VL Global Update 2023: velbesøgt og spændende Julemøde

Kan vi vænne os til at leve med usikkerhed på så højt niveau?

26. december 2023

VL’s Julemøde gav som vanligt et spændende perspektiv på det kommende år. En af de centrale pointer var det konstante niveau af ganske høj usikkerhed. Alle steder, hele tiden. Og derfor er et afgørende spørgsmål, hvordan danske virksomhedsledere forvalter usikkerheden. Og derudover var fokus på Europa i midten af den store positionskamp mellem USA og Kina. Læs her en reportage fra det velbesøgte julemøde på Nimb den 21. december 2023.

Af Anders Monrad Rendtorff

VL’s traditionsrige julemøde, hvor internationale VL-medlemmer og danske VL-gruppeformænd eksklusivt er inviteret på Nimb i Tivoli er altid sammensat over en særlig opskrift – nemlig Global Update. I år zoomede vi således ind på Europa, USA og Kina med en paneldebat mellem Margrethe Vestager, næstformand i Europa-Kommissionen, Ulrik Bie, økonomisk ekspert på Berlingske og Thomas Østrup Møller, Danmarks ambassadør til Kina. Så vi kom hele verden rundt. Den fulde debat er udgivet som podcast via VL Insights.

Margrethe Vestager gav tidligt en af de store pointer til erhvervslederne:

”Ukraine-situation er udfordrende. Europa kan ikke helt leve op til sine løfter. Oveni kom krigen mellem Hamas og Israel. Så usikkerheden er fortsat på et meget højt niveau, som smitter af på stort set alting. Det store spørgsmål er: Kan vi vænne os til at leve med usikkerheden på så højt niveau?”

Spørgsmålet var jo ret retorisk, for Margrethe Vestager gav selv svaret:

”Vi skal blive tilpas med at leve og handle i en krise-virkelighed.”

Således var debatten sat i gang med et stort fokus på Europa. Både trusler og muligheder i den dynamiske verdensorden.

Europa har stadig store muligheder. Men vi skal ændre attitude over for resten af verden

Margrethe Vestager fortsatte:

”Europa er både-og. For Europa er lykkedes med en stor livskvalitet. Det mest attraktive sted at bo i verden, som har en stor tiltrækningskraft. Men omvendt er Europa i en slags vadested.”

”Europa skal finde sin vej. Vi skal være tro mod det, der har bragt os langt. Men vi skal lade være med at møde verden med pegefingeren forrest. Vi skal holde op med at tro, at vores lille verden er den perfekte. Med andre ord skal vi ikke holde op med at være den, vi er. Vi skal bare ikke prædike det – det er der ingen, der gider at høre på.”

Og det budskab fik en særlig intensitet, da Margrethe Vestager gav en parallel til Kina:

”Kinas store styrke er: Stay on strategy. Det kan vi lære af. For vi har alt for travlt med at lave ting om. Det tager lang tid. Og det er 3% anderledes. Det er altså helt ligegyldigt i den store sammenhæng”, sagde hun med et anerkendende blik til Kina.

Bare fordi man er først, bliver man ikke nødvendigvis en vinder: USA kommer stærkt

Men det er ikke kun Kina, der holder den lagte kurs, som panelet anerkendte. Også USA ser ud til at være i stor fart og kommer til at give Europa store udfordringer.

Ulrik Bie tog ordet og noterede sig, at Europa med god grund kan være bekymrede over udviklingen i USA.

Krisen er grundlæggende god for USA´s økonomi. Der skabes meget efterspørgsel, og USA er ikke som Europa særligt afhængig af resten af verden. Det er på mange måder en egen lukket økonomi, der ikke er særligt afhængig af andre lande.

”Det har resulteret i, at økonomien klarer sig generelt meget bedre, end man har forestillet sig,” sagde Ulrik Bie, der tog fat i en særlig anerkendelse af Bidens formåen som præsident:

”Biden har rent faktisk været en meget succesrig præsident. Han har fået besluttet tre meget store ”pakker”, der kommer til at blive yderst kraftfulde. Det er en infrastruktur-pakke, en højteknologisk pakke (byggeri af hightech-fabrikker er tidoblet) og endelig en klimapakke.”

