Ny i VL’s bestyrelse

Merethe Eckhardt: VL har en særlig struktur, der giver unikke muligheder

22. november 2023

Merethe Eckhardt er udviklingsdirektør i Domsstolsstyrelsen og medlem af VL47, som hun også har været VL-gruppeformand for i en årrække. Hun er nyvalgt til VL’s bestyrelse og ser på VL som et af de mest centrale netværk i Danmark. Læs hvorfor, når VL Nyt zoomer ind på Merethe Eckhardt.

Af Anders Monrad Rendtorff

”Når man kan lide indflydelse, er en bestyrelse er godt sted at starte”.

Sådan begrunder Merethe Eckhardt umiddelbart sin interesse i at sidde i bestyrelsen i VL. Men der er nu meget mere begrundelse:

”VL er et af de vigtigste netværk i Danmark. På mange måder en rigtigt stor og stærk muskel, som er med til at præge samfundet”, siger Merethe Eckhardt og understreger, at det er den stærke fællesnævner omkring ledelse, der giver VL mulighed for at præge samfundet til gavn for Danmark.

Spændet mellem VL-grupperne og VL Selskabet giver samspil og interaktion

For Merethe Eckhardt er strukturen i VL det helt unikke og specielle. Samspillet mellem de mange – autonomt ledede – VL-grupper og VL Selskabet i en foreningsstruktur giver stort potentiale.

”Der er den store bue og den lille bue. Det nære er essensen. VL giver via VL-grupperne lederne mulighed for at skabe et nærvær og personlige relationer til andre ledere i gruppen. Det er netop den drøftelse af strategisk, taktisk og personlig ledelse, der er baggrunden for VL’s succes”, forklarer Merethe Eckhardt, der mener, at det er frirummet med de andre ledere, der er alfa og omega.

”Det har alle ledere brug for både for egen personlig vækst, men lige så meget til gavn for de medarbejdere, man leder.”

Men det kan man jo få mange steder. Hvad er det, VL kan?

”VL samler os alle én gang om året. VL Døgnet har historisk været den store bue – det samlende event, hvor vi mødes, får indsigter og udsigter og debatterer emner som kan favne alle 4.000 ledere om de store temaer. Det er for mig essensen af VL. Netop samspillet og interaktionen mellem de mange nære relationelle grupper og VL Selskabet, der stiller skarpt på de største dagsordner og samler og kompetence-udvikler os alle, samtidig med at vi får samfundsperspektivet på. Den store bue kan ikke eksistere uden den lille.”

Ledelse er altid omdrejningspunktet

Ifølge Merethe Eckhardt har VL over de sidste fem år været gode til at udvikle sig og være i takt med tiden.

”De sidste fem-seks år har været rigtigt gode. De store Årstemaer har bedre end tidligere evnet at sætte en relevant og aktuel dagsorden. Jeg synes, at pointen er, at vi i VL får givet en række ledelsesmæssige værktøjer til en masse ledere, som derfor kan sætte en stærkere dagsorden. I virksomheden, i lokalområdet, i samfundet”, uddyber Merethe Eckhardt.

Ledelse er altid omdrejningspunktet, og VL skal kunne ramme flest mulige mennesker og ledere i hele Danmark.

”Der er potentiale til at udvikle VL endnu mere. Vi skal fortsætte med det, vi gør og udvikle os med den samtid, vi er i. Hvis ledelsesdisciplinerne ændrer sig, så skal vi følge med. Jeg forbeholder mig retten til at være nysgerrig over for, hvordan VL skal udvikle sig”, betoner Merethe Eckhardt, der noterer sig frivilligheden som en særlig faktor for VL.

