De fleste anerkender i dag teknologiske trusler som de sværeste at dæmme op for. Netop fokus på ledelsesmæssige dilemmaer i nye teknologier er et af de centrale omdrejningspunkter for VL VL Årstemaet Responsible Business.

Derfor er det særlig relevant, at VL kan lancere samarbejdet med Interforce om en række unikke møder og aktiviteter gennem foråret for VL’s medlemmer. Det er ganske enkelt møder med Forsvarets øverste ledelse om den sikkerhedspolitiske situation i Danmark og indsigter om cybertruslen mod både Danmark og internationalt.

Du kommer også ‘bag scenen’ i InterForce, som er en del af det Danske Forsvar, og hvis formål er at forbedre forholdene for de medarbejdere, der har både en militær og civil forpligtelse. InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor, der er etableret for – gennem bl.a. netværksarrangementer som dette – at fremme relationer og udbrede kendskabet til InterForce og de kompetencer, som Reservestyrkens medarbejdere har fra forsvaret, og som ofte også bringes i spil i civile job. Tilsvarende arbejder InterForce for, at man internt i forsvaret har kendskab til Reservestyrkens civile kompetencer. 

VL Årstema

Læs om ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’