Foto: Marianne Wiinholt, CFO, WS Audiology, VL3

Man skal gøre sig umage og gøre bæredygtighed vigtigt

Mini-serie: CFO og bæredygtighed

09. september 2022

Marianne Wiinholt (VL3) er en af Danmarks førende CFO´er og har i den funktion været med til at sætte bæredygtighedsdagsordenen i Danmark. I mange år var hun drivende for Ørsteds udvikling, og siden foråret har hun været CFO i WS Audiology. Hvor langt er bæredygtighedsdagsordenen i den organisation?

”Bæredygtighed har på sin vis altid været prioriteret i WS Audiology. Det er ganske enkelt på grund af vores grundlæggende purpose. Vores purpose er ‘Wonderful Sound for All’. WS Audiology vil bidrage til, at vidunderlig lyd er en del af alle menneskers liv. Vores strategi er fokuseret på Awareness, Accessibility og Affordability, fordi det er de barrierer, de fleste mennesker oplever og som er årsag til, at færre end 20 procent af alle mennesker i verden, der har brug for høreapparat, rent faktisk bruger et. Så kort fortalt handler det jo om, at vi arbejder med et stigma – at leve med et høretab – som vi forsøger at komme til livs. Når vi som organisation er drevet af netop det purpose, synes jeg, at et systematisk og strategisk arbejde med bæredygtighed ligger lige for”, fortæller Marianne Wiinholt.

”Derfor synes jeg, at vi som organisation på mange måder er meget langt. Vores ESG-fokus er meget på S, hvor vi prioriterer vores medarbejdere højt. Med hensyn til Environment har vi – i forhold til mange andre virksomheder – et lavere miljøaftryk, hvilket vi prioriterer højt, og som vi har ret godt styr på, og derfor kan vi fokusere bredere”, uddyber Marianne Wiinholt og nævner temaer som diversitet, inklusion, cirkulære forretningsmodeller, Human Rights og Labour Rights som primære indsatsområder.

”Jeg synes, at et stort paradoks er, at jo lavere modenhed, desto flere KPI´er. Hvor jeg egentlig synes, at det modsatte skal være afgørende. Nemlig at den modne indsats er karakteriseret af ét fokus og få kerne-indsatser.”

Stigende modenhed, men stadig lang vej

Bæredygtighed er på mange måder buzz. Alle taler om det, alle ved, at det er vigtigt. Men få har fundet de vises sten, og endnu færre har solide praksisser og resultater bag sig.

”Det er et umodent område. Det svære for en ledelse er jo, at der er så mange ting, som man kan fokusere på. Derfor bliver hovedudfordringen at kunne prioritere. Jeg synes, at et stort paradoks er, at jo lavere modenhed, desto flere KPI´er. Hvor jeg egentlig synes, at det modsatte skal være afgørende. Nemlig at den modne indsats er karakteriseret af ét fokus og få kerne-indsatser. Og det er lige præcis mit mål her i WS Audiology. At hjælpe med at vi bliver endnu mere fokuseret strategisk og ledelsesmæssigt”, understreger Marianne Wiinholt.

CFO-funktionen skal evne at samarbejde

Et af de store og meget praktiske spørgsmål i mange organisationer er, hvordan arbejdet med bæredygtighed skal organiseres. Mange søger det enkle svar på det spørgsmål, men et sådant findes ikke. Marianne peger dog på et par vigtige forhold. Dels skal finansfunktionen være meget involveret, og dels skal hele organisationen evne at kunne samarbejde.

