I 50 år har Dansk Selskab for Virksomhedsledelse afholdt det prestigefyldte VL Døgn. Begivenheden varer en hel dag, hvor toppen af dansk erhvervsliv er repræsenteret til udveksling af ny viden, inspiration og erfaringer medlemmerne imellem. Altsammen i Verdensmålenes tegn. Arrangementet er kun for VL-medlemmer.

 

Torsdag den 6. Juni er datoen, hvor FN Byen eksklusivt slår dørene op for VL Døgnet og VL-medlemmerne med det vigtige tema: Verdensmålene LIVE!’

Med Verdensmålene som omdrejningspunkt vil fremtrædende talere og debattører inspire og engagere virksomhedslederne til at gribe de muligheder, som Verdensmålene giver. Det kan ikke gå hurtigt nok.

Optakten til VL Døgnet har været forårets surveys og workshops om ’FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter’, som Selskabet har kunnet gennemføre takket være en bevilling fra Industriens Fond og McKinsey & Company’s team af dygtige facilitatorer, der har stillet deres arbejde til rådighed pro-bono.

Til VL Døgnet kulminerer årstemaet – eller ’Verdensmålsbevægelsen for virksomhedsledere’ – med Verdensmålene LIVE! De er her alle: Talere, der brænder for Verdensmålene, ildsjæle, de unge talenter, virksomhedslederne, investorerne, academia!

Dagen starter kl. 9.00 sharp med, at McKinsey & Company’s senior partnere inviterer til et Breakfast Meeting om resultaterne af workshops og medlemssurveys og inspirerer til, hvordan virksomhederne kan blive endnu mere ambitiøse i deres arbejde med verdensmålene.

Kl. 10 tager formanden over og åbner VL Døgnet sammen med Generalsekretær Steen Andersen, UNICEF. De overlader scenen til Lise Kingo, Global Compact, New York, som sætter scenen for dagen.

Kl. 10.30 taler Carlos Moeda, Commissioner Research & Innovation, The European Commision og Jim Hagemann Snabe, Formand A.P. Møller-Mærsk og Siemens.

Kl. 11.30 er det tid til fordybning, taler, dialog og endda et kig i hjertet af UNICEF’s Emergency Supply Division. Det er i de simultane DEEP DIVE sessioner om Innovation, Strategy, Finance, Branding & Purpose:

I INNOVATION møder deltagerne Thomas Kirk, CEO LEGO Foundation, Flemming Besenbacher, Formand Carlsberg, som taler med unge innovative talenter fra UNLEASH, Aric Dromi, Futurist, Mette Lykke, Founder & CEO To GoodToGo, Jimmy Maymann, Formand TV2.

Verdensmålene giver nye globale rammer, som er nødvendige for at redde vores planet. De fleste af målene har den fællesnævner, at innovation og de nye teknologier vil spille en afgørende rolle i løsningen af de problemer, som skal bekæmpes. 

Denne session inspirerer og engagerer med udfordrende diskussioner om innovative teknologier, der med Verdensmålene som løftestang, skal løse de store problemer, som verden står over for. Det er løsninger og forretningsmodeller, der kræver nye måder at se verden på og dannelse af ikke mindst nye partnerskaber på tværs af brancher med forskere, unge talenter, kunder, leverandører, fonde – og endda konkurrenter.

I STRATEGY; Deborah Dunsire, CEO Lundbeck; Anne Marie Meisling, Director Sustainability, Chr. Hansen, Christina Boutrup, Kinaekspert og forfatter, Kasper Larsen, CEO PurePrint, Thorkil Sonne, Formand for Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål.

Verdensmålene er en opgave for topledelsen og skal være en del af selve strategien og virksomhedens forretningsplan.

Denne session inspirerer og engagerer med taler og debat om Verdensmålene som løftestang for virksomheder’s strategi og forretning. Om det afgørende i, at;

  • Ledelsen/CEO’en har fokus på business casen i Verdensmålene
  • At Verdensmålene forankres i virksomhedens strategi  og DNA
  • At alle ansatte i virksomheden skal med på rejsen til Verdensmålene. 

Kun derved bliver de til en god forretning og et konkurrenceparameter, og kun derved kan vi være med i kapløbet om at nå Verdensmålene i 2030.

