Bæredygtighed: Med stort aftryk kommer stort ansvar

6. marts 2023

Hvad er argumenterne for at drive bæredygtighed? Her er fire gode grunde: Stort aftryk giver stort ansvar. Der er betydeligt forretningspotentiale. Der er styrket pres fra investorer. Og det giver øget medarbejder-engagement. Det er budskabet fra STARK, hvor VL Nyt har mødt Louise Askær-Hune, Group Head of Sustainability, til en snak om, hvad man kan gøre i praksis i en sektor, der typisk er meget kortsigtet og handlingsorienteret.

Af Anders Monrad Rendtorff

11% af global CO2-udledning kommer fra byggematerialer. 40% af al affald kommer fra byggeriet i Danmark. Og der er samtidig ressourceknaphed.
”Med stor impact kommer stort ansvar. Det er ganske enkelt blevet tydeligt for os, at vi som stor spiller også har et stort ansvar”, fortæller Louise Askær-Hune, der er Group Head of Sustainability i STARK.
”Og det ansvar suppleres med et stort forretningsperspektiv, for alle vores markeder er i lande, hvor der er mål om at være ”net zero” før 2050”, understreger Louise Askær-Hune.

”Vores investorer tænker grønt; vi skal kunne bevise, at vores forretningsmodel er fremtidssikret for at sikre adgang til kapital og billigere lån. I dag er det jo sådan, at virksomheder med god ESG-performance har en højere værdi på markedet og lavere risici for investorer.”

Styrket strategisk perspektiv

Byggesektoren udgør en væsentlig andel af CO2-udledningen. Derfor er det uundgåeligt, at sektoren skal reducere den indlejrede CO2 i byggerier ved at tænke mere cirkulært, biobaseret eller ved at bruge produkter, der er produceret med CO2-neutrale energikilder.

”Vi har lært at se bæredygtighed som et strategisk fokus – og vi forventer derfor at kunne understøtte den grønne omstilling på en økonomisk bæredygtig måde”, siger Louise Askær-Hune, der også påpeger, at et afgørende incitament er investorernes perspektiv.

”Vores investorer tænker grønt; vi skal kunne bevise, at vores forretningsmodel er fremtidssikret for at sikre adgang til kapital og billigere lån. I dag er det jo sådan, at virksomheder med god ESG-performance har en højere værdi på markedet og lavere risici for investorer”, påpeger Louise Askær-Hune, der samtidig giver et sidste vigtigt perspektiv på STARKs strategiske fokus på bæredygtighed:

”Vores medarbejdere er optagede af at arbejde for et ”purpose” og vi kan se, at bæredygtighed er med til at øge engagement og motivation. Bæredygtighed er derfor vigtig for at kunne tiltrække og holde på de bedste medarbejdere”.

”De fleste kunder er SMV-kunder, som oplever en jungle af nye krav og forventninger, som de skal sætte sig ind i – med vidtrækkende økonomiske konsekvenser, hvis ikke de opfylder dem.”

Fokus på kundens praktiske udfordringer

Et af de forhold, der for alvor udmærker STARK, er det konsekvente fokus på at hjælpe kunderne med at styrke bæredygtigheds-indsatsen. De fleste kunder er SMV-kunder, som oplever en jungle af nye krav og forventninger, som de skal sætte sig ind i – med vidtrækkende økonomiske konsekvenser, hvis ikke de opfylder dem. Det er blevet yderligere skærpet med de nye krav til bæredygtighedsdokumentation fra 1. januar 2023.

”Det er en presbold på små og mellemstore håndværksvirksomheder. Det er netop dem, der er vores kunder. Vi har længe været forberedt og talt med de kunder, der ville høre på det”, fortæller Louise Askær-Hune, der mærker en tydelig ændring blandt kunderne.

”For nu er de nye krav virkelighed. Vi har allerede planlagt mere end 30 dialogmøder over hele landet og har samtidig rådgivning on-the-spot i vores forretninger. Vi har tænkt, at vores opgave er at tænke forud og at være klar, når vores kunder har brug for det, så de kan koncentrere sig om at bygge. Måske har vi været lidt forud, men det lønner sig i dag, hvor kunderne nærmest står i kø for at få gode praktiske råd”, uddyber Louise Askær-Hune og anerkender det særlige ansvar, der kommer som den lokale byggepartner.

I forvejen er forventningen jo, at en byggepartner har faglig indsigt, produktkendskab og kan give professionel rådgivning. Nu er det suppleret med ekspertise inden for bæredygtighedskrav i bygningsreglementet eller certificeringsordninger.

”Bæredygtighed er en integreret del af bestyrelsesmøder, CEO-updates og vores kommunikation. Og dermed bliver det en del af kulturen på sigt.”

