Forsvaret til VL og dansk erhvervsliv: Vi er ‘open for business’

8. september 2023

Forsvaret skal købe stort ind i de kommende år og er derfor ‘open for business’. Men hvordan kan dansk erhvervsliv byde ind på de milliardstore ordrer? Det var i fokus, da InterForce onsdag den 30. august eksklusivt havde inviteret VL til møde i Søofficersforeningen på Kastellet. Chefen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) var hovedtaler.

 

Af Simon Staffeldt Schou, InterForce og Tinne Lilholt-Grøne, VL

Populære møder

Det er blevet et tilløbsstykke for VL-medlemmer, når InterForce hvert år eksklusivt inviterer VL til at høre mere om Forsvarets aktuelle situation – sædvanligvis et møde i Østdanmark og et i Vestdanmark.

Kort forinden sidste års møder havde Rusland med sin ulovlige invasion af Ukraine igen skabt krig i Europa. Forsvarets øverste ledelse informerede derfor grundigt om Danmarks nye sikkerhedspolitiske situation.

Nu har et bredt flertal i Folketinget besluttet sig for, at dansk forsvar og beredskab skal oprustes betydeligt. Derfor var det oplagt at bede chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen, fortælle, hvor dansk erhvervsliv kan byde ind i forhold til de kommende års store materielanskaffelser. For FMI er i høj grad ‘open for business’, også for dansk erhvervsliv.

 

Søofficersforeningen på Kastellet

Mødet blev afholdt i Kongesalen i Søofficersforeningens smukke lokaler på Kastellet. Administrerende direktør i VL, Ida Bratting Kongsted, bød velkommen og takkede InterForce for det flerårige samarbejde. Chefen for InterForce, pens. generalmajor Finn Winkler, gav deltagerne en introduktion til InterForces mange tilbud. Inden aftenens hovedtaler gik på, fortalte næstformanden i Søofficersforeningen, orlogskaptajn Christian Greulich Meinertz, derefter kort om de historiske lokaler, hvor man bl.a. kan læse nogle af Tordenskjolds håndskrevne breve.

En ny virkelighed

Efter en kort pause ankom aftenens hovedtaler, chefen for FMI, generalløjtnant Kim Jesper Jørgensen. Han fortalte, hvordan vi befinder os i en helt ny virkelighed i forhold til for bare et par år siden: Forsvarets fokus er nu på vores nærområde, inklusive Færøerne og Grønland. Og på at opfylde NATOs nye styrkemål, der pålægger Danmark at opruste betragteligt på vores luftforsvar, anskaffe udstyr til at opspore og bekæmpe russiske ubåde i Nordatlanten, få bedre signal-efterretninger, opstille en tung brigade og generelt have et langt større fokus på Arktis. Det vil de kommende års materielanskaffelser i høj grad blive præget af.

Derudover kunne generalløjtnanten fortælle, at han mødes med en ukrainsk materielchef hver 14. dag for at koordinere Danmarks mange bidrag til Ukraines forsvarskrig. Det giver FMI et unikt indblik i, hvilket materiel der i praksis fungerer på en moderne slagmark, og hvad der ikke gør. Det gør dansk forsvar langt skarpere på, hvad der skal indkøbes i de kommende år.

Stor spørgelyst

FMI har normalt et årligt budget på ca. 10 mia. kr. Men nu er styrelsen oppe på godt 20 mia. kr., svarende til ca. 1% af Danmarks samlede BNP. Disse mange penge vil i den kommende tid bl.a. blive brugt til at indkøbe materiel til arktisk overvågning og krigsførelse, udvidet IT-sikkerhed og et udvidet luftforsvar. Det gav anledning til en række spørgsmål fra de deltagende VL-medlemmer, som chefen for FMI beredvilligt svarede på:

Hvad er indkøbsprocessen, når FMI skal købe udstyr, og hvordan byder man som dansk virksomhed ind i den proces? Er Forsvaret gearet til disse store indkøb? Hvilke konkrete dele af dansk forsvar skal styrkes? Hvor mange af disse indkøbsordrer forventer FMI at lægge hos danske virksomheder?

‘Open for business’

Chefen for FMI opfordrede i høj grad de fremmødte VL-medlemmer – og danske virksomheder generelt – til at kontakte FMI. Det er selve udgangspunktet for den vigtige ‘open for business’-dialog, FMI ønsker at have med dansk erhvervsliv. I modsætning til, hvad nogle tror, laver FMI også lange rammeaftaler – op til 10-15-20 år – med erhvervslivet. Men inden man som virksomhed går i gang med at investere i en bestemt produktion, som man mener Forsvaret vil være interesseret i, skal man tage en grundig dialog med FMI.

Den dialog kan man starte ved at skrive til OpenForBusiness@mil.dk. ”Skriv til os!” var chefen for FMI’s klare opfordring. Og benyt mulighederne for at sparre med erhvervsorganisationernes militærfaglige rådgivere.

Det fornyede fokus på vores nærområde og på forsyningssikkerhed har givet danske virksomheder nogle helt nye muligheder for samarbejde med Forsvaret. Og med etableringen af National Forsvarsteknologisk Center, NFC, er det blevet nemmere for forsvarsindustrien, Forsvaret og danske virksomheder at komme i dialog med landets ypperste teknologiforskere på de danske universiteter.

Endelig opfordrede generalløjtnanten danske virksomheder til at tage et grundigt kig på FMI’s materielanskaffelsesplan. Den kan du læse her. Det er et dynamisk dokument, der giver et godt indblik i, hvornår FMI laver markedsundersøgelser og udbud på forskellige materielanskaffelser i den kommende årrække.

 

Networking og gensyn

En vigtig del af InterForces og VL’s fælles møder er muligheden for, at VL-medlemmer kan netværke – ikke bare med hinanden, men også med Forsvarets øverste ledelse. Efter oplægget blev der serveret varme anretninger og drikkevarer, som deltagerne kunne tage med sig rundt til videre dialoger i Søofficersforeningens lokaler.

InterForce og VL forventer at arrangere et nyt møde i starten af 2024 i Vestdanmark

Hvad er InterForce?

InterForce er sat i verden for at få et nært samarbejde og opbygge netværk med virksomheder i den civile sektor. Med et særligt fokus på virksomheder, som har medarbejdere ansat, der er en del af Reservestyrken og Beredskabsstyrelsen, eller som blot ønsker at bakke op om det danske forsvar og om forsvaret af vores fælles nation.

Det er en belastning for disse virksomheder at skulle undvære centrale medarbejdere i de dage, hvor han eller hun skal stille op i uniform og enten efteruddanne sig ved forsvaret eller hjælpe til i krisesituationer. Derfor arbejder InterForce på at minimere disse gener så meget som muligt, i tæt dialog og samarbejde med virksomhederne.

InterForces arbejde består også i at gøre virksomhederne opmærksomme på de stærke kompetencer, medlemmerne af Reservestyrken og Beredskabsstyrelsen har fra deres uddannelser i hhv. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, og hvordan virksomhederne kan drage nytte af disse kompetencer.

Endelig består InterForces arbejde i at udbrede kendskabet internt i forsvaret og i Beredskabsstyrelsen til al den viden og de evner, disse mænd og kvinder bringer med sig fra deres dagligdag som medarbejdere, mellemledere og chefer på det civile arbejdsmarked.

Læs mere om InterForce her: www.interforce.dk

Læs også:

VL-gruppen: Diversitet, DNA og liv mellem møderne

Læs også:

GRØD-stifter: Jeg skal gøre det på min måde

Læs også:

Inspirationskatalogerne er… inspirerende