VL-gruppen: Diversitet, DNA og liv mellem møderne

8. september 2023

Der er mange forskellige måder at leve VL-livet på. I VL91 er et nøgleord diversitet, og fokus er i høj grad på at balancere det faglige, det personlige og det netværksmæssige. For formanden Jens Odgaard Olsson har omdrejningspunktet i de seneste år særligt været en fælles forståelse af gruppens DNA og et stort fokus på struktureret relations-opbygning.

Af Anders Monrad Rendtorff

Gruppen har fået etableret et stærkt og fælles DNA

VL91 er kendetegnet ved, at en kerne af medlemmer har været med i mange år. Så det har været en særlig opgave at fastholde denne stærke kerne, der bærer et særligt DNA, med nye medlemmer, der jo så hurtigt som muligt skal føle sig som en del af den kerne.

”Jeg har fokuseret på, at alle skal være kernen. At alle skal få stærke oplevelser, der bekræfter valget af netværket. Nøglen har særligt været, at vi er enormt åbne og dermed har etableret et højt niveau af fortrolighed”, fortæller Jens Odgaard Olsson, CEO i Timm Vladimirs Køkken og med mange års topledererfaring.

”Hvordan er det etableret? Jo, nogen er gået forrest med paraderne nede. Og har fortalt om spændende og udfordrende ledelsesmæssige situationer. Det er jo i sig selv interessant. Men det afgørende er, hvad der sker i gruppen”, fortæller Jens Odgaard Olsson og fortsætter:

”Når nogen går forrest, skaber det dels en ydmyghed hos de andre. Fortroligheden lægges ud – og den forpligter jo. Og dels indgyder det mod hos andre. Man siger til sig selv: ’Jeg kan også være med, jeg tør også godt’.”  Han supplerer med, at det jo så bliver en særlig styrke, når man følger hinanden i lang tid – over flere år. Og derfor bliver gruppens DNA mere tydeligt.

”Vi siger, at vores DNA er, at VL91 er vores foretrukne netværk”.

“Vi er meget optagede af at lave rigtigt gode møder. Men medlemskabet er jo hele året. Selvom nogle medlemmer er gode til at mødes bilateralt, så har vi besluttet, at alle medlemmer skal møde to andre medlemmer til uformelle kaffesnakke mellem møderne.”

Jens Odgaard Olsson

Formand for VL91

Buddy-ordning virker – det var vist lidt løst før

Sammensætningen af grupperne er noget af det vigtigste for VL-medlemskabet. I disse år oplever mange grupper, at rekruttering af nye, gode medlemmer er blevet en mere krævende opgave. Og derfor er onboardingen af det nye medlem samtidig blevet vigtigere.

I virksomheder og organisationer er begrebet onboarding for de fleste en naturlighed. Man har stor interesse i, at en ny medarbejder eller leder hurtigst muligt bliver integreret og bliver effektiv. Og i det hele taget bliver i organisationen. Men VL er jo ikke en virksomhed. Og for mange grupper har rekruttering været en rigeligt stor opgave, så man måske ikke har fået organiseret onboarding ordentligt.

”Vi har set flere motiver ved at blive stærkere på onboarding. Jeg synes faktisk, at vi havde et godt fokus på rekruttering, og at vores gruppe fungerede. Men jeg lærte af andre VL-formænd, at onboarding kunne styrke gruppens liv yderligere. Det tog jeg til mig. Det var jo nok lidt for løst før. Men det er det ikke længere”, uddyber Jens Odgaard Olsson.

I dag er VL91 blevet mere struktureret. Et udvalg håndterer emner til rekruttering og forestår den konkrete proces. Dertil får et nyt medlem to buddies, med hvem man inden det første møde i gruppen skal have haft en såkaldt kaffe-samtale. På den måde bliver opstarten meget bedre.

”Og så har vi valgt at fortsætte den gode idé og prøver at lave mere liv mellem møderne. Vi er meget optagede af at lave rigtigt gode møder. Men medlemskabet er jo hele året. Selvom nogle medlemmer er gode til at mødes bilateralt, så har vi besluttet, at alle medlemmer skal møde to andre medlemmer til uformelle kaffesnakke mellem møderne. I praksis er det os i bestyrelsen, der laver en liste, der blot skal sikre, at over tid får alle snakket med så mange som muligt. Det sikrer, at netværket bliver endnu bedre. Og at vores møder derfor bliver endnu bedre”, afslutter Jens Odgaard Olsson.

Nyt VL-medlem: Onboarding har været afgørende for mit udbytte af VL

Læs mere

Din VL-gruppe kan også prøve et ”magisk” gruppemøde

Læs mere

Læs også:

Inspirationskatalogerne er… inspirerende

Læs også:

GRØD-stifter: Jeg skal gøre det på min måde

Læs også:

Forsvaret til VL og dansk erhvervsliv: Vi er ‘open for business’