VL-gruppeformandsturné: Et stadigt stærkere VL​

26. september 2023

De årlige møder med de over 100 VL-gruppeformænd er af meget høj prioritet. Her får VL Selskabet præcise input om hverdagslivet i grupperne. Hvad fungerer godt, og hvad bøvler man med? Samtidig har gruppeformændene mulighed for at blive opdateret på de store linjer i VL Selskabet. Det er i øvrigt en selvstændig pointe, at møderne skal være engagerende og involverende – præcist som et helt klassisk godt VL-møde. Sensommerens turné rundt i landet er netop rundet af.

 

Af Anders Monrad Rendtorff

I de seneste uger har VL Selskabet gennemført det efterhånden klassiske roadshow rundt til alle danske VL-gruppeformænd og bestyrelser. VL har været på Fyn (Egeskov) i Aalborg, Aarhus, Trekantområdet, Esbjerg og har afholdt to møder i København.

Hele 80% af VL-grupperne har været repræsenteret. På dagsordenen har særligt været input til VL-branding og drøftelse af, hvordan man kan blive klogere på offboarding.

Stort engagement over for indbyrdes drøftelser

”Én ting er, hvad vi fra VL Selskabet kan få ud af mødet. Men noget andet og sikkert mindst lige så vigtigt er, hvad den enkelte formand får ud af at diskutere og drøfte sine udfordringer i rollen med de andre formænd”, fortæller Ida Bratting Kongsted, adm. direktør for VL Selskabet, der er på roadshow for fjerde gang. Hun ser en meget tydelig udvikling over de seneste år.

Formændene er en meget vigtig ressource i hele VL-organisationen. De er bindeleddet mellem VL Selskabet og VL-grupperne. De sikrer den strategiske retning for gruppen – og man må slet ikke undervurdere, hvor meget praktisk arbejde, der kan være i rollen. At lede frivillige er ikke enkelt.

”Jeg oplever, at formændene glæder sig til at drøfte med andre ligesindede. På hvert eneste møde oplever jeg, hvordan de deler konkrete udfordringer, sparrer om dem og til gengæld får nye input og ideer med hjem”, fortæller Ida Bratting Kongsted.

Høj energi omkring rekruttering og offboarding

VL Selskabet får også ganske meget med hjem. De mange møder giver en præcis temperatur på VL, og de mange drøftelser giver en god indikation af, hvad VL Selskabet bør prioritere.

”I år har vi haft stor fokus på gruppernes sammensætning. Det er dels i forhold til offboarding, som for nogle grupper er et svært tema. Og rekruttering, som for alle grupper er et tilbagevendende tema”, uddyber Ida Bratting Kongsted.

Offboarding er et emne, som flere grupper har bragt på banen i den seneste periode. Det er et begreb for, hvordan skal man håndtere situationer, hvor et medlem ikke er aktiv nok i gruppen, eller ikke længere er tilpas relevant, fordi man ikke længere er erhvervsaktiv. Sagt mere præcist: Man er aktiv – så længe man er et aktiv. (ref. Tak og Tone-bogen)

”Det har vi drøftet i Dansk Selskab for Virksomhedsledelses bestyrelse. Vi har arbejdet på et koncept, som vi har haft med ud til formændene for at høre deres synspunkter, inden vi tager det videre”, forklarer Ida Bratting Kongsted.

Drøftelser har ført til, at udfordringerne omkring offboarding skal uddybes i VL´s Inspirationskataloger, så alle grupper kan få en guide til, hvordan man bedst kan håndtere situationen. Omvendt viste det sig, at problemet ikke var stort nok til, at VL Selskabet skulle gøre en ekstra indsats for at støtte grupperne.

”Det er et rigtigt eksempel på, hvordan vi kan bruge møderne med formændene. Vi har hørt om en problemstilling fra dem. Vi prøver at lave en løsning. Og så tester vi igen med dem, hvordan løsningen passer. Så jeg er rigtigt godt tilfreds med, hvordan vi tager offboarding videre”, siger direktøren.

VL’s image: Tiden er kommet til mere systematisk branding

I de seneste år har VL Selskabet fokuseret på det interne. At hjælpe grupperne til at lave endnu bedre møder og til at skabe stærkere grupper.

”Man kan sige, at vi har prioriteret vores grundlæggende produkt. Nemlig at lave Danmarks stærkeste netværk, der arbejder på at fremme moderne og ansvarlige ledelse (ref. VL’s formål)”, fortæller Ida Bratting Kongsted. Det betyder samtidig, at VL har været mindre opsat på at prioritere eksterne branding-aktiviteter.

”Vi vil da rigtigt gerne fortælle alle om, hvor fantastisk VL er. Men det allerstærkeste er jo, at vores næsten 4.000 medlemmer synes det samme. Og fortæller det. Det er meget vigtigt for mig, at der er tæt sammenhæng mellem, hvad vi siger, og hvad man kan opleve.”

Ifølge direktøren er tiden kommet til at blive mere aktiv med hensyn til branding. Ikke mindst af hensyn til altid at sikre den bedst mulige rekruttering.

”Vi har fået mange gode ideer med hjem fra roadshowet. Nogle af de bedste handler om, hvordan vi gør det tydeligere, hvad den enkelte gruppe kan gøre, og hvad VL Selskabet skal gøre for at sikre optimal positionering. Det ser jeg frem til at dykke mere ned i”, afslutter Ida Bratting Kongsted.

”Jeg oplever, at formændene glæder sig til at drøfte med andre ligesindede. På hvert eneste møde oplever jeg, hvordan de deler konkrete udfordringer, sparrer om dem og til gengæld får nye input og ideer med hjem.”

Ida Bratting Kongsted

Adm. direktør, VL

Læs også:

Inspirationskatalogerne er… inspirerende

Tak og Tone

Læs mere om VL’s egen bog Tak og Tone her.
Du kan også rekvirere bogen ved at skrive til info@vl.dk.

Åbent for tilmelding til VL & AI:

Årstema-kickoff & Generalforsamling 2023

Læs mere og tilmeld dig nu!