Responsible Business – A Competitive Advantage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årstema 2020

Responsible Business – A Competitive Advantage

Sidste år lancerede vi temaet; ‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’. I år følger vi op med yderligere et vigtigt perspektiv på verdensmålene: ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’

Rejsen fortsætter. Med temaet ’Responsible Business – A Competitive Advantage’ tager vi initiativ til at sætte fokus på ansvarlighed som en del af virksomhedernes strategi og at omsætte samfundsansvar til en konkurrencedygtig ledelses- og forretningsmodel. Temaet er i klar og god forlængelse af sidste årstema, hvor vi, takket være bevillingen fra Industriens Fond, kunne sætte dagsordenen i dansk erhvervsliv med temaet ’FN’s Verdensmål som et konkurrenceparameter’.

På vej mod 2030 agendaen ønsker VL med perspektiveringen til det nye årstema, at danske virksomheder skal være  globale rollemodeller i samfundsansvar, som er blevet det nye business imperativ og forudsætningen for en stærk, langsigtet konkurrenceevne. Virksomheder er under et stigende pres for, at de ikke bare arbejder i overensstemmelse med lovgivningen, men at de også tager et moralsk og etisk ansvar for samfundet, klimaet, for ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens og andre nye teknologier, for diversiteten og for en social balance. Presset kommer fra kunderne og fra næste generation af medarbejdere, som i stigende omfang handler på og foretager valg på grundlag af god og dårlig opførsel hos virksomhederne.

Derfor vil vi med det nye årstema opfordre samtlige VL-medlemmer til at involvere sig og arbejde aktivt med ansvarlig forretningsledelse som en konkurrencefordel – eller rettere: ’Responsible Business – A Competitive Advantage’.

God fornøjelse.

Årstema 2020 møder & workshops

7/11/2019, 17.00-19.00, Microsoft, Danmark:
“Responsible Business – Tools & Weapons”

Palsgaard A/S, Juelsminde

Download præsentation v/CEO Jakob Thøisen