50+ og hvad så?

6. marts 2023

I efteråret 2022 udkom Henrik Ørholst med en bog: ”Fremtiden er din – karrieren efter de 50”. Bogen belyser et emne, som rigtigt mange ledere er interesseret i. For ”hvad skal der ske i resten af mit arbejdsliv – og hvad skal der ske, hvis jeg af forskellige grunde ikke længere har mit nuværende job?” Samtidig tager bogen fat i et underbelyst emne: hvordan kan samfundet udnytte den arbejdskraft, der gemmer sig i det grå guld? VL Nyt har mødt Henrik Ørholst til en snak om bogen og særligt perspektiverne for ledere. 

Af Anders Monrad Rendtorff

Hvad er egentlig problemet?

”Alt for mange seniorer er bange for at miste det job, som de har. Og de har samtidig svært ved at få et nyt job. Det er et praktisk og reelt problem for mange. Men min pointe er samtidig, at både aldersgruppen og virksomhederne har alt for faste og traditionelle måder at se på karriere og arbejdsmarkedet på. For en karriere kan godt zigzagge og gå frem og tilbage. Jeg savner højere grad af vekselvirkning, som kan hjælpe både den enkelte og virksomhederne.”

 

Hvorfor er det et problem?

”For samfundet er det et problem, at vi ikke får udnyttet en god ressource. For virksomhederne er det et problem, fordi de taber helt konkrete muligheder inden for innovation og nytænkning. Bare fordi man er ældre, behøver man ikke at være gammel. Det gælder i dag om at bruge alle muligheder. Og for de mange individer er det selvfølgelig et stort problem, fordi de netop ikke får det arbejde, som de gerne vil have. Tænk på i USA, hvor præsidentkandidaterne er lige omkring 80 år og min overbo på 90 år, som stadig forsker. Mulighederne ligger i bredest mulig diversitet.”

 

Er det noget nyt?

”Nej – det er ikke noget nyt. Men der er et stort fokus på yngre, og det har der nok altid været. Men vi skal bare være opmærksomme på, at det er den ældre aldersgruppe, som har erfaringerne. Samtidig bliver problemstillingen aktualiseret, fordi vi bliver ældre og ældre. Vi må vænne os til, at pensionsalderen kommer til at stige, og at vi derfor er på arbejdsmarkedet i længere tid. Det vil selvfølgelig også være med til at give et samlet mere fleksibelt arbejdsmarked.”

”De ældre har fået forlænget spilletid. De kommer sikkert til at zigzagge meget mere. Og det skal virksomhederne også til at acceptere.”

Er diskussionen om alder tabuiseret?

”Ja. Der er behov for et opgør mod, at karrieren er slut, når man er 50+. For flere er den først lige begyndt. Man kan sige lidt populært, at de ældre har fået forlænget spilletid. De kommer sikkert til at zigzagge meget mere. Og det skal virksomhederne også til at acceptere. Fleksibilitet bliver et nyt vilkår. Jeg er selv vild med begrebet ”vagtificering”, som man kender fra sektorer, der f.eks. arbejder døgnet rundt. Den samme tanke kan man sikkert anvende mange flere steder. Og det giver jo mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af sit arbejde.”

”Hvis man skal leve et godt og langt liv i en verden i forandring, skal man til at bytte den klassiske opdeling mellem arbejde og fritid ud med et liv, der består af mange flere faser, herunder at selve arbejdslivet skal ses mere dynamisk.”

Hvorfor er det vigtigt for danske virksomheder?

”De erfarne medarbejdere kan være en frugtbar kilde til innovation og nytænkning. Når man sætter mennesker sammen, som har forskellig dynamik, sker der noget. Lynda Gratton fra London Business School taler således om hot spots og har længe forfulgt den pointe, at mens verden er i hastig udvikling, har vi som mennesker ikke fornyet vores måde at leve på særligt meget. De fleste indretter jo livet i tre store faser: uddannelse, arbejde og pensionering. Men hvis man skal leve et godt og langt liv i en verden i forandring, skal man til at bytte den klassiske opdeling mellem arbejde og fritid ud med et liv, der består af mange flere faser, herunder at selve arbejdslivet skal ses mere dynamisk.”

”Har du først smagt frugten, vil du ikke tilbage igen.”

