Forsvarschefen til erhvervsledere i VL:
“I er nødt til at tage et medansvar, hvis vi skal forsvare Danmark”

Forsvarschefens appel til civile erhvervsledere var ikke til at tage fejl af og var også i fuldstændig sync med VLs årstema om ansvarlighed, da VL og InterForce gennemførte det første af en række fælles workshops.

Af Morten Fredslund, Interforce

Cybersikkerhed, InterForce og Forsvaret er omdrejningspunktet for møderne, som VL og InterForce gennemfører i fællesskab i løbet af foråret. Det første møde fandt sted den 24. februar i Danske Banks kundedomicil ved Aarhus Sydhavn, hvor 92 VL-medlemmer var mødt op til det overtegnede arrangement.
”Engang var forsvaret af Danmark alene et militært anliggende. Det er det ikke længere, og i dag har vi brug for samfundets samlede ressourcer – og det gælder også de ressourcer, der er ude i jeres virksomheder,”sagde forsvarschefen, general Bjørn Bisserup, VL2.
Forsvarschefen kom med sin appel efter en gennemgang af den generelle sikkerhedspolitiske udvikling, som han anser for mere kompleks end nogensinde.  Arktis, Rusland, Afghanistan, Irak, Syrien, Afrika, USA, Kina og Asien var alle lande, områder eller kontinenter, som Bjørn Bisserup kom ind på under sin gennemgang af det samlede sikkerhedspolitiske billede, som forsvarschefen samlet betegnede: Relativt komplekst.
”I kommer ind i billedet i forsvaret af Danmark, som vi er forpligtiget til i henhold til NATO’s Artikel 3,” sagde Bjørn Bisserup og illustrerede hvor relativt få danske, militære enheder, der vil være tilbage i Danmark, såfremt Forsvaret bliver involveret i en international krise eller konflikt.

Skal bidrage til robusthed

”Det, der primært vil være tilbage er ca. 15.000 aktive i Hjemmeværnet samt Totalforsvarsstyrken – i alt ca. 20.000 soldater, som skal fører personel fra reserven. Det er nyt, og det betyder, at vi har brug for flere reservister, end vi har haft i lang tid. Forsvaret har i perioden 2004-2014 ikke været særlig gode til at prioritere reserven specielt højt, men det har vi nu lavet om på,” sagde Bjørn Bisserup.

Både Hjemmeværnet og reserven – samlet kaldet Reservestyrken – får i den indeværende forligsperiode flere opgaver, og blandt andet øges reserven på de nuværende 2900 soldater med ca. 500, der skal være førere for Totalforsvarsstyrken samt yderligere 600, der generelt skal bidrage til større robusthed.

”Vi skal simpelthen bruge en større del af reserven og Hjemmeværnet end tidligere. Hvordan kan I hjælpe til? Jo, vi ved jo godt, at det kan være svært at sige ja til en medarbejder, der har forpligtiget sig til at stå til rådighed for forsvaret i eksempelvis 30 dage om året, hvor han eller hun så ikke kan være tilstede på sin civile arbejdsplads – uanset om det er en privat eller offentlig arbejdsplads. Derfor har vi etableret InterForce. For at vi – modsat en del andre lande – ad frivillighedens vej kan udvikle forståelsen og relationerne mellem Forsvaret og de civile virksomheder – og dele den arbejdskraft, vi taler om her,” sagde forsvarschefen

Cybersikkerhed er et ledelsesansvar

Cybertruslen er det gennemgående tema på alle møder. I Aarhus var det policychef i Center for Cybersikkerhed, Eva Leisner, der fortalte om de forskellige former for cybertrusler, som i både omfang og intensitet stiger med skræmmende hastighed.

”Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og risikoen for cyberspionage og cyberkriminalitet er meget høj. Et af de allerbedste råd er derfor: Opdatér, opdatér, opdatér,” sagde Eva Leisner og tilføjede:

”Det er jer virksomhedsledere og -ejere, der skal tage teten. Virksomhedens cybersikkerhed skal forankres i ledelsen. I har ansvaret for forretningen, og I beslutter risikoappetitten – og hvor mange penge og ressourcer, der skal bruges på at sikre virksomheden bedst muligt. Det er jeres ansvar.”

Det var ikke første gang, at begrebet ansvar blev bragt på banen i løbet af aftenen. For VL, der har knap 4000 medlemmer fordelt i 121 VL-netværksgrupper, har ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’ som årstema.

”Med temaet ’Responsible Business – A Competitive Advantage’ tager vi initiativ til at sætte fokus på ansvarlighed som en del af virksomhedernes strategi og som en konkurrencedygtig ledelses- og forretningsmodel. Vi skal opføre os ordentligt. Selvfølgelig skal vi overholde den gældende lovgivning, men vi skal også kunne holde fast i at opføre os ordentligt og tage ansvar, når vi er pressede – og derfor skal vi gøre ansvarlighed til en konkurrencefordel,” sagde adm. direktør i VL, Ida Bratting Kongsted. da hun bød de mange erhvervsledere velkommen.

Hvad var reaktionen fra VL-medlemmerne?

Til mødet i Aarhus var 12 af de i alt 121 VL-grupper repræsenteret i forsamlingen. Blandt dem hospitalsdirektør Poul Blaabjerg, VL6, der er chef for de godt 10.000 ansatte på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Hospitalet har i en årrække været medlem af InterForce, og har desuden lagt hus til virksomhedsbesøg for InterForce-virksomhederne.- Det virker helt naturligt, at VL og InterForce rykker sammen og laver et arrangement som det her. Temaet er jo både relevant for Forsvaret, for InterForce og for virksomhederne. Og temaet cybersikkerhed synes jeg personligt er interessant, men helt konkret også meget interessant for en virksomhed som den, jeg er leder for. Vi er pr. definition en virksomhed, der er meget sårbar i forhold til cybertruslen, siger Poul Blaabjerg, som selv er medlem af VL6

Blandt de øvrige deltagere var Kenneth Boll, VL6, der er CEO i Raptor Services, som bl.a. rådgiver og udvikler it-løsninger:

”InterForce er nyt for mig, men en god idé at koble på et VL-møde. Det er jo et godt sted at få indsigt i, hvad det her er for en størrelse, og gør det ‘mindre farligt’ på en eller anden måde,” siger Kenneth Boll.

Overvejer du at blive støttevirksomhed – gennem InterForce,  samarbejdet mellem forsvaret og civile virksomheder?

”Det kunne jeg godt overveje. Men jeg synes, behovet skal komme nedefra og op. Så hvis nogen en dag kommer og får brug for frihed på grund af det, som forsvarschefen nævnte, vil det helt sikkert være en mulighed.”

Fra Arla Foods er Henrik Linderberg, VL6, mødt op i sin egenskab af Head of Commercial Development.

”Skal jeg være helt ærlig, ved jeg faktisk ikke, om vi er medlem af InterForce. Men jeg ved, at vi hos Arla har ret mange ansatte, der også er frivillige i Hjemmeværnet, så et medlemskab er i høj grad relevant. Samtidig er Arla Foods også en virksomhed med et stort samfundsansvar, så det er da noget, jeg synes, vi burde være medlem af. Det er dog uden for mit domæne at beslutte, men jeg tager gerne tilbage og løfter InterForce idé og formål på ledelsesgangen,” siger Henrik Linderberg.

De næste VL-møde, hvor cybertruslen, Forsvaret og InterForce er på programmet gennemføres  i København torsdag den 2. april.

VL Årstema 2020

Læs om ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’

18/03/2020
FREDERICIA
Responsible Business – VL & InterForce

Onsdag den 18. marts 2020, kl. 16:00-20:00,
Ryes Kaserne, Fredericia

02/04/2020
KØBENHAVN
Responsible Business – VL & InterForce

Torsdag den 2. april 2020, kl. 16:00-20:00, Frederiksberg slot, København

16/4/2020
AALBORG
Responsible Business – VL & InterForce

Torsdag den 16. april 2020, kl. 16:00-20:00,
Aalborg Kultur og Kongrescenter