”CFO-funktionen har en helt særlig betydning. Funktionen er vant til struktur, Governance, datakvalitet, konsistens og er jo helt opdateret i forhold til både regnskabsprincipper og de konstant reviderede krav i ESG-konteksten”, siger Marianne Wiinholt, der dog anfører en afgørende organisatorisk pointe: ”Det er bestemt ikke altid, at finansfunktionen har den faglige dybde, som kræves. Den faglighed findes jo i linjen og i andre funktioner. Derfor er det blevet mere afgørende end nogensinde, at finansfunktionen evner at samarbejde meget bredt. Jeg synes faktisk, at evnen til samarbejde i dag er en helt afgørende kompetence i arbejdet med bæredygtighed.” Marianne Wiinholt understreger på den måde også sin opmærksomhed på det organisatoriske aspekt af arbejdet med bæredygtighed. ”Finans skal ikke eje det hele, men bør sætte barren så højt som muligt. For hvis Sustainability bliver et appendix, rykker du absolut ingenting.

”Finans skal ikke eje det hele, men bør sætte barren så højt som muligt. For hvis Sustainability bliver et appendix, rykker du absolut ingenting.”

Man SKAL kommunikere – og hellere offensivt end defensivt

Kommunikation er et andet stort spørgsmål. Ingen ønsker Greenwashing, der kan skade image, rygte og troværdighed. Men hvad skal man egentligt gøre? Holde sig lidt tilbage eller gå linen ud?

”Jamen, man SKAL da kommunikere. Og hellere for meget end for lidt. Ellers hjælper vi ikke den store bevægelse. Men det er helt afgørende, at al kommunikation er troværdig”, understreger Marianne Wiinholt. I praksis prioriterer WS Audiology at fokusere på et samlet narrativ, der kan bruges offensivt både internt og eksternt. Og dertil har WS Audiology udviklet et princip om at teste al kommunikation: ”Det betyder ganske enkelt, at vi tester vores kommunikations-forslag hos stakeholders. Både internt blandt medarbejdere og eksternt ved kunder og andre stakeholders. På den måde sørger vi for både at tage meget initiativ og samtidig at holde fødderne på jorden”, siger Marianne Wiinholt og konkluderer: ”Man SKAL kommunikere. Men du er nødt til at bruge ressourcer på forarbejdet. Og du skal altid gøre dig umage.”

 Af Anders Monrad Rendtorff

Stærk finansiel baggrund med purpose-fokus og solidt bæredygtigheds-perspektiv

Marianne Wiinholt

Uddannet cand.merc.aud. ved CBS og statsautoriseret revisor
1997 – 2003 – ansvarlig for koncernfinans hos Borealis
Januar 2004 – starter karriere hos Ørsted
Oktober 2013 – udnævnt til Koncernøkonomidirektør
April 2022 – starter som Finansdirektør hos WS Audiology.
Medlem af bestyrelserne hos Norsk Hydro og Coloplast
Har tidligere været en del af bestyrelserne hos Hempel, KNI og J. Lauritzen.
2019 – kåret af PwC som “årets CFO”
Marts 2022 – vinder af Women’s Board Award

Marianne Wiinholts gode råd til at implementere bæredygtighed

 

  • Knyt ESG til strategien på bestyrelses- og topledelsesniveau – ellers bliver bæredygtighed blot et appendix
  • Etablér en storytelling, der gør det muligt at tale sammenhængende til stakeholders, både internt og eksternt
  • Fokusér på at få medarbejderne med

Mini-serie: CFO og bæredygtighed

Den store indsats med bæredygtighed modnes hele tiden. Måling af indsatsen er et af de områder, der er mindst udviklet. Mange organisationer spekulerer derfor over, hvordan man skal gribe det an. Kompetencemæssigt, ressourcemæssigt, organisatorisk. Og ikke mindst strategisk. Derfor er det indlysende, at en CFO kan – og måske bør – spille en helt særlig rolle. Vi har i de seneste VL Nyt set nærmere på, hvordan en CFO ser perspektiverne i Bæredygtig Ledelse.

Læs tidligere artikler i vores mini-serie:
Hårfin balance mellem offensiv kommunikation og troværdig dokumentation

Fra disciplineret compliance til offensiv strategi

ESG er sproget for at lede bæredygtighed

ESG står for Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse). ESG har udviklet sig til at blive et værktøj, som virksomheder kan bruge til at give et mere nuanceret billede af deres virksomhed.