”VL er en forening. VL er frivilligt i stort set alle sammenhænge. Det stiller store krav til den grundlæggende struktur, som jeg oplever som meget professionel. Det er vigtigt for organisationens fremtid. Jeg kan f.eks. rigtigt godt lide Inspirationskatalogerne. De er udviklet af VL Selskabet, men baseret på, hvad medlemmerne siger og gør. Så VL Selskabet er god til at samle op på, hvad der virker – og sende tilbage til medlemmerne og grupperne, som så kan blive endnu bedre. Det er virkeligt effektivt og professionelt”, mener Merethe Eckhardt.

Fokus på at skabe rammer og vilkår for kunstig intelligens

Merethe Eckhardt er selvsagt ny i bestyrelsesarbejdet for VL og derfor påpasselig med at mene for meget for hurtigt. Det er naturligt. Men hun har dog alligevel et par bemærkninger med ind i bestyrelsesarbejdet:

”Dette års tema er væsentligt for os alle. Et foreløbigt bud er, at effektiviteten stiger med mellem 15% og 45% ved anvendelse af AI. De ledere, der har en AI-strategi, vil derfor stå markant bedre end de, der ikke har.”

”Man skal ikke tænke, at man snyder, når man spørger ChatGPT eller prompter til et foto. I stedet tror jeg, at vi alle skal rumme og anvende AI. Vi har en vigtig ledelsesrolle i at lære at forstå sproget, så vi kan sætte de rette rammer og stille de rette krav til de værktøjer, vi bruger. Samtidig har vi en samfundsopgave i at sikre, at de værdier, vi har arbejdet for i mange hundrede år, også bliver ført videre i denne nye teknologi. Den opgave er stor!”

Et andet opmærksomhedspunkt for Merethe Eckhardt er viden og vidensdeling:

”Uanset hvordan man vender og drejer det, så er Danmark et lille land, der på alle måder er afhængig af viden om verden udenfor, for at vi fortsat kan klare os godt, både som virksomheder og som samfund.”

”Jeg tror, at vi kan dygtiggøre os i at skabe både udsigt og indsigt om det internationale – sammen med vores VL-grupper. Teknologi, geopolitik, klima og ressourceknaphed er temaer, der ikke forsvinder. Det vil jeg derfor gerne slå et slag for”, afslutter Merethe Eckhardt.

Læs om VL’s samlede bestyrelse her.

En erfaren topleder

Merethe Eckhardt er udviklingsdirektør i Domstolsstyrelsen, tidligere underdirektør i Danmarks Radio og tidligere advokat(H) hos Plesner. Og så er hun formand for VL47.

Med en uddannelse som jurist og efterfølgende advokat (H) samt en +25-årig ledelseskarriere bag sig har Merethe Eckhardt arbejdet med strategi, innovation, eksekvering og topledelse samt med digitalisering og kunstig intelligens i det offentlige og det private i og udenfor Danmark. Hun har et stort internationalt netværk og har arbejdet med organisationer, virksomheder og mennesker i store dele af verden og er ofte oplægsholder på konferencer og kongresser i udlandet.

Merethe Eckhardt er efteruddannet på MBA-niveau fra Warton, Insead og Stanford Research Institute, ligesom hun har gennemført bestyrelsesuddannelse om erhvervsdrivende fonde på CBS og Global Board Leadership Masterclass hos CBS Executive Fonden.

Merethe Eckhardt har gennem de seneste mange år siddet i bestyrelser indenfor design, kultur, medier og i retsvæsnet – herunder i Knud Holscher Design (bestyrelsesleder) og Dubberman (chair).

For tiden er hun bestyrelsesleder i Dansehallerne og Teatergrad ligesom hun er bestyrelsesmedlem i Zetland, Danner, ERA (Academy of European Law), ekspert i Europarådet, medlem af CEPEJ samme sted samt medlem af Radio- og tv-nævnet.

Læs også:

Carsten Topholt: VL har en stærk vision, som vi skal stå ved

Læs også:

Pernille Halberg Salamon: Vi kan ikke forestille os, hvad AI kan ende med

Ny episode af VL Insights: Hvad kan AI konkret bruges til?

Lyt med!