17 mia. kroner. Så meget uddeler de mere end 10.000 danske fonde om året. Det er lige så mange milliarder, som verdensmål. Men i hvor høj grad tænker fondene verdensmål ind i deres strategier og prioriteter? Og er det overhovedet fondenes ansvar at spekulere i verdensmål?

VL-Nyt har talt med UNICEF’s direktør for partnerskaber og forretningsudvikling, Susanne Dahl, som her et par uger før VL Døgnet i FN Byen gør status over, hvor lidt og hvor meget verdensmålene fylder hos de danske fonde. Og ikke mindst kommer hun med en kærlig opfordring til at få Verdensmål og filantropi til at rime endnu bedre.

Når UNICEF, der er sat i verden af FN for at sikre børns rettigheder, står sammen med eksempelvis LEGO Fonden og Hempel Fonden om at skabe bedre uddannelse og sikre læring gennem leg for verdens børn, så er det med et ambitiøst og fokuseret blik rettet direkte mod verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse til alle.

Alle 17 verdensmål involverer, direkte eller indirekte, børn. Som FN’s børneorganisation spiller UNICEF derfor en helt central rolle i at tænke børn og unge ind i verdensmålene. Og dét skal ifølge Susanne Dahl blandt andet ske sammen med fondspartnere, for at man kan tage de afgørende kæmpeskridt, som det kræver frem mod 2030.

Den gode nyhed er, at mange af de store danske fonde i høj grad allerede har adopteret verdensmålene. Verdensmålene er faktisk en af de stærkeste tendenser i det danske fondslandskab lige nu. Den knap så gode nyhed er, at det alligevel kun er få fonde, der rent faktisk har aktiveret dem i deres strategier, programmer og indsatser – og dermed som eksemplet med LEGO Fonden og Hempel Fonden, styrer direkte efter dem, fortæller Susanne Dahl.

Så der er med andre ord potentiale i at få verdensmålene endnu mere aktivt integreret, og det er en dagsorden, som UNICEF i særlig grad investerer sig i, og en dialog man ønsker at tage med fondene. UNICEF’s omdrejningspunkt er de verdensmål, som har allerstørst indflydelse på børnenes liv og fremtid. Derfor har man udvalgt fem globale børnemål i direkte forlængelse af de 17 verdensmål, nemlig at sikre børns overlevelse, beskyttelse, uddannelse samt et bæredygtigt liv og en fair chance.

Vores allesammens verdensmål

Fondenes stigende globale engagement er helt afgørende for, at vi kan indfri UNICEF’s ambitiøse mål om at hjælpe børn verden over. Derfor er det vigtigt, at vi ikke bare ser verdensmålene som FN’s Verdensmål. Det er vores allesammens verdensmål. Og de er i den grad relevante for de mere end 10.000 danske fonde, da de bringer alle sektorer i spil og kan aktiveres på tværs af organisationer både på lokalt, nationalt og globalt plan, lyder det fra Susanne Dahl.

Hun ser et stort potentiale for innovation på området. Fondenes uddelingsniveau er stigende, de konkurrerer ikke som sådan med hinanden og er generelt blevet bedre til at dele deres viden.

”Verdensmålene giver grobund for en fælles platform for samarbejde på tværs af sektorer. Det kan være med til at styrke sammenhængskraften mellem fondene og andre institutioner som NGO’er, stat og kommune,” understreger Susanne Dahl, der glæder sig til VL Døgnet 6. juni, hvor der er rig mulighed for at hente inspiration og indgå i nye dialoger – hvor også verdens børn tænkes ind.

Susanne Dahl, direktør for partnerskaber og forretningsudvikling i UNICEF Danmark, er medlem af VL-gruppe 65. Susanne deltager naturligvis i VL Døgnet 6. juni.

Bonusinfo
Til VL Døgnet taler bl.a. Thomas Kirk Kristiansen, formand for LEGO Fonden i sessionen om INNOVATION, og i sessionen FINANCE taler bl.a. Thomas Hofman-Bang, CEO Industriens Fond, der har sponseret VL’s årstemaprojekt om FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter. Torben Möger Pedersen, CEO PensionDanmark; Torben Huss, CEO IFU taler og debatterer også i samme session. IFU og seks danske pensionsselskaber har med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål etableret Danish SDG Investment Fund, der skal bidrage til realiseringen af verdensmålene via kommercielle investeringer i den private sektor i udviklingslandene.

Læs VL Døgnets program her:

https://vl.dk/arrangementer/program/

VL Døgnet er arrangeret i partnerskab med UNICEF