Hvad er dine råd til lederen i 50´erne, der ikke får job?

”Find din egen vej – og ikke andres. Lad være med at opstille ultimatum om, at du vil have et fuldtidsarbejde. Det er federe at arbejde med en løsere tilknytning eller på deltid. Men det kræver, at man starter tidligt med at lægge en form for plan, og at man styrker sit netværk, så man får tilstrækkelig bredde i sine tanker.

Og hvis du nu er lidt over 50, og du har mistet arbejdet. Du laver ansøgning efter ansøgning, men det virker håbløst. Hvordan finder du dit skjulte talent? Der er altid noget, du kan, og som nogen vil betale for.

I mit eget virke møder jeg masser af dygtige seniorer, der lever et rigt og fleksibelt liv. Jeg møder dem som censorer, konsulenter, undervisere og flere med bestyrelsesposter. Nøgleordet er fleksibilitet. Du er ikke ét sted hele tiden, men har forskellige jobs, som du har koblet sammen. Og min erfaring er, at har du først smagt frugten, vil du ikke tilbage igen.”

”Mellemlederne skal ikke være urolige/bange for de ældre medarbejdere. De er ikke altid konkurrenter.”

Hvad er dine råd til virksomhederne?

”Skru ned for seniorprogrammet og skru op for talentprogrammer for ældre medarbejdere. Talenter kender ingen alder. Måske skal man endda have kvoter i talentprogrammerne. Og så skal mellemlederne ikke være urolige/bange for de ældre medarbejdere. De er ikke altid konkurrenter.”

 

Hvordan ser det ud om 10 år?

”Jeg tror, at diskussionen om alder bliver meget mere nuanceret. Vi kommer til at se mange flere kolleger, der springer ud i det og forfølger et mere fleksibelt senior-arbejdsliv. Og at virksomhederne vil begynde at anerkende, at der findes en spændende og effektiv ressource, som man bare skal deale med på en anden måde. Men samtidig vil man i mange år endnu stadig være orienteret mod det faste arbejde.”

Erfaren iagttager af erhvervslivet

Henrik Ørholst er en af Danmarks førende erhvervskommentatorer, bl.a. på TV2 News og InsideBusiness. Han er boganmelder af ledelsesbøger på Dagbladet Børsen og censor på flere uddannelser. Han har desuden været tilknyttet Hildebrandt & Brandi. Han har tidligere været ansat hos PFA Pension som Head of Relations, PA Consulting Group som marketingchef samt Handelshøjskolen i Aarhus. Henrik Ørholst er cand.oecon. (1986) fra Aarhus Universitet.

Forstå karriere som zigzag snarere end en lige linje

”Karriere forstås typisk lineært. Altså som ét langt forløb, sikkert jævnt stigende. Stabilt, forudsigeligt. Men ser man karrieren som et zigzag-forløb, kan man bryde mønstret – forlade arbejdsmarkedet, komme tilbage. I uddannelsessystemet har man længe talt om livslang læring. Det skal ikke kun forstås, som at man løbende skal uddanne sig (mens man har sit stabile arbejde). Det kan sagtens overføres til, at man mere løbende prøver ting af i sit arbejdsliv.”

Når man er 50 år, er man faktisk midt i karrieren


”Det er også pudsigt at sammenligne amerikanske topdirektører. De sidder faktisk meget længere end danske. The Golden Years er, når man har været CEO i 11-16 år. Verdens bedste topchefer har siddet i 16 år. Amerikanske topchefer er typisk i midten af 40’erne, når de får lov til at overtage hjørnekontoret. I Danmark er de i 50’erne. Vincent Clerc fra APM er 50 år og således lige midt-i-mellem. Mads Nipper var 54 år, da han blev CEO for Ørsted.”

Hvad har du lært, siden bogen udkom?

”Jeg oplever, at bogen har ramt plet. For det fylder rigtig meget for mange mennesker, ikke mindst ledere, der netop er i halvtredserne og som tænker meget på deres fremtid. Bogen har tilsyneladende både inspireret med sine fortællinger og så har den også banet vejen for et mere nuanceret perspektiv på det, som vi sagtens kan kalde det ”grå guld”, altså en meget dygtig og ressourcestærk arbejdsreserve.”

Brug MUVE til at tage ansvar for dit arbejdsliv

Læs mere her