Af Kreab PR og Kommunikation

Når man står i spidsen for en virksomhed, der er indbegrebet af grøn omstilling, ligger ansvarlighed naturligt i DNA’et. Men mange virksomheder har ikke grønne rødder og skal først nu til at definere deres formål med at udvise ansvarlighed. I vores serie om Responsible Business har vi interviewet Thomas Dalsgaard, bestyrelsesformand i Dansk Retursystem og medlem af VL-gruppe 48

VL har interviewet en mand, der taler af erfaring. Nemlig Thomas Dalsgaard, der gennem ti år var med til at omdanne Ørsted fra et traditionelt kul-, olie- og gasselskab til at være globalt førende inden for grøn energi.

De seneste 2,5 år har han ageret bestyrelsesformand i Dansk Retursystem, der om nogen legemliggør konceptet bæredygtighed.

”Vi ser en enorm græsrodsbevægelse, der grundlæggende tror på en bedre verden. Det kommer bredt til udtryk i Paris-aftalen, FN’s verdensmål, investorers fokus på ESG og ikke mindst ude i de enkelte virksomheder og blandt deres medarbejdere,” siger Thomas Dalsgaard.

Han ser virksomheder tage bestik af udviklingen på to måder. Den første tilgang er den defensive strategi, hvor ansvarlighed handler om ’license to operate’. Hvor bæredygtighed og ledelsesmæssig ansvarlighed bliver et element, man hellere må tale højt om, så man legitimerer at fortsætte med at drive sin forretning, som man altid har gjort.

Den tilgang er dog gennemskuelig og bidrager ikke nævneværdigt positivt til udviklingen af et autentisk, troværdigt ståsted for virksomheder over for deres vigtigste interessenter.

Den anden måde, det som på nydansk kaldes ’purpose’, handler om at være ”foran kurven” og bliver ifølge Dalsgaard mere og mere udbredt.

”Det handler om at se omstillingen som en vækstmulighed, hvor man selv kan definere og drive temaer og udnytte de muligheder, der følger med,” siger han og peger på, hvordan Ørsted både er blevet en mere bæredygtig og langt mere rentabel forretning af at være på forkant med den grønne omstilling.

”Denne type omstilling – hvor man ændrer kernen i forretningen – drives af et oprigtigt, strategisk fundament, og det er det, vi i stigende grad ser drive virksomheder fremad.”

”Hvis den moderne fortolkning af ansvarlighed føles som en irriterende forpligtelse, man hellere må udvise for at fremstå legitim, har man ikke forstået formålet og skaber reelt ikke forandring. Der skal være en ægte drivkraft.”

Employer branding

I modsætning til Ørsteds udgangspunkt som sort selskab er Dansk Retursystem født ind i en ansvarlig dagsorden. Her behøver man ikke at opdyrke purpose som drivkraft – det ligger allerede i DNA’et.

”Dansk Retursystem er baseret på cirkulær økonomi – det er vores purpose. Medarbejderne har søgt ind i landets største cirkulære projekt, netop fordi ansvarlighed ligger deres hjerte nært. Det er et eksempel på, at folk i stigende grad vælger job efter, hvor der er et ægte purpose.”

Dalsgaard peger endvidere på, at det er virksomhederne og medarbejderne selv, der i sidste ende driver udviklingen – i vid udstrækning uagtet landets politiske kurs.

”Se for eksempel på USA, hvor man politisk har en konservativ indstilling til grøn omstilling. Alligevel boomer grøn energi som aldrig før.”

Ryger virksomhedernes arbejde med grøn omstilling og ansvarlighed ned af prioriteringslisten, hvis vi om et år eller to står midt i en økonomisk recession?

”Nej, det tror jeg ikke. Dagsordenen er kommet for at blive, og der er skabt en global konsensus om, at omstillingen er nødvendig, uanset om økonomien går op eller ned. Der er ingen vej tilbage, og det ved både regeringer, virksomheder og deres mange medarbejdere,” slutter Thomas Dalsgaard.

Thomas Dalsgaard er medlem af VL-gruppe 48.

VL Årstema

Læs om ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’