RESPONSIBLE BUSINESS

a competitive advantage

 

 

 

 

 

RESPONSIBLE BUSINESS

a competitive advantage

 

Årstema 2020

Med årstemaet 2020 ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’ følger vi op på temaet ‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’ med et vigtigt perspektiv på verdensmålene

 

Rejsen fortsætter. Med temaet ’Responsible Business – A Competitive Advantage’ tager vi initiativ til at sætte fokus på ansvarlighed som en del af virksomhedernes strategi og som en konkurrencedygtig ny ledelses- og forretningsmodel. Temaet er i klar og god forlængelse af sidste årstema, hvor vi, takket være bevillingen fra Industriens Fond, kunne sætte dagsordenen i dansk erhvervsliv med temaet ’FN’s Verdensmål som et konkurrenceparameter’.

På vej mod 2030 agendaen ønsker VL med perspektiveringen til det nye årstema, at danske virksomheder skal være globale rollemodeller i samfundsansvar, som er blevet det nye business imperativ og forudsætningen for en stærk, langsigtet konkurrenceevne. Virksomheder er under et stigende pres for, at de ikke bare arbejder i overensstemmelse med lovgivningen, men at de også tager et moralsk og etisk ansvar for samfundet, klimaet, for ansvarlig anvendelse af de nye teknologier, for diversiteten – for en social balance. Presset kommer fra kunderne og fra næste generation af medarbejdere, som i stigende omfang handler på og foretager valg på grundlag af god og dårlig opførsel hos virksomhederne.

Derfor vil vi med det nye årstema opfordre samtlige VL-medlemmer til at involvere sig og arbejde aktivt med ansvarlig forretningsledelse som en konkurrencefordel – eller rettere: ’Responsible Business – A Competitive Advantage’.

God fornøjelse.

Årstema 2020 møder & workshops

 

Se video fra det første årstemamøde, som blev holdt hos Microsoft Denmark 7/11/2019

 

De kommende landsdækkende møder og workshops er under planlægning.

 

Talere & moderatorer

Brad Smith

Casper Klynge

Nana Bule

Lisbeth Knudsen