2. juli 2024

Kære VL-gruppeleder,

 

Med denne sommerhilsen vil vi gerne sige dig og ledelsen i din VL-gruppe en stor tak for det store arbejde det sidste års tid. I VL Selskabet mærker vi konstant betydningen af jeres engagement og arbejde i dagligdagen.

I bestyrelsen konstaterer vi igen i år, at det går rigtig godt for VL Selskabet. I er som medlemmer meget glade for medlemskabet (jf. medlemsanalysen), medlemmerne er glade for vores kommunikation (jf. læseranalyse), medlemmerne kommer i stor stil til VL’s fælles arrangementer, og vi oplever mange ansøgninger til kandidatlisten for at blive medlem af en VL-gruppe.

Vi er både glade og stolte over den udvikling, som vi har konstateret over de seneste år. Det seneste bevis vi har var den overvældende interesse for VL Døgnet hvor vi til sidst måtte lukke for tilmelding 750 medlemmer fik en plads og deltog, og vi har fået utroligt flotte evalueringer tilbage. Fantastisk.

Vi oplever ganske enkelt, at VL er meget velfungerende som helhed; at medlemmerne er glade for at være med. Og at mange flere gerne vil være med.

 

Churn og diversitet

Selv om det går godt på rigtigt mange områder, er bestyrelsen også optaget af nogle mere strukturelle udfordringer.

Samfundet er i forandring, og det betyder blandt andet stor mobilitet på arbejdsmarkedet. For VL betyder det øget churn i grupperne. I gennemsnit optager vi ca. 450 nye medlemmer årligt. Det betyder, at hver gruppe i gennemsnit optager ca. 4-5 nye medlemmer.  Men vi taber samtidig cirka samme antal medlemmer af mange forskellige årsager. 

VL vægter diversitet blandt andet i forhold til alder, køn, etnicitet, ansvarsområder og brancher højt. For ikke nok med at vi gerne vil optage det antal medlemmer, der svarer til vores churn, så vil vi også gerne styrke VL-netværket med de rette medlemmer. Men hvem er det?

Det er f.eks. flere kvinder. Det er f.eks. flere yngre mellem 30 og 40 år, der er ved at komme i fart på ledelsesniveau i virksomhederne. Og det er ledere fra andre sektorer; f.eks. stærke og erfarne offentlige ledere og ledere fra universiteter, kulturinstitutioner m.m.

 

Konkurrencen om at være i netværk

Samtidig er vi selvfølgelig i konkurrence. Vi hører igen og igen, at vores medlemmer kontaktes af alle mulige netværk. Nogle er selvfølgeligt gode og kvalificerede. Vores indtryk er dog, at det ikke gælder alle. Men det betyder ikke desto mindre, at vi hele tiden skal oppe os for at fastholde vores medlemmer og gøre hvad vi kan for at leve op til medlemmets forventninger.

 

Mere fokus på rekruttering

Hvad betyder det for VL? I bestyrelsen er vi ikke i tvivl. Vi har en god platform, men vi er nødt til at styrke vores rekruttering. Og vi tror på, at der godt kan være plads til flere medlemmer. Lige nu er den gennemsnitlige størrelse for en VL-gruppe på ca. 33 medlemmer. Det er godt i mange grupper, men I ved også, at vi aldrig har fuldt hus ved VL-gruppemøderne. Så vi tror, at grupperne kan have fordel af at være lidt flere medlemmer.

Vi vil anbefale et gennemsnit på ca. 40 medlemmer. Det sikrer, at der altid er kritisk masse til et møde, og det motiverer os samtidig til at være mere åbne mht. diversitet.

Men det er en stor opgave. En opgave, som i meget vid udstrækning ligger hos den enkelte VL-gruppe. Det kræver flere ressourcer til at håndtere det. Det kræver ofte mere struktur i rekrutteringen. Det kræver styrket onboarding. Og det kræver styrket branding af VL.

Bestyrelsen har besluttet, at det skal være et prioriteret og strategiske fokusområde i de kommende år. I det arbejde vil vi sikre involvering af jer som VL-gruppeledere. Og I kan regne med, at det bliver vores hoved-agenda, når vi mødes til roadshow for VL-gruppeledere i august og september.

 

Lancering af Årstema 24/25

Sæt også allerede nu et kryds i kalenderen den 2. oktober 2024 kl. 9.00 – 13.00 for deltagelse i generalforsamlingen samt lancering af næste Årstema. Mødet afvikles både fysisk i København og virtuelt. Bestyrelsen er allerede nu i fuld gang med at forme temaet, og succesen med at udrulle inspiration og engagere jer alle på tværs af VL-grupperne vil fortsætte. Vi er således allerede nu ved at lægge op til nye afsnit af vores podcast VL Insights og gentager også succesen fra foråret med en række regionale konferencer.

 

Medlemsanalyse

Vi har kontinuerligt hvert andet år målt på udviklingen af VL og tilfredsheden med at være en del af netværket. Således kommer vi i efteråret med en medlemsanalyse. Jeg håber meget, at I vil give jer tid til at deltage i denne, da det er et vigtigt pejlemærke for bestyrelsen og os i VL Selskabet, hvilken retning VL skal udvikle sig i.

 

Med de ord ønsker vi jer en dejlig sommer og endnu en gang tak for jeres store arbejde.

Ida Bratting Kongsted
Adm. direktør

Lisbeth Knudsen
Bestyrelsesleder – på vegne af hele VL’s bestyrelse

 

 

Roadshow for VL-gruppeledere i august-september!

Læs mere og tilmeld dig her

Hvordan går det med VL Forum Intranet og App?

Læs om de nyeste opdateringer her.

Sommerhilsen til alle VL-medlemmer

Læs mere her.