Af Paul Svinth Jensen, Kreab

Kim Escherich opfordrer virksomheder til at udforske medaljens bagside, når det gælder eksplosionen i databrug. Ledelser har brug for at afklare, hvor grænserne går – og hvordan man håndterer situationer, hvor de overskrides. Grænser vi måske slet ikke vidste, at vi ikke kendte til. Kim Escherich taler og debatterer til årsmødet den 8. oktober, hvor vi lancerer det nye årstema: ‘Responsible Business – A Competitive Advantage’.

Forestil dig et spejl på personaletoilettet, hvor ledelsen kan aflæse blodtryk og medarbejderes disposition for hjertekarsygdomme. Jo, teknologien findes – er det noget, du vil bruge? Tilbyde dine kunder? Hvorfor/hvorfor ikke?

Spejlet, der sladrer om helbredet, er et af de dilemmaer, Kim Escherich bruger, når han sætter gang i diskussioner om dataetik i IBM.  Udover at være ledende innovationsarkitekt er Kim Escherich nyudnævnt som ombudsmand for brug af AI i IBM. Og han opfordrer til, at alle virksomheder sætter dataetik på den ledelsesmæssige dagsorden.

’Man skal gøre det for ikke at komme på bagkant og risikere shitstorms, der kan være forretningskritiske. Men først og fremmest handler det også om at være proaktive over for en udvikling på dataområdet, der accelererer voldsomt. Der er brug for at skabe et ledelsesmæssigt rum – et fælles sprog – for at afklare holdninger til den måde, vi som virksomhed selv bruger eller tillader andre at bruge data på. Man kan tage praktiske eksempler op og diskutere: “Er det godt for os som virksomhed? Er det, hvad vi som virksomhed har lyst til at blive associeret med?,” siger Kim Escherich.

Som medarbejder i IBM arbejder man efter klassiske ’Business Conduct Guidelines’, der regulerer fx relationer til kunderne. Men de nedfældede regler er ikke til stor hjælp i forhold til den vildtvoksende brug af data, som vinder frem overalt, og som typisk er ureguleret.  Det være sig nye muligheder med ansigtsgenkendelse, overvågningsteknologi, IoT etc.

”Potentialet i AI er kæmpestort, og datatrykket enormt. Men den teknologiske udvikling går også så hurtigt,  at lovgiverne halser efter. EU er i gang med AI-regulering, men meget bliver ved snakken. Derfor tror jeg, at enhver virksomhed må rykke frem på banen og forholde sig til de praktiske realiteter og udfordringer med hensyn til dataetik. Man kan ikke forlade sig på den enkelte leders mavefornemmelse eller lade tilfældighederne råde. ”

”Vi må finde modet til at tale om medaljens bagside for at kunne etablere en ny ’dannelse’ med hensyn til dataetik.  Giver man bare los, giver dataeksplosionen jo mulighed for at sætte fuld skrue på de syv dødssynder, hvis vi ikke selv sætter stopklodser op.  Vi må tage de presserende spørgsmål op og formulere fælles holdninger – det sker bedst ved at tage samtaler i hele organisationen og på tværs af domæner’, siger Kim Escherich.

Og han lægger ikke skjul på, at han selv henter inspiration i den klassiske danske højskoletradition ’med langborde og samtaler på kryds og tværs, som både bidrager til faglig udvikling og personlig dannelse”.

Til at ’skærpe sanserne’ sætter IBM samtalen i gang ved at spille udvalgte dataetiske dilemmaer ind i seminarer med deltagelse af en lang række faggrupper – fra topledelse til programmører og sælgere.

’Vi er en klassisk målstyret organisation, og ledere vil jo typisk været biased mod at skulle nå nogle salgsmål. Derfor har det været vigtigt for os at sikre os, at mange synspunkter kommer på bordet, og at topledelsen ultimativt gør sig egne holdninger klart, fordi ethvert valg har konsekvenser”, siger Kim Escherich.

Som ombudsmand har han selv direkte adgang til topledelsen. Han betegner sig selv som en ’ventil’ i systemet. ”Jeg bryder mig ikke om at blive kaldt whistleblower. Det indikerer noget kriminelt, og det er der ikke tale om. Min opgave er at være på forkant, at skærpe sanserne i organisationen og i tide tage fat i de dilemmaer, vi er optaget af som privatpersoner, som virksomheder og samfundsborgere.”

Kim Escherich er overbevist om, at drøftelserne om dataetikken først lige er startet. ”At have en ombudsmand på AI-databrug er vi mig bekendt først  med i Danmark – og vi er det i hvert fald inden for IBM globalt. Men det er før set, at vi i Norden har været først med at udvikle et forretningsfelt – og jeg tror først lige, vi har starten her”, siger Kim Escherich, der i øvrigt allerede har gennemført dataetik-dilemma-workshops for både kunder og samarbejdspartnere i Danmark samt for Politikens læsere.

”Mit fokus lige nu er at skabe awareness og en forståelse for, at vi må gå nye veje for at håndtere de nye dilemmaer’, siger Kim Escherich. Han anbefaler, at virksomheder lægger ud med tre trin:

  • Forstå udviklingen, nemlig at digitalisering rækker meget videre end automatisering.
  • Drøft udfordringerne åbent og kritisk.
  • Vurder de ledelsesmæssige muligheder, herunder governanceaspektet.

CV

Kim Escherich er AI-etisk ombudsmand og innovationsarkitekt i IBM Global Business Services. Han er medstifter af den nordiske tænketank Nordic Bildung og det danske folkeoplysningsinitiativ Fremvirke, som forbereder borgere, organisationer og samfund på en ekstrem teknologisk udvikling. 

Mød Kim Escherich som en af talerne på VL Årskonference den 8. oktober i BLOX, København.