”Vores vision er en verden, der tænker og handler økologisk. Vores mål er rodfæstet i et fundamentalt formål, som vi alle sammen deler: at gøre verden til et grønnere og mere bæredygtigt sted”.

Helle Borup Friberg

adm. Direktør, Økologisk Landsforening

Sæt ambitiøse mål – med solid forankring i det muliges kunst og i virksomhedens store WHY. Vær tydelig om målet, skab opbakning og oversæt det til handling, hvor alle forstår deres rolle. Kort sagt: find modet til at sætte barren højt. Sådan lyder det fra adm. Direktør Helle Borup Friberg, Økologisk Landsforening og medlem af VL28.

Af Kreab PR & Kommunikation

For Helle Borup Friberg blev det recepten, hun skrev til sig selv, da hun for godt to år siden satte sig i stolen som Adm. Direktør i Økologisk Landsforening. Med en fortid i LEGO er hun passions- og formålsdrevet, og når hun skiftede legetøj og klodser ud med økologi, var det fordi hun vanskeligt kunne få øje på noget mere meningsfyldt end at udvikle potentialet i økologien, og i det hele taget bidrage til det, hele verden kalder på – ansvarlighed og bæredygtighed.

På den baggrund undrer målet ikke. Efter omhyggeligt forarbejde, analyser og afstemning med interessenter og medarbejdere blev foreningens mål formuleret: I 2030 skal økologien udgøre 30 % af det danske landbrugsareal og 30 % af det danske fødevareforbrug. En vækst der kræver en fordobling af det økologiske fødevarebrug og en tredobling af arealet.

 

Ambition er mit nøgleord

Som leder peger Helle Borup Friberg på mod, tydelighed og dyb forankring i formål og vision som vigtige elementer på vejen til at realisere et ambitiøst mål. Selvsagt skal målet være analyseret og bearbejdet, før det sættes – det må ikke være for let, og det må ikke være uopnåeligt. Men det skal være ambitiøst, da det skaber inspiration og udløser kreativitet, og de elementer er afgørende for at skabe resultater”, siger hun.

Helle Borup Friberg tvivler ikke på sit eget høje mål. Hun har meldt det tydeligt ud i alle dele af organisationen, blandt medlemmer og samarbejdspartnere, og oplevelsen er, at det giver mening; for målet er tæt forbundet med foreningens vision. Omverdenen tager imod det, medarbejderne er stolte af det og nye medarbejdere oplever, at det sammen med foreningens formål gør Økologisk Landsforening til en attraktiv arbejdsplads.

”Vores vision er en verden, der tænker og handler økologisk. Vores mål er rodfæstet i et fundamentalt formål, som vi alle sammen deler: at gøre verden til et grønnere og mere bæredygtigt sted”. Med andre ord er Helle Borups Fribergs ambition fæstet til hele organisationens Why, hvilket for hende, er en forudsætning for at få organisationen og omverdenen med.

 

Tør, ikke vakle

Gennem de seneste år, har Helle Borup Friberg flere gange fået bekræftet, hvad hun godt vidste, men risikerer at glemme i en travl hverdag – vejen til målet går gennem tydelig ledelse.

”Det er mit ansvar som leder at turde stå frem og italesætte vores mål. Jeg skal være meget tydelig, og ja – det kan være risikofyldt og ja, det kan være vi ikke når i mål. Men min oplevelse er, at der er større sandsynlighed for at skabe gode resultater, når man tør sætte barren højt – især hvis man som leder holder fast og ikke mister troen.

I dag er medarbejdere og det samlede bagland med til at finde løsninger, fortæller Helle Borup Friberg. Det, at vi har sat et ambitiøst fordoblingsmål, gør ligesom regeringens mål om 70% reduktion af Danmarks CO2, at vi ikke kan nøjes med inkrementel innovation, men er tvunget til at tænke nyt – f.eks. i forhold til hele den måde vi har indrettet landbruget på i dag. Derfor er der også brug for hele værdikæden for at skabe den nødvendige forandring – vi når kun målet i samarbejde med andre.

”Jeg oplever et stærkt ønske om at arbejde for et meningsfyldt formål hos de kandidater, der henvender sig til os. Så når det gælder rekruttering, er vi i høj grad styrket af vores formål og den udvikling, som vi er i gang med. Vores ambitiøse mål og den rejse, vi er på – at gå fra at være en landbrugsfaglig brancheorganisation til at være en bred interesseorganisation, der arbejder for bæredygtig omstilling af landbruget og vores madkultur – er en meget vigtig motivationsfaktor i forhold til at få de rette mennesker med på holdet”.

Direkte adspurgt har Helle Borup Friberg tre tip til at komme i mål med en ambitiøs plan:

  1. Vær meget tydelig omkring dit mål – du skal kommunikere dit mål igen og igen til forskellige stakeholdergrupper, da det skaber ringe i vandet. Et tydeligt og meningsfyldt mål skaber også øget arbejdsglæde hos dine medarbejdere og tiltrækker den rette arbejdskraft.
  2. Du skal mobilisere opbakningen til dit mål – og når dit mål er direkte forbundet med jeres formål og vision, vil det være nemmere at få opbakning både internt og eksternt.
  3. Du skal oversætte målene til handling – og du skal skabe plads og motivation til kreativitet og nytænkning

VL Årstema

Læs om ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’