RESPONSIBLE BUSINESS

a competitive advantage

 

 

 

 

 

RESPONSIBLE BUSINESS

a competitive advantage

 

Årstema 2020

 

Med årstemaet 2020 ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’ følger vi op på temaet ‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’ med et vigtigt perspektiv på verdensmålene

 

Rejsen fortsætter. Med temaet ’Responsible Business – A Competitive Advantage’ tager vi initiativ til at sætte fokus på ansvarlighed som en del af virksomhedernes strategi og som en konkurrencedygtig ledelses- og forretningsmodel. Temaet er i klar og god forlængelse af sidste årstema, hvor vi, takket være bevillingen fra Industriens Fond, kunne bidrage til at sætte dagsordenen i dansk erhvervsliv med temaet ’FN’s Verdensmål som et konkurrenceparameter’.

På vej mod 2030 ønsker VL med perspektiveringen til det nye årstema, at danske virksomheder skal være globale rollemodeller i samfundsansvar, som er forudsætningen for en stærk, langsigtet konkurrenceevne. Virksomheder er under et stigende pres for, at de ikke bare arbejder i overensstemmelse med lovgivningen, men også for at tage et moralsk og etisk ansvar for samfundet, klimaet, for ansvarlig anvendelse af de nye teknologier, for diversiteten – for en social balance. Presset kommer fra kunderne og fra næste generation af medarbejdere, som i stigende omfang handler på og foretager valg på grundlag af god og dårlig opførsel hos virksomhederne.

Derfor vil vi med det nye årstema opfordre samtlige VL-medlemmer til at involvere sig og arbejde aktivt med ansvarlig forretningsledelse som en konkurrencefordel – eller rettere som: ’Responsible Business – A Competitive Advantage’.

God fornøjelse.

 

Årstema 2020 møder & workshops

07/11/2019 Årstemamøde 2019
Microsoft Denmark
 v/President Brad Smith, Microsoft Corporation ‘RESPONSIBLE BUSINESS – TOOLS & WEAPONS’

De kommende landsdækkende møder og workshops er under planlægning.

 

Talere & moderatorer

Brad Smith

Casper Klynge

Nana Bule

Lisbeth Knudsen

Related Links