VL Døgnet den 6. juni har UNICEF som vært samt McKinsey & Company og Industriens Fond som hovedsponsorer. Den nye direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang, kalder årets tema ’mission critical’.

Af Jonas Bang, Kreab PR & Kommunikation


”For danske virksomhedsledere åbner FN’s 17 verdensmål og dets 169 delmål et enestående katalog af afsætningsmuligheder. Opgaven er nu at hjælpe virksomhedslederne, der dagligt søger efter ny forretning, med at slå op i kataloget, identificere forretningsmulighederne og organisere, prioritere og fokusere indsatsen på den mest hensigtsmæssige måde. Det spændende og glædelige i situationen er, at mange andre virksomheder verden over er på samme mission. Konkurrencen er hård,”
siger Thomas Hofman-Bang.

Industriens Fond er en filantropisk fond, som udvikler og støtter projekter og initiativer, der styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne.


Topledelsen skal gå forrest
For Thomas Hofman-Bang er succeskriteriet for årets VL Døgn, at deltagerne går hjem med hands-on inspiration til, hvordan de som ledere kan koble bæredygtighedstemaet til den gode forretning.

”Der er hårdt brug for forandring. Og al forandring starter med, at der er en leder, som går forrest og adresserer forandringer og muligheder. Hvis ikke ledelsen gør det, sker der ikke noget. Det skal på radaren helt oppe i toppen af virksomhederne. Mht. verdensmålene gælder det mere end nogensinde – også fordi tillid til erhvervslivet bl.a. skabes gennem tillid til topledelsens ageren. At vi gør, hvad vi siger,” tilføjer han.

På VL Døgnet kulminerer forårets arbejde med workshops om Verdensmålene på tværs af hele VL. Essensen af den viden og inspiration, disse møder har affødt, kommer på bordet til VL Døgnet og anvendes konkret i den fremadrettede indsats med at omdanne verdensmål til forretning.

Til grund for dette arbejde ligger en undersøgelse, om VL-medlemmernes forankring og arbejde med Verdensmålene, som Industriens Fond og McKinsey står bag. Undersøgelsen udgør det empiriske fundament for VL Døgnet og den proces, der følger i dets kølvand.

”Det har været vigtigt for os at bringe noget evidens til bordet. Jo mere praktisk, konkret og jordnært vi kan gøre det, jo bedre forudsætninger er der for at skabe en sund forretning på baggrund af verdensmålene,” siger Thomas Hofman-Bang.


Optimismen spirer
I lighed med de førende forskere ser Thomas Hofman-Bang på klimaets udvikling med meget kritiske øjne. Men nye grønne strømninger i samfundet viser, af forandringen især kommer indefra – fra investorer, medarbejdere og kunder – og det giver anledning til en hidtil uset grad af optimisme, mener han.

”Det er ikke første gang, nogen har forsøgt at udbrede bæredygtighedsagendaen, men de tidligere forsøg har aldrig rigtig fanget an. Det er derfor glædeligt at se, at temaet i disse år stikker langt dybere. Det er blevet dyb alvor for virksomheder, investorer, medarbejdere og politikere. Det er både udtryk for, at virksomheder – bestyrelser og direktioner – ser situationen oven på Paris-aftalen med ny stor alvor. Og det er også udtryk for, at man fra FN’s side har ramt skiven med verdensmålene og gjort det tilstrækkeligt håndgribeligt for både erhvervslivet og forbrugerne,” siger han.

Han henviser også til den ”grønne folkebevægelse”, der senest kom stærkt til udtryk ved det seneste valg til Europa-Parlamentet som et tegn på den øgede bevidsthed. Han mener dog ikke, at det fra et ledelsessynspunkt handler om at mobilisere superambitiøse, klimavenlige forbrugere. Ansvaret for at gøre en positiv forskel i forhold til verdensmålene – såvel som tænksom udnyttelse af de kommercielle muligheder – ligger hos virksomhedslederne.

”Udfordringen lige nu er at fokusere og prioritere ledelsesmæssigt – og at holde momentum oppe. Det skal VL Døgnet levere ammunition til”, afslutter Thomas Hofman-Bang.

Thomas Hofman-Bang vil til VL Døgnet deltage i en deep-dive paneldebat om finansiering og diskutere, hvordan almennyttige fonde bedst muligt spiller en aktiv rolle i at fremme danske virksomheders arbejde med bæredygtighed. Det foregår fra 11.30 – 12.45 og igen fra 13.30 – 14.30.