VL internationalt: Den danske ledelsesstil er vores fællesnævner

15. november 2022

VL-grupperne er meget aktive i udlandet. Vi har 15 internationale VL-grupper, der i praksis arbejder på samme måde som VL-grupperne i Danmark. Men der er jo nogle strukturelle forskelle og vilkår, der er noget anderledes, og som man må arbejde ud fra som gruppeformand. VL Nyt har talt med Ulrik Møller, der er gruppeformand for VL85 i Luxembourg.

VL85 i Luxembourg har 26 medlemmer og endda 3 i pipeline. De afholder 7 årlige arrangementer og dertil 2 sociale events om året, hvor partnere ligeledes er velkomne.

”Vi har en rigtigt velfungerende gruppe, som har været aktiv i mange år”, fortæller Ulrik Møller, der er formand for gruppen og driver egen virksomhed i Luxembourg.

”Men vi har bestemt også udfordringer. Vi vil gerne øge mødedeltagelsen, som i øjeblikket er ca. 50%, og vi er også nødt til at konsolidere os. Vi er jo som udenlandsk gruppe meget afhængige af, at der netop er danskere nok at tage af. Og vi oplever, at flere virksomheder skruer lidt ned for aktiviteter eller trækker danskere hjem. Og det er jo et helt særligt vilkår for en udenlandsk gruppe. Der er ganske enkelt flere potentielle medlemmer, der er på gennemrejse”, uddyber Ulrik.

Gruppen er også præget af, at der tidligere har været mange ledere fra finanssektoren, mens fordelingen i gruppen i dag er langt mere divers.

”Det er da kun godt, men det gør jo også, at vi lige skal koncentrere os lidt mere, når vi planlægger møder. Det er vigtigt for os, at de er velplanlagte, at vi kommer lidt ud af vores komfortzone, og at vi er gode til, at vores emner og diskussioner er relevante for alle vores medlemmer i gruppen”, understreger Ulrik Møller.

“Det er vores ledelsesdilemmaer, der forener os. Og fordi vi er danske, så kan vi drøfte dem med nogenlunde samme prisme og forståelse. Det er noget, vi ikke alle møder mulighed for i de internationale organisationer.”

Ulrik Møller

Gruppeformand for VL85, Luxembourg

Forpligtende frivillighed

VL-gruppen er for danskerne i Luxembourg en fællesnævner på flere måder. Det er her, man fastholder de danske rødder og det er her, man taler dansk.

”Og så er vi særligt fælles om den danske ledelsesstil. For ellers kunne vi jo bare lave en vinklub eller andet, som kunne samle os”, fortæller Ulrik, der betoner, at nok er det sociale vigtigt, men at det er det faglige input og det faglige niveau, der legitimerer VL.

”Nu er det vores ledelsesdilemmaer, der forener os. Og fordi vi er danske, så kan vi drøfte dem med nogenlunde samme prisme og forståelse. Det er noget, vi ikke alle møder mulighed for i de internationale organisationer. Dertil kommer, at mange ikke anvender dansk professionelt. Så det giver også en følelse af at være på hjemmebane, når der sparres på ens modersmål.”

Det er her, at både den danske stil og den særlige gensidige forpligtelse i gruppen bliver vigtig.

”Vi skal bruge hinanden, ellers er der jo ikke brug for netop dette fællesskab. Vi vil sparre, vi vil fastholde den indforståede tillid til hinanden, som vi har opbygget. Og vi vil sikre os, at vi kan række ud til hinanden”, siger Ulrik Møller, der samtidig understreger, at det netop kræver, at man som medlem forpligter sig over for hinanden. Og det er ofte særligt krævende, når alt jo er frivilligt.

 

VL har den samme grundsubstans, uanset om man er i Danmark eller i udlandet

Ulrik Møller var i Danmark i august måned, da VL afholdt sine gruppeformandsmøder rundt om i landet. Han benyttede sig derfor af muligheden for at være med til et af vores fysiske møder med de andre gruppeformænd.

Hvordan oplevede du formandsmødet i Danmark?

”Det var berigende. Og det var indsigtsfuldt at forstå, at alle formænd har de samme typer af udfordringer. Jeg genkendte de samme problemstillinger, som jeg selv oplever. Nemlig hvor vigtigt det er at kombinere et socialt og et fagligt indhold. Og at spotte gode events.”

Tog du noget særligt med dig?

”Ja, jeg synes, at det var særligt inspirerende at høre om andre mødeformer og hvordan man kan blive bedre til at forventningsafstemme over for særligt nye medlemmer. Det er bestemt gode ideer, som jeg tager med mig tilbage”, afslutter Ulrik Møller.

 

Af Anders Monrad Rendtorff

 

Internationale VL-grupper

Ud over de 101 VL-grupper i Danmark, har VL på nuværende tidspunkt 15 VL-grupper fordelt over hele verden:

Bangkok, Beijing, Dubai, London, Luxembourg, New Delhi, New York, Nuuk, Paris, San Francisco, Schweiz, Shanghai, Singapore, Tyskland og Warszawa.

I Madrid er en VL-gruppe faktisk under oprettelse. Hvis du vil høre mere eller har ideer til yderligere medlemsrekruttering i området, kan du kontakte André de Neergaard fra VL75 i Paris.

Du kan læse mere om alle VL-grupperne og deres medlemmer her 

Udnyt at vi har VL-kolleger over hele verden

Et af de forhold, som VL i udlandet giver mulighed for, er hjælp og vejledning, når man er på besøg.

”Vi vil meget gerne hjælpe andre VL-grupper, når de arrangerer deres udlandsrejser. Vi kan hjælpe med kontakter, vi kan hjælpe til besøg hos spændende organisationer og virksomheder – og vi kan i det hele taget gøre det enklere at planlægge en rigtig god udlandstur. Så I skal ikke holde jer tilbage”, opfordrer Ulrik Møller fra VL85 i Luxembourg.

Jydsk Emblem Fabrik A/S: Klar til at indtage HongKong.

Læs mere her