Når man i en ung alder får erfaring med at føre enheder i konkrete operationer, er det i virkeligheden også en form for ledelse – ledelse under ekstreme vilkår.

Bjørn Ingemann Bisserup

General og øverste chef for Forsvaret.

Som øverste chef for Forsvaret har Bjørn Ingemann Bisserup ansvaret for ca. 20.000 ansatte. Mange er en del af Reserven og arbejder til dagligt i erhvervslivet, hvor deres militære baggrund kommer arbejdsgiverne til gode. I et nyt samarbejde mellem InterForce og VL rækker forsvarschefen ud til landets topledere – lad os sammen få det bedste ud af kompetencerne, lyder invitationen.

Af EVA ANDERSEN

I sine mere end fyrre år i det danske forsvar har forsvarschef Bjørn Ingemann Bisserup ikke oplevet noget lignende den sikkerhedspolitiske situation, som Danmark er i lige nu.

Trusselsbilledet er mere komplekst end nogensinde med et Rusland, som udgør en betydelig sikkerhedspolitisk udfordring for Vesten, terrortruslen, som har udviklet sig dramatisk, flygtningestrømmen fra Afrika, cybertruslen, som er en daglig risiko både i den militære og civile verden …
Han kunne blive ved.

-Den korte version er, at nullerne var fredelige, dengang så verden mere positiv ud. Det ændrede sig brat i 2014, da Rusland demonstrerede, at man er parat til at bruge militær magt. Derfor ser verden helt anderledes ud i dag, og derfor har vi mere end nogensinde brug for en stærk reserve og dermed erhvervslivets hjælp for at sikre en styrke, som er parat til at rykke, når det gælder, siger Bjørn Bisserup.

Her kommer InterForce ind i billedet. Organisationen blev skabt i midten af 1990’erne for at bygge bro mellem det danske forsvar og erhvervslivet – både det private og den civile del af det offentlige erhvervsliv.

Målet var at styrke forståelsen for, at medarbejdere, som er en del af reserven, har en forpligtelse til at passe deres arbejde i Forsvaret og dermed i perioder ikke er til rådighed for arbejdsgiveren.

-Den forpligtelse skal vi have arbejdsgiverne til at forstå og acceptere. Til gengæld nyder erhvervslivet godt af de kompetencer, som vi giver de unge via en uddannelse i forsvaret. Forhåbentlig kan samarbejdet med VL føre til en endnu bedre forståelse mellem forsvar og erhvervsliv, og derfor rækker vi ud til topledelserne, lyder det fra Bisserup.

Håbet er, at flere virksomheder vil overveje at blive medlem af InterForce og bakke op om opgaven til gavn for både forsvaret og virksomhederne, tilføjer han. 

Hvordan passer samarbejdet mellem VL og InterForce ind i VL’s årstema – Responsible Business – A Competitive Advantage?

-InterForce kan bidrage til, at de kompetencer, som de unge får med sig fra Forsvaret, kommer i spil ude i virksomhederne. Vores lederuddannelser kan noget særligt, vi uddanner mellemledere og ledere, som er attraktive hos arbejdsgiverne i det private og offentlige erhvervsliv, folk, som er kendt som nogle af landets mest loyale medarbejdere og har altid opgaven i centrum. Interessen for at rekruttere vores medarbejdere er derfor stor, og mange af vores officerer har beskæftiget sig med ledelse hele deres tid i Forsvaret.

Du skal tale ved årets VL Døgn. Hvad kommer din tale til at handle om?

-Jeg kommer til at tale om, hvad vi hos Forsvaret kan bidrage med til erhvervslivet – og hvad vi omvendt kan bruge hjælp til fra erhvervslivet. Vi vil gerne have virksomhederne til at tage et ansvar for landets sikkerhed og bidrage f.eks. ved at låne medarbejdere ud til opgaver i Forsvaret. Der er masser af kompetencer ude i virksomhederne, som vi ikke selv har, og som vi ikke uddanner folk til. Økonomi, jura, landbrug, ingeniørkunst. Vi har brug for de kompetencer på fuld tid eller som en del af reserven, på deltid, når vi udfører konkrete operationer ude i verden. Samtidig vil jeg tale om, at virksomhederne også kan drage nytte af at have ansatte, som har kernekompetencer fra forsvaret såsom mental robusthed, ansvarsglæde, punktlighed og team work. Opsummeret skal mit oplæg altså handle om den gensidige nytte, som virksomhederne og Forsvaret kan drage af hinanden til gavn for landets interesser.

Hvorfor er det vigtigt for virksomheder at tage et samfundsmæssigt ansvar – mere end det har været almindeligt tidligere?

-Som sagt er den sikkerhedspolitiske situation og trusselsbilledet helt anderledes i dag end for bare fem år siden. Jeg er af den opfattelse, at landets sikkerhed er en fælles opgave for Forsvaret og samfundet. Den skal vi løfte sammen. Den udvikling – og de opgaver, der knytter sig til den aktuelle situation og opgaver i Danmark og ude i verden, kommer jeg til at tale om på VL Døgnet.

VL Årstema

Læs om ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’

InterForce & VL

I et samarbejde med InterForce inviterer vi til en række unikke møder med Forsvarets øverste ledelse om den sikkerhedspolitiske situation, som hele Danmark befinder sig i – samt om Cybertruslen mod Danmark og internationalt. 

Se oversigt over møderne og tilmeld dig her

Fakta:

InterForce har pr. foråret 2019 knap 1.900 støttevirksomheder. “Virksomhed” dækker alt fra nogle af de store organisationer – offentlige såvel som private – til enkeltmandsvirksomheder og små foreninger. Alle har de valgt at vise deres principielle støtte til forsvaret generelt og specifikt, at medlemmer af Reservestyrken bør have frihed til militær tjeneste.