Peder Tuborgh
ARLA


Responsible Business Case
v/CEO Søren Skou
A.P. MØLLER MÆRSK A/S


Responsible Business Case
v/CEO Michael Lundgaard Thomsen
AALBORG PORTLAND


Responsible Business – VL & InterForce

Se oversigt over afholdte workshops

Talere & moderatorer

Brad Smith

Casper Klynge

Nana Bule

Bjørn Ingemann Bisserup

Peter Vinther Christensen

Thomas Lund-Sørensen

Martin Bøge Mikkelsen

Kenneth Pedersen

Jens Østergaard

Jan Werner Jensen

Claus Møller

Medlem af VL 16

Peder Tuborgh

Medlem af VL 3

Michael Lundgaard Thomsen

Medlem af VL 8

Berit Behring

Søren Skou

Lisbeth Knudsen

Related Links

Partnere