Som en del af et større strategiarbejde frem mod 2025 er Jet Time i gang med at definere firmaets fremtidige CSR fokus for at blive et mere bæredygtigt selskab

VL-Nyt har spurgt Jørgen Holme, hvad der har fået ham til at interessere sig for at integrere Verdensmålene i sin forretning

 

Bæredygtighed handler for Jet Time ikke kun om miljø og påvirkningen på global opvarmning, men er i høj grad også et spørgsmål om den påvirkning, virksomheden har på de mennesker, der er involveret i værdikæden og måden hvorpå pengene bliver tjent.

Derfor har vi i Jet Time valgt et tredelt fokus på ”People, Planet & Profit” som grundpillerne for vores CSR strategi. Som flyselskab og virksomhed skal vi tage ansvar og højde for den påvirkning, vi har på vores omgivelser. Samtidig kan en helstøbt CSR strategi bidrage til at understøtte vores kerneforretning og sikre, at vi er på forkant med udviklingen, siger Jørgen Holme, CEO Jet-Time og medlem af VL84

Jet Time er nu i fuld gang en 2025 strategi plan og arbejdet med CSR-strategien er en naturlig del heraf.

 Efter en vellykket turnaround i 2017 og 2018 og en kontrolleret vækstfase i 2019 skal vi nu se ind i de næste 5-6 år og fastlægge Jet Times forretningsmæssige platform. Bæredygtighed er ikke længere noget man blot taler om, og det bliver også en integreret del af Jet Time’s forretningsmæssige strategi fremadrettet,

fortæller Jørgen Holme.

Verdensmålene er udgangspunktet

Udgangspunktet var på mange måder de meget veldefinerede Verdensmål, som Jet Time oplevede som meget grundigt. FNs Verdensmål er derfor blevet en central del af CSR-strategien. Men ikke alle sammen.

Vi så målene kunne være med til at sætte en ”ramme” for vort eget arbejde med bæredygtighed. Vi fokuserer på de Verdensmål, der relaterer sig mest til vores kerneydelse som flyselskab, nemlig mål 3, 8 og 12. På den måde får vi prioriteret de indsatser, hvor vi kan gøre den største forskel, siger Jørgen Holme.

Især er det naturligvis vigtigt for os som flyselskab, at vi i henhold til mål 12 sikrer bæredygtige produktionsmønstre og ikke mindst, at vi i høj grad arbejder på at minimere brugen af fossile brændstoffer og dermed reducere vores bidrag til udledning af C02, understreger Jørgen Holme.

Men også mål 3 og mål 8 giver selskabet gode rammer til at arbejde med en bæredygtig økonomisk vækst med fokus på menneskerettigheder og gode arbejdsvilkår.

Jet Time har endnu ikke fastsat konkrete mål frem mod 2025 for de 3 hovedområder ”People, Planet og Profit”. Arbejdet pågår i øjeblikket med stor involvering af både medarbejdere og partnere. Indsatsområderne koncentrerer sig omkring f.eks. affaldsminimering- og sortering, reduktion af forbruget af plastik ombord på flyvninger, vægtreducerende tiltag således at flyet behøver mindre brændstof pr. Flyvetime og ”code of conduct” til en række underleverandører.

CEO må gå forrest

Jørgen Holme er fuldstændigt bevidst om, at toplederens støtte og drive er afgørende.

Jet Time er ikke større end, at jeg selv er tæt på strategi-arbejdet og driften. Når strategien inklusiv CSR er fastlagt er det mit ansvar, at Jet Time leverer de mål, der er aftalt med bestyrelse og ejer. Og derfor er det også helt naturligt for mig, at jeg følger med og op på eksekveringen.

VL Døgnet bliver inspirerende

VL Døgnet spiller faktisk en praktisk rolle for Jørgen Holme’s fokus på Verdensmålene.

Jeg glæder mig meget til at opleve eksempler på hvordan andre virksomheder konkret arbejder med bæredygtighed. Det skal også blive interessant at høre hvordan andre virksomheder vurderer effekterne på den lange bane af befolkningens ændrede adfærd ift. bæredygtighed især indenfor Norden og Europa.

 

Jørgen Holme er CEO for Jet Time og medlem af VL-84. Jørgen deltager på VL-Døgnet d. 6 juni

 

Jørgen Holme-Pedersen er CEO for Jet Time og medlem af VL-84. Jørgen deltager på VL Døgnet d. 6 juni

 

Bonusinfo:

(Jet Time var repræsenteret på årstemaworkshoppen om FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter hos Rockwool 20/3/2019), hvor Jet Time ’s tekniske direktør Jens Lauridsen deltog.)

 

Læs mere om årstemaet, som er sponseret af Industriens Fond.