Fremtidens ledelse: farvel til de faste rammer

Mindre hierarki vil give mere effektivitet

21. april 2023

Alternative måder at drive virksomhed på bliver mere almindeligt, og det er en generel tendens, at de faste rammer og ledelsesformer bliver mere flydende på arbejdsmarkedet, mener Claus Elmholdt, ph.d., lektor og ledelsespsykolog ved Aalborg Universitet.  

”Al forskning viser, at det typisk er lettest at transformere traditioner fra bunden i virksomheder, så kulturen bliver implementeret fra starten”, siger Claus Elmholdt.

”Psykologisk kræver det individuelle mindset, at det ikke er den klassiske leder, der bestemmer det hele. Det betyder, at det grundlæggende manuskript bliver ændret, og det kan forvirre, men det kan også være meget motiverende og enormt positivt og give handlekraft til aktørerne”, uddyber han.

 

Fremtiden giver flere medarbejderstyrede virksomheder

”Jeg forventer det med 100 procent sikkerhed. Efter Corona er det blevet meget mere accepteret med hjemmearbejdspladser og selvtilrettelæggelse. Det har givet mere effektivitet og tillid. Men bagsiden med det flade hierarki kan være, at man arbejder sig selv ud over kanten, når den ydre kontrol bliver til en indre kontrol. Så vi kan blive vores egen værste leder og få stress.”

 

Man skaber ikke en ny kultur overnight

Selv om det er nemmest at ændre kulturen i en ny virksomhed, har store organisationer forsøgt sig med en mere flad struktur og selvstyrende teams. Det er svært at skabe en ny kultur overnight, og der er paradokser med medarbejdere, der efterspørger mere selvbestemmelse og ansvar samtidig med, at de gerne vil have en leder tæt på, der viser retning.

Herhjemme forsøgte Nuuday under TDC sig med en lignende ledelse à la HR-ON, hvor de brugte McKinsey og et tocifret millionbeløb på at ændre kultur.

”De knækkede nakken; det var for svært med agile teams, og på under to år var de tilbage i den gamle ledelsesstil. Det er meget nemmere at skabe en mindre hierarkisk ledelsesstil fra bunden”, understreger Claus Elmholdt.

Claus Elmholdt
ph.d., lektor og ledelsespsykolog ved Aalborg Universitet

Fremtidens ledelse:

Har IT-virksomheden HR-ON knækket koden?

Læs mere her

VL-medlem og IT-formand:

Vi kommer til at se mere af det her – især i IT og tech.

Læs mere her