I Åbent Entreprenørskab (open-entrepreneurship.com) mødes de dygtige forskere fra universiteterne med erfarne iværksættere og professionelle virksomheder. Målet er at styrke dansk innovation via nye spin-offs og konkrete ny virksonmheder. Projektet er støttet af Industriens Fond, og er et samarbejde mellem fire universiteter. Og du kan møde projektet på VL Døgnet.

VL-Nyt har talt med Thomas Sugar, der med base på DTU, står for den overordnede kontakt til eksterne stakeholders.

Der er utroligt mange forskningsprojekter med stort kommercielt potentiale på de danske universiteter, fortæller Thomas Sugar, der er Director, Open Entrepreneurship på DTU, og fortsætter

Mange af dem er endda baseret på patenterbar teknologi. Det er et fremragende udgangspunkt for business. Men der mangler typisk det entreprenante drive og en grundlæggende kommerciel indsigt i hvad der skal til for at bygge – og vækste – en virksomhed. Derfor er der rigtig mange projekter, der ikke når længere end blot at være et forskningsprojekt, siger Thomas Sugar.

Samarbejde mellem universiteter og erfarne iværksættere

Projektet Åbent Entreprenørskab har oprettet små decentrale business units på fire danske universiteter for at finde spændende og relevante projekter til spinoffs i samarbejde med eksterne iværskættere. Det er en stor hjælp til universiteterne, der jo ikke normalt har sine stærke sider i det kommercielle perspektiv.

Vore business units kigger indad mod universiteterne, mens jeg selv står for opbygningen af holdet af eksterne entreprenører, fortæller Thomas Sugar, der selv har en lang historie som iværksætter, fin-tech mentor og med baggrund i den finansielle sektor i DK og London.

Det består foreløbigt af flere hundrede erfarne iværksættere og også en række intraprenører fra etablerede virksomheder, som skal supplere det allerede eksisterende innovationssystem. Projektets deltagere er DTU, IT-Universitet, Århus Universitet og Aalborg Universitet. Projektet støttes strategisk af Berkeley, University of California og finansielt af Industriens Fond med 35 mio. kroner over fire år.

Solid start med stærke cases

I Danmark er der et stort uudnyttet potentiale, når man ser på den høje kvalitet af viden, der bliver produceret på de danske universiteter og sammenholder det med niveauet for videns- og teknologioverførsel til danske virksomheder, understreger Thomas Sugar.

Der er derfor i højere grad behov for at integrere iværksættere og intraprenører i universitetsmiljøerne, så der bliver skabt åbne miljøer, hvor der kan udveksles erfaringer og viden – og ultimativt ny virksomheder.

 

Projektet har været i gang i to år, altså halvdelen af projektperioden. Og det har allerede skabt interessante gennembrud, som endda er Verdensmåls-relevante:

  • NoBriner, der er en løsning til at lave rent drikkevand ved at separere salt og drikkevand. Brine er et restprodukt, der er giftigt. Projektet har fundet en løsning til at lave brine til salt. Og den såkaldte brine-management løsning skaber adgang til rent drikkevand og skaber tilmed lokale arbejdspladser.
  • BrainCapture, der skaber enkel og billig epilepsi-diagnose. Det vil gøre livet meget nemmere for masser af mennesker. I dag er der 30 mio mennesker med ikke-diagnosticeret epilepsi, heraf 2 mio nye årlige ikke-diagnosticerede epilepsi-cases i de mindre udviklede lande. 70% af dem kan blive behandlet, hvis man kan lave diagnose.

Åbent Entreprenørskab er med på VL-Døgnet. Standen findes centralt i FN-Byen – kom forbi, så du kan høre meget mere og blive inspireret til at være med.