VL-Nyt har taget fat i Senior Partner Philip Christiani fra McKinsey & Company, der er frontfiguren i samarbejdet med VL-Selskabet om Verdensmålene. VL har gennemført 15 workshops, haft +1.000 medlemmer med i processen og er i fuld gang med at analysere resultaterne. Så det er naturligt at spørge Philip, hvordan det egentligt er gået, og hvilke indsigter processen har givet.

Hvad er de vigtigste erfaringer?

At der virkelig er et ønske om at indarbejde bæredygtighed i de danske virksomheder, men at der generelt er nogle forhindringer, som gør, at mange virksomheder ikke har fået realiseret potentialet. Eksempelvis tror flere ledere, at de står alene med ønsket og vil ikke presse det ned over hovedet på deres medarbejdere. Andre mangler inspiration til at se, hvordan det kan skabe værdi for deres virksomhed, og mange ser det som et flyvsk koncept, der er svært at konkretisere og kommunikere.

 

Hvilke indsigter gør dig optimistisk?

Den positive modtagelse, der har været overfor Verdensmålsagendaen. VL-medlemmerne kan se, hvordan Verdensmålene kan bidrage positivt til bundlinjen, og at det ikke bare behøver at være et filantropisk CSR-projekt. Det gør mig også optimistisk, når jeg oplever diskussionerne ved bordene, samt ser hvordan de mange workshops har medført konkrete next steps, som lederne tager med hjem til deres organisationer.

 

Hvad ser ud til at være det sværeste for virksomhederne?

Det første skridt i retning af bæredygtighed. Verdensmålene kan fremstå store og uoverskuelige, og det afholder mange fra at gå i gang, da der ofte er andre elementer, der forekommer mere presserende. Her prøver vi at fortælle om, at det ikke nødvendigvis behøver være grandiost for at have betydning. Måske virksomheden kan ændre måden, hvorpå de pakker ind, sikre bæredygtige forsyningskæder med gode arbejderforhold og ressourcetilgang, eller skabe fokus på inklusion på tværs af organisationen. Derudover fokuserer vi på, hvordan implementering af Verdensmålene faktisk kan være med til at forstærke de samlede resultater, især på den længere bane med de samfundstendenser vi ser.

 

Hvordan har du oplevet engagementet hos toplederne?

Virkelig positivt. Vi oplever livlig diskussion ved bordene, hvor lederne åbent deler ud af erfaringer og udfordrer hinandens ideer i et ønske om, at alle kommer derfra med nye ideer og måske endda en plan.

 

Kan du sige noget om hvilke typer af virksomheder, der er længst fremme?

Nogle af de virksomheder, der deltager, har jo bygget deres virksomhed på bæredygtighed fra start, hvor det for en ældre og etableret virksomhed kan kræve en ekstra indsats. Her er det især produktionsvirksomhederne, der har lettere ved at visualisere, og dermed realisere, ændringerne grundet de fysiske produkter, og hvor der i stigende grad er forbrugere, der kræver bæredygtige slutprodukter. I sådanne situationer bliver det lettere at få øje på, hvordan Verdensmålene kan blive et konkurrenceparameter, hvilket kan være en stor drivkraft for implementering.

 

Hvordan ser du toplederens rolle for at bringe Verdensmålene i praksis?

Fuldstændig essentiel. Uden topledernes opbakning kommer det til at blive en langsommelig proces. Hvis toplederne derimod går forrest, kan det være med til at fremme udviklingen i Danmark ved at sætte Verdensmålene øverst på agendaen og tvinge andre organisationer til ligeledes at sætte fokus på Verdensmålene, hvis de vil forblive konkurrencedygtige. Vi skal sammen gøre Verdensmålene til en forudsætning for succes.

 

Hvad er de næste skridt i projektet?

Frem mod VL Døgnet den 6. juni, hvor projekter kulminerer, er der fuldt fokus på at drive projektets potentiale til det ypperste. Dette gør vi gennem de sidste workshops, hvor vi forhåbentligt kan inspirere endnu flere til at inkorporere Verdensmålene i deres virksomhedsstrategi, og ved at sikre os, at der fortsat er fokus på målene efter projektet er slut.

 

Fakta

På VL-Døgnet i FN Byen den 6. juni, kl. 9-9.45 vil VL og McKinsey & Company præsentere survey resultater fra VL-medlemmer og findings fra workshoparbejdet med Verdensmålene, som skal hjælpe virksomhederne med at komme godt i gang.