Der er ingen tvivl om, at det giver forretningsmæssig mening”. Det er ordene fra direktør, bestyrelsesmedlem og hovedaktionær i Pressalit, Dan Boyter. Han er en af talerne, når VL Døgnet på torsdag sætter lup på de 17 Verdensmål i en ’deep dive’ session under overskriften ’Branding og Purpose’.  VL Nyt har sat Dan Boyter stævne til et lille sneak peak i, hvordan har ser virksomhedernes muligheder og roller i Verdensmålene.

’Cherry-picking’ kalder nogen det, hvis man som virksomhed plukker lidt hist og her i Verdensmålene. ”Et vildt arrogant begreb”, mener Dan Boyter, der ser Verdensmålene som et godt, konkret og målbart værktøj til at komme i gang med at tage et samfundsansvar som virksomhed. Som han siger: ”Man skal jo starte et sted”.

”I Pressalit har vi altid følt et stort ansvar for at engagere os i omverdenen. Noget, som har haft mange begreber gennem årene. Helt tilbage fra virksomhedens start i 1950’erne har det at tage ansvar – for nærområdet, for medarbejdere og for udviklingen været en kraftig rød tråd i virksomhedens historie. Det ligger dybt i vores rødder, at præstation går hånd og hånd med ansvarlighed.”, siger Dan Boyter, der har en befriende, pragmatisk tilgang til at arbejde med ansvarlighed – både forretningsmæssigt og ledelsesmæssigt.

Ifølge Dan Boyter handler ansvarlighed nemlig ikke om at producere en stor, flot rapport. Det handler om at dykke ned i nogle enkelte Verdensmål og gå i dybden. Og jo bedre, man kender sig selv som virksomhed, jo mere logisk kan man tænke ift. Verdensmålene.

I følge Dan Boyter kan Verdensmålene skabe et fokus og synliggøre, hvor man flytter noget som virksomhed. I Pressalit har man udvalgt tre Verdensmål, som danner fundamentet for de indsatser, den familiedrevne virksomhed arbejder med, nemlig mål 4 Kvalitetsuddannelse, mål 6 Adgang til vand og sanitet og mål 12 Bæredygtigt forbrug og produktionsformer. De tre mål er en start og et naturligt udgangspunkt for Pressalit, men kan, som Dan Boyter påpeger, udvides med tiden.  

Partnerskaber sikrer effektivitet og troværdighed
Pressalit er kendt for at producere højkvalitets toiletsæder, som sælges over hele verden. Samtidig har mere end 2 milliarder mennesker ikke adgang til helt basale toiletforhold. Og 800 millioner har ikke adgang til rent vand. Pressalit er gået sammen med UNICEF for at arbejde fokuseret med Verdensmål 6 Adgang til rent vand og ordentlig sanitet.

For Dan Boyter er dette samarbejde et stærkt eksempel på at tænke i relevans mellem virksomhedens fagområde og det Verdensmål, man arbejder for. Helt konkret samarbejder Pressalit og UNICEF om at sikre rent vand og ordentlige toiletforhold i særligt udsatte steder af verden, blandt andet i en flygtningelejr i Jordan. Et projekt som Dan Boyter selv har været nede og se effekten af.

”Jeg har oplevet, hvordan vi arbejder med Verdensmål 6 helt konkret i en flygtningelejr i Jordan – en af de største, strukturerede flygtningelejre i verden. Her er betydningen af, at man har adgang til rent vand afgørende. Her er det, UNICEF kan, helt vildt imponerende, via koblingen til FN – og hele den globale størrelse UNICEF har. UNICEF har adgang og kan skabe sammenhængskraft som få andre”, siger Dan Boyter og vil på det kraftigste anbefale, at man teamer op med nogle af de store og troværdige organisationer i arbejdet med Verdensmålene, så man virkelig kan skabe en effekt, der gerne skal rykke både ved verdens tilstand og virksomhedens succes.

Verdensmålene er en døråbner
Nye forretningspartnere, unge studerende, kunder og medarbejdere. I alle lag og på alle gange oplever Dan Boyter, at Verdensmålene kan åbne døre og starte samtaler. Det er en måde at tale ud i verden på, påpeger han – men understreger samtidig, at de Verdensmål, man som virksomhed beslutter at arbejde med, skal forankres på alle led i virksomheden. Indsatsen skal drives bredt. Kun på den måde kan man lykkes med at skabe engagement og troværdighed: ”Man skal mene det, og tage det alvorligt”, siger Dan Boyter, der som direktør og bestyrelsesmedlem er ansvarlig for at bringe de tre Verdensmål helt op i de øverste strategiske beslutninger for virksomheden, og han er garant for at indsatserne på de tre områder bliver vurderet hvert år i bestyrelsen.

Dan Boyter er sammen med 600 andre fra toppen af det danske erhvervsliv, klar til at indtage FN- Byen på torsdag den 6. juni for at debattere, diskutere og perspektivere de Verdensmål, vi alle sammen sigter mod at nå, og som vi nu ved, at det er helt ok at plukke lidt i. For som han siger: ”Det handler om at starte et sted”.