I FINANCE; Torben Möger Pedersen, CEO PensionDanmark, Torben Huss, CEO IFU, Anders Dons, CEO Deloitte, Marcos Athias Neto, Director UNDP, Anne-Lise Thon Schur, Founder & Partner SDG Invest

Verdensmålene anviser konkrete løsninger på en balanceret økonomisk udvikling, og mange virksomheder kan allerede nu mærke det tiltagende pres fra investorer, der kræver, at virksomhederne bidrager til at eksekvere på Verdensmålene.

Verdensmålene er et nyt ‘License to operate’, og vi har kun set begyndelsen af en tsunami, hvor investorer vil søge mod virksomheder med Verdensmålene forankret i deres værdier.

Talerne i denne session vil inspirere og engagere med taler og debat om, hvordan Verdensmålene ændrer verdens økonomi – og om fremtidens stigende krav fra institutionelle investorer, banker, pensionsselskaber om, at virksomheder leverer på at nå kapløbet om Verdensmålene i 2030.

I BRANDING & PURPOSE; Dan Boyter, Board Member Pressalit; Eva Kruse, CEO Global Fashion Agenda; Katherine Richardson, Professor KU, Geoff Kendall, CEO Future Fit Foundation; Peter Ib, CEO Bluetown

“Saving the planet is good for business”, sagde Patagonias CEO Rose Macario i et interview for nyligt.

Det er efterhånden tydeligt, at en virksomheds profil og omdømme som en bæredygtig virksomhed, der lever Verdensmålene, virker som en magnet på nye højtspecialiserede medarbejdere og unge talenter, fastholder værdifuld arbejdskraft, kunder og derfor også skaber en bedre virksomhed. Det er afgørende for fremtidens generationer, kunder, medarbejdere og forretning, at virksomhederne og virksomhedslederne tager deres ansvar for at skabe en bæredygtig verden.

Talerne i denne session vil inspirere med cases og konkrete eksempler på bæredygtige og gode forretninger. De vil debattere og udfordre om de tiltag, der skal til for at tiltrække de unge, som vælger at arbejde for virksomheder, der proaktivt arbejder for at skabe forandringer i samfundet – transformerer verden med Verdensmålene.

BESØG til UNICEF Emergency Supply Division

Kl. 12.45 og efter frokost, kan deltagerne vælge en af de DEEP DIVE sessioner, som de ikke har nået om formiddagen:

INNOVATION; Jimmy Maymann, Formand TV2; Michael Stausholm, Founder & Chairman Sprout; Kristian Dawe, CEO Angulus; Kasper Larsen, CEO PurePrint, Hans Axel Kristensen, CEO Plastix

STRATEGY; Deborah Dunsire, CEO Lundbeck; Lars Sandahl Sørensen, CEO SAS, Danmark; Anne Marie Meisling, Director Sustainability, Chr. Hansen, Alexander Lacik, CEO Pandora

FINANCE; Anne-Louise Thon Schur, Founder&Partner SDG-Invest; Niels Fibæk, Founder&CEO Matter; Marcos Athias Neto, Director UNDP

BRANDING & PURPOSE; Eva Kruse, CEO Global Fashion Agenda; Flemming Jensen, CEO DSB; Will Sarni, Founder&CEO Water Foundry; Geoff Kendall, Founder Future Fit Foundation, Katherine Richardson, Professor KU, Peter Ib, CEO BlueTown

BESØG til UNICEF Emergency Supply Division

Eftermiddagen samler alle I auditoriet igen med talere, som annonceres i næste uge.

Kl. 16.45 indtager den 25-årige hollænder Boyan Slat, Ocean CleanUp scenen sammen med Claus V. Hemmingsen, Chairman Maersk Drilling, som i et unikt partnerskab har stillet supplyskibe til rådighed for projektet, der skal fjerne plastik fra verdenshavene.

Kl. 17.30 taler Christos Stylianides, Commisioner, Humanitarian Aid&Crisis Management, The European Commission fra hjertet om verdens brændpunnkter, og om hvordan vi med Verdensmålene som rettesnor sammen kan change the game.

 

Læs hele programmet her
– og hvis du stadig ikke har tilmeldt dig, er der stadig få billetter til rådighed her

 

Vi glæder os til at se dig til en dag i Verdensmålenes tegn.