McKinsey & Co. var meget aktivt involveret i forårets mange workshops, hvor VL-medlemmer drøftede Verdensmål som forretningsstrategi. Vi har spurgt Senior Partner Philip Christiani og Associate Partner Carsten Topholt om deres refleksioner efter det intense forløb. Læs neden for om forskelle og ligheder mellem de store og små virksomheder, og om hvordan Danmark ser forretningsmæssige muligheder, mens mange andre lande ser risici.

Når I kigger tilbage på forløbet, hvad har så været hovedpunkter?

Det har været den entusiasme og det engagement, vi har mødt til workshops og på årsmødet. Vi satte som mål, at vi skulle inspirere og engagere – og det må man sige, at vi har opnået! Nu skal man så i gang med den næste svære fase, hvor virksomhederne faktisk skal indarbejde målene i deres strategi.

Hvad har I været mest overraskede over?

Det har nok været det store omfang af VL-medlemmer, som allerede har taget hul på dagsordenen. Vi startede med en Danmarks-turne af dedikerede workshops, men det er vores klare indtryk, at de fleste grupper efterfølgende selv har taget det videre, eller har planlagt selv at tage udfordringen op.

Hvad har I lært af arbejdet med virksomhederne og deres fokus på Verdensmål?

Vi indså tidligt i forløbet, at virksomhederne havde forskellige udgangspunkter. En gruppe virksomheder var allerede i fuld gang, en stor gruppe ville gerne, men var søgende, og en mindre gruppe var en smule skeptiske: Er det blot den nye mode eller dille? På den måde fandt vi ud af, at vi blev nødt til at dele elefanten op i mindre dele og fokusere på, hvordan man kommer i gang.

Hvordan tænker I om den grundlæggende præmis – at det er top-lederen, der skal gå forrest?

Hvis en virksomhed virkelig vil udnytte det potentiale, som Verdensmålene muliggør, forudsætter det en større strategisk beslutning hos de fleste virksomheder. Og den type beslutninger skal træffes af direktøren og bestyrelsen. Dette var også en af vores grundlæggende hypoteser, da vi startede arbejdet; og den er kun blevet bekræftet undervejs.

Hvad er forskellene mellem de ressource-stærke store virksomheder og de mange mindre virksomheder – hvis der er en forskel?

I forhold til den gruppering, vi nævnte ovenfor, er der nok ikke nogen forskel. Alle tre typer virksomheder findes både blandt større og mindre virksomheder. Så den største forskel er nok, at de mindre virksomheder ikke har den samme stab, som større virksomheder har. Derfor falder meget af det praktiske arbejde med at destillere selve strategien  på selve ledelsen – eller selve direktøren.

Hvad er jeres gode råd til toplederne? Og de næste skridt for det store projekt?

Vores bedste råd er nok at komme i gang. De udfordringer, som Verdensmålene søger at løse, er meget presserende. Og alle virksomheder bliver påvirket. Men forskellige virksomheder vil have forskelligt stratetisk fokus. Det er det, vi har prøvet at diskutere ud fra bæredygtigheds-kompasset. For nogle virksomheder øges risici markant, og det skal man forholde sig til. For andre virksomheder giver netop deres aktiver og know how nye muligheder, særligt hvis de bliver first movers.

Har I selv i McKinsey haft anledning til at arbejde mere med Verdensmål selv?

Ja, i høj grad. Dagsordenen om Verdensmålene fylder også meget i andre lande, og selvom det i nogle lande ikke begrebsliggøres som ”Verdensmål”, er det de samme megatrends og udfordringer, alle taler om og skal forholde sig til. Men der er også forskelle. Det var påfaldende, hvordan vores workshops med VL’s medlemmer viste, at de fleste virksomhedsledere så forretningsmuligheder og muligheder for at blive en virksomhed med et formål. I andre dele af verden – fx USA – er der et øget fokus på risici.

Kom hurtigt i gang selv og download GGBN Appen og McKinsey’s Guide her:

Download GGBN appen

GGBN appen er udviklet som resultat af årstemaet’s workshops, og inspirerer virksomhedsledere til at arbejde strategisk med Verdensmålene gennem konkrete cases. Formålet er at fremme virksomhedernes konkurrenceevne.

Download McKinsey & Company’s SDG Guide for Business Leaders

McKinsey’s Guide er en trin-for-trin guide skrevet som resultat af VL-årstemaet’s workshops og giver virksomhedsledere praktisk vejledning i, hvordan Verdensmålene indarbejdes som et konkurrenceparameter i virksomhedernes strategi.

Læs om årstemaet ‘FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’

Find flere tools og bliv inspireret af cases fra virksomheder, der har været værter ved VL’s workshops om FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter.