VL internationalt: Danskere skal forstå Asien som andet og mere end Kina

30. juni 2023

Helle Priess har boet og arbejdet over halvdelen af sit liv i Asien. Hun stiftede VL-gruppen i Shanghai for 15 år siden som den første internationale VL-gruppe, og hun har de sidste 5 år været bosat i Singapore og siden sidste år været medlem af VL82 i Singapore. VL Nyt har taget en snak med Helle Priess i anledning af 15-års jubilæet. 

Af Anders Monrad Rendtorff

Havde brug for fortroligt netværk

VL71 i Shanghai har nu 15 år bag sig og blev født af en gruppe danske ledere med Helle Priess i spidsen.

”Jeg var ung og tænkte faktisk, at VL var lidt old-school og primært for ældre ledere. Men jeg var blevet direktør i Kina i en ung alder, og jeg manglede forståelse for og sparring omkring de specifikke problemstillinger, jeg som leder stod over for i denne del af verden. Jeg ledte derfor efter sparring eller et netværk lokalt, som jeg kunne støtte mig til. Det var ikke, fordi der ikke var andre muligheder, men ingen af de muligheder, jeg kendte til eller fandt, kunne give mig fortroligheden i et lukket rum”, fortæller Helle Priess.

Og det blev startskuddet til den første internationale VL-gruppe.

”Min tanke var både at skabe et professionelt, fortroligt og inspirerende netværk lokalt. Men samtidig at bidrage med et netværk, der kunne inspirere til og fostre udveksling imellem Danmark og Asien. Det første, vil jeg sige, at vi klart lykkedes med. Den sidste del er i VL-regi ikke lykkedes helt på samme niveau”, mener Helle Priess, som nu er medlem af Singapore-gruppen.

Danmark giver os fælles værdier

Selvom Singapore-gruppen – ligesom andre af de internationale grupper – kan have udfordringer med en højere churn rate end de typiske danske grupper, ser Helle Priess slet ikke det grundvilkår som et problem.

”Vi har en stabil kerne, som typisk er en tredjedel af gruppen. Det skaber et stabilt fundament. Og så hilser jeg faktisk velkommen, at vi har en stærk dynamik i gruppen. Der kommer nemlig løbende nye medlemmer til. Det bidrager til nye perspektiver. Vi går bestemt ikke i stå her i Singapore.”

Den store fællesnævner er selvfølgelig det danske. Men hvad betyder det egentligt i praksis?

”Der er to afgørende forhold. Det ene er, at vi som danske ledere i udgangspunktet og overordnet set er fælles om den danske ledelseskultur med lavt hierarki og stor åbenhed. Den danske ledelseskultur er jo temmelig anderledes end den ledelseskultur, vi typisk møder herude. Det andet forhold er vores værdier, f.eks. Danmarks og mange danske lederes grundlæggende stærke og offensive holdning over for klima, social ansvarlighed, verdensmål osv.  Der er Danmark langt fremme og typisk længere end de fleste lande i Asien”, fortæller Helle Priess.

VL’s årstema er lige så relevant her i Singapore for vores VL-gruppe, som det er hjemme i Danmark. Det er jo de samme større temaer, vi som ledere skal forholde os til og arbejde med.

VL’s agenda er relevant i hele verden

VL har ifølge Helle Priess ændret sig positivt og tidssvarende gennem årene. Måske parallelt med hendes egen udvikling.

”Jeg startede i VL som en mere typisk leder i en corporate organisation. Men de seneste 12 år har jeg været selvstændig. Jeg ser mig selv som selvstændig global entreprenør. Det at være selvstændig eller entreprenør er jo på mange måder meget anderledes end at være i en corporate virksomhed. VL har dog også, herfra hvor jeg ser det, udviklet sig. Positivt. Og afspejler – som det skal – i højere grad den måde, som vi arbejder på i dag. Der er meget mere diversitet, og jeg fristes til også at sige: meget mere energi. Så jeg synes bestemt, at VL har fulgt med tiden. Det er jeg glad for at være en del af”, anerkender Helle Priess.

Det gælder også de store agendaer, som VL over de seneste år har forfulgt. Det startede med fokus på Verdensmålene, og har siden hvert år fokuseret på et større globalt tema.

”Det er akkurat lige så relevant her i Singapore for vores VL-gruppe, som det er hjemme i Danmark. Det er jo de samme større temaer, vi som ledere skal forholde os til og arbejde med. Så jeg tror, at jeg på vegne af hele gruppen kan sige, at vi synes, at emnerne er relevante, og at vi i gruppen spejler dem så godt vi kan”, siger Helle Priess, der særligt er begejstret for den konstante udvikling af temaerne.

”Det er for mig et signal om udvikling, og at VL er up-to-date og er der, hvor vi naturligvis skal være for at være relevante.”

Danmark er både helt fantastisk – og samtidig lidt for tilbagelænet

Danmark har en meget stor plads i Helle Priess’ hjerte. Men det er en plads, der også er lidt splittet.

”Danmark er for mig stadig et af de mest fantastiske steder i verden. Særligt København – som by og som hovedstad – har udviklet sig kolossalt over de sidste 10-15 år”, fortæller hun og påpeger samtidig et ’udviklingspunkt’:

”Når jeg til hverdag omgås den meget intense og stræbsomme asiatiske kultur, bliver det tydeligt, at Danmark er noget tilbagelænet. Den sense of urgency og ’sult’, der overordnet set stadig er en stor driver for både det enkelte individ og de asiatiske samfund som helhed, har jeg svært ved altid at se i Danmark. Det tror jeg kan blive en udfordring på lidt længere sigt”, uddyber Helle Priess og afslutter at ”Danmark godt kunne bruge lidt mere speed og lidt mere ’sult’”.

VL Sommerhilsen 2023

Læs mere

VL-grupperne og VL Selskabet: stor opbakning til styrket samarbejde

Læs mere

Nyt intranet og opgraderet app!

Læs mere

Ny platform for ”Independent Doers” – og til sikring af fremtidens arbejdsstyrke

Doerscircle’s vision er at understøtte den hybride og fleksible del af arbejdsstyrken – en gruppe der allerede udgør tæt på 50% af den samlede globale arbejdsstyrke – accelereret af Covid og forventet fortsat at vokse. Doerscircle understøtter gennem den første globale ’all in one’-platform for denne gruppe. Platformen giver let adgang til ydelser og produkter, der ofte er enten ikke- eller svært tilgængelige samt markant dyrere for ”Independent Doers” – herunder forsikringer, juridiske ydelser, back-office-ydelser m.m. Desuden har Doerscircle formået at skabe et stærkt netværk og fællesskab for denne gruppe, hvor der ligeledes tilbydes vidensdeling, diskussionsfora og andre goder.

Den oprindelige vision er vokset til meget mere end dette, og med DO Enterprise tilbyder Doerscircle større virksomheder en unik platform til at administrere og understøtte deres fleksible eller projektbaserede medarbejdere – dette både til fordel for virksomheden og for medarbejderen. Derudover giver Doerscircle Enterprise mulighed for at samle alle data, dokumenter og processer ét sted. Transparent og compliant. Doerscircle vil gøre det lettere for virksomheder at drage fordel af det globale skift mod en mere uafhængig arbejdsstyrke – samtidig med at den individuelle, fleksible medarbejder sikres bedre.

Internationale VL-grupper

Ud over de 101 VL-grupper i Danmark, har VL på nuværende tidspunkt 15 VL-grupper fordelt over hele verden:

Bangkok, Beijing, Dubai, London, Luxembourg, New Delhi, New York, Nuuk, Paris, San Francisco, Schweiz, Shanghai, Singapore, Tyskland og Warszawa.

I Madrid er en VL-gruppe faktisk under oprettelse. Hvis du vil høre mere eller har ideer til yderligere medlemsrekruttering i området, kan du kontakte André de Neergaard fra VL75 i Paris.

Du kan læse mere om alle VL-grupperne og deres medlemmer her 

Tre råd til et styrket perspektiv på Asien

Asien har været et interessant marked i mange år. Men i de senere år er interessen øget. Af mange grunde. Og man kan ganske enkelt ikke negligere Kina og Asien.

Her er Helle Priess’ tre bedste råd til et fornyet mindset om Asien.

  • Forstå, at vi ikke forstår alt.
  • Vær mere åben og nysgerrig, selvom vi i udgangspunktet kan være uenige. Prøv at forstå baggrunden.
  • Asien er ikke bare Kina. Det er langt mere end det, og på nogle punkter er ’epicenteret’ allerede rykket mod Sydøstasien, hvor der ligeledes er gigantiske markedspotentialer; bl.a. i Indonesien og Thailand.

Erfaren international entreprenør med rod i corporate

Helle Priess, Founder og CEO af Doerscircle, er danskfødt men har boet mere end halvdelen af sit liv i Asien, hvor hun startede med at læse på universitetet i Beijing. Efter succesfuldt at have bygget nye business units og lanceret og vokset på nye markeder i Asien for bl.a. Bestseller, BTX Group og Emborg Foods i den første halvdel af sin professionelle karriere, besluttede Helle Priess i 2009 at starte som selvstændig. Siden da har hun været med til at etablere, skalere og også sælge flere startups. Ligeledes har hun rådgivet og siddet i bestyrelsen for adskillige virksomheder – både danske og internationale – fra mindre og tidlige virksomheder, der er vokset til globalt ledende selskaber, til non-profit og goodwill organisationer, samt finske børsnoterede Marimekko. Helle Priess beskriver sig selv som ”Doer by Heart”.