Selvfølgelig er der ledelsesmæssige udfordringer

En stærk og systematisk indsats om bæredygtighed kommer ikke af sig selv. Som hos alle virksomheder og organisationer er det et langt og slidsomt arbejde. Også hos STARK har det været de sædvanlige udfordringer, der har domineret.

”For få år siden var der mangel på forståelse og viden om bæredygtighed. Vi havde heller ikke mange konkrete tiltag, som vi kunne integrere i vores hverdag. Men nu er bæredygtigheden en integreret del af bestyrelsesmøder, CEO-updates og vores kommunikation. Og dermed bliver det en del af kulturen på sigt”, siger Louise Askær-Hune, der dermed understreger, at ledelsen skal gå forrest.

”Men det er en konstant og stigende udfordring at følge med. Lovkravene stiger eksplosivt, vores omverden forventer meget, og markedet står på kanten til noget nyt, som endnu ikke er defineret eller har fundet sin faste form. Vi er foran en del andre virksomheder, men vi er ikke foran den udvikling, vi ser i markedet”, afslutter Louise Askær-Hune.

Læs mere om STARK her

Hvordan kan man arbejde langsigtet i en kortsigtet verden?

De bedste råd fra Louise Askær-Hune er:

 

 • at tilslutte sig kendte og blåstemplede standarder/commitments. Det hjælper med at holde fokus og etablere langsigtede planer. STARK har blandt andet brugt UN Global Compact, Science Based Targets og Diversity Pledge. Det hjælper også imod greenwashing ved at gøre det lettere at kommunikere om bæredygtige indsatser.
 • at anvende 3rd party ratings som f.eks. EcoVadis som en løbende gap-analyse. Når det er en tredjepart, der laver analysen, giver det et uvildigt indblik og en måde at benchmarke sig i forhold til markedet.
 • at rapportere systematisk. Rapportering er afgørende, da det kræver, at man er datadrevet omkring bæredygtighedsinitiativer, kan måle på fremgang og åbent forklare evt. tilbagegang. Man bliver holdt op på måltal ved, at de er offentligt tilgængelige, og det bliver meget tydeligt, om der er reel substans i indsatserne. Rapporteringen giver også stolthed blandt kolleger og inspiration på tværs af organisationen til at gøre mere.
Praktiske og effektive aktiviteter over for – og sammen med – kunder og partnere

STARK har fokuseret meget af sin bæredygtighedsindsats på at hjælpe sine kunder, som ofte er mindre håndværksvirksomheder uden specialkompetence på bæredygtighedsområdet. Her er nogle af de bærende indsatser:

 

 • Rådgivning via bæredygtigheds-ambassadørprogram omkring brugen og merværdien af produkterne.
 • Take-back-løsninger: Udnytte spidskompetencer indenfor logistik og distribution, så en lineær værdikæde kan gøres cirkulær gennem take-back løsninger fra kunderne tilbage til leverandørerne. Det er fx afskær og brækage, som kan udgøre op til 10% af totale materialemængder.
 • GENTRÆ er indsamling af byggepladstræ, som renses og sælges igen. Det er en ny cirkulær forretningsmodel, der bygger på partnerskaber.
 • CO2 monitor vil inden for kort tid gøre det muligt for håndværkeren at se CO2-data på produkt- og projektniveau. Det kan hjælpe til at finde mindre belastende alternativer.
Organisering af bæredygtigheds-indsatsen

 

 • STARK Group har de seneste fem år arbejdet strategisk med bæredygtighed og har organiseret sig med én Group Head of Sustainability, der sikrer compliance (ESG-rapportering m.m.) og strategisk retning integreret i forretningsstrategien.
 • Der er en kommerciel bæredygtighedschef i hver business unit – dvs. p.t. fem kommercielle bæredygtighedschefer, som kører den offensive forretningsmæssige tilgang i praksis vedrørende bl.a. sortiment af produkter og ydelser med bæredygtigt fokus.
 • Endelig har STARK p.t. uddannet 250 bæredygtighedsambassadører med målet om mindst én specialist pr. forretning, der kan rådgive kunderne inden for bæredygtighed for at vinde den bæredygtige markedsandel.
Sådan kom gennembruddet

Der er tre afgørende forhold, der har skabt bæredygtigheds-gennembruddet hos STARK.

 

 • Science Based Targets. Godkendelsen af Science Based Targets som den første distributør i markederne har løftet barren for bæredygtighedsindsatsen ved at vise omverdenen, at STARK er klar til at tage det nødvendige ansvar og er front runner på den bæredygtige dagsorden.
 • Innovative partnerskaber. Det er blevet tydeligt både internt og eksternt, at missionen kun lykkes, hvis der etableres partnerskaber og et ændret mindset. 99% af STARKs udledning sker i Scope 3 i forbindelse med produktion af produkterne, brug og bortskaffelse.
 • Bonus: ESG er integreret i bonusmodellen. Ledelsen i STARK Group har bonusmål, som er baseret på ESG-performance.