”Alle tre pakker kommer til at sætte store og afgørende spor i både USA og resten af verden. For modsat Europa og Kina er den store drivkraft erhvervslivets investeringer, der kommer som resultat af en meget stærk fødekæde. Modsat situationen i Europa.”

”Når man aktiverer fødekæder i amerikansk industri, får man den fulde reaktion. Det starter med universiteter, som tiltrækker venturekapital. Det fordeler sig lokalt i form af innovation osv. osv. Opsving drevet af erhvervsinvesteringer,” fortæller Ulrik Bie, som stillede sig selv spørgsmålet: ”Hvor bekymrede skal man være i Danmark eller i Europa?”

Og han svarede kontant:

”Bare fordi man er først, bliver man ikke en vinder. For selvom Europa på visse områder – f.eks. den grønne omstilling – har været hurtigt ude af startblokken, kan man hurtigt komme bagud, når den amerikanske maskine kommer i fart. Med andre ord: Europa har nok god grund til at være bekymrede og kan få svært ved at følge med.”

Og Kina? Fokus på stabilisering og relationer

Thomas Østrup Møller er Danmarks ambassadør til Kina og har de seneste år fulgt udviklingen i Kina meget tæt, og han er samlet set ikke så bekymret som tidligere.

”Kina har det faktisk svært i disse år. Kina Har det svært med USA. Kina er nærtagende om Taiwan. Men Kina erkender samtidig, at man er nødt til at have et vist globalt arbejdsfællesskab. Man er nødt til at etablere og fastholde relationer, og derfor bliver der aktuelt arbejdet hårdt på de indre diplomatiske kanaler”, fortalte Thomas Østrup Møller. Han har noteret sig tre afgørende iagttagelser i sin vurdering af Kina, hvor en vigtig forudsætning er, at Covid er bremset op, for det styrker muligheder for at rejse, at skabe relationer osv.

”Der er en vigtig udfordring i den såkaldte informations-asymmetri. Altså det ikke-balancerede forhold mellem at kigge ind og kigge ud. Hvad ved vi om Kina, og hvad ved Kina om resten af verden? Når det er sagt, ser jeg tre temaer. Det første er det store fokus på kontrol og sikkerhed. Lederteamet er nyt og meget loyalt, men tag ikke fejl; Kinas topledelse er meget faglige og begavede til at understøtte Kinas strategiske retning. Det andet tema er den økonomiske genopretning, som ikke er kommet i gang endnu for alvor. Og endelig et kolossalt fokus på udbygning af vedvarende energi, hvor regeringen vil installere mere end dobbelt så meget vind og sol som EU og USA,” fortalte den danske ambassadør og konkluderede:

”Kinas store fokus i disse år er stabilitet.”

Vi skal huske resten af verden

Global Update på VL’s Julemøde kom således rundt om en række spændende temaer, der alle kredsede om dynamikker mellem de store kraftcentre i verden. Selvom der var fokus på Kina, USA og Europa, må man ikke glemme, at der er store dele af verden, der heller ikke sidder på hænderne. Så mon ikke vi næste år skal høre mere om verden set fra f.eks. Indien og det såkaldt Globale Syd. Verden vil fortsat være usikker trods visse positive tendenser. For som Margrethe Vestager sagde:

”Vi skal blive tilpas med at leve og handle i en krise-virkelighed.”

Hør hele debatten fra Global Update 2023

 

Lyt til VL Insights – podcast

International stemning

Traditionen tro afholdt VL det årlige julemøde for formændene af VL-grupperne samt medlemmer af de internationale VL-grupper, som var hjemme på juleferie. I år var det med deltagere fra Shanghai, Bangkok, New Delhi, Dubai, Schweiz, Paris, Luxembourg, Warszawa, London, Tyskland og New York og dertil talere fra Beijing og Bruxelles.

Glædelig jul fra VL Selskabet

Adm. direktør, Ida Bratting Kongsted, og teamet ønsker glædelig jul med en status over året der gik og giver samtidig en statusopdatering på VL Forum Intranet og App. 

 

Læs mere