VL & CBS Executive præsenterer:
Bestyrelsesuddannelse for VL-medlemmer med en international profil

11. juni 2022

CBS Bestyrelsesuddannelserne har i samarbejde med Dansk Selskab for Virksomhedsledelse udarbejdet en bestyrelsesuddannelse, hvor deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen. På uddannelsen vil der blandt andet være et særligt fokus på internationalt bestyrelsesarbejde i en tid med geopolitiske usikkerheder og klimaforandringer.

Uddannelsen finder sted fra August 2022-2023.

Følgende temaer berøres:

  • Overblik over bestyrelsens opgaver og problemstillinger
  • Konkrete værktøjer og kompetencer til brug for professionelt bestyrelsesarbejde
  • Strategi, purpose og risk governance i en tid med geopolitiske usikkerheder og klimaforandringer
  • Erfaringsudveksling og dialog om “What do Boards do, what should Boards be doing” baseret på et antal virkelighedsnære cases
  • Inspiration fra erfarne bestyrelsesmedlemmer / bestyrelsesformænd, CBS-professorer og rådgivere i dansk og internationalt erhvervsliv
  • Træning af samspillet i bestyrelsen, samt bestyrelsen og direktionen imellem

Bestyrelsesarbejde i en international kontekst nødvendiggør en bredere og dybere forståelse for de forskellige lovgivningsmæssige, erhvervsmæssige og økonomiske forskelle, der ligger i, hvordan selskaber skaber værdi for ejere og øvrige interessenter.

Alle emner er bygget op omkring erfaringsbaserede cases og deltagerne arbejder med “virkelige” problemstillinger og dilemmaer fra bestyrelseslokalerne i danske- og internationale virksomheder. Dialogen med CBS-professorer og bestyrelsesformænd giver deltagerne en enestående træning i håndtering af bestyrelsens mest udfordrende opgaver og beslutningssituationer – inden mødet med disse i praksis. Desuden testes referencerammer og teori, og erfaring perspektiveres. Undervisning samt case-sessions i grupper og plenum faciliteres af CBS-professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Kromann Reumert og EY.

 

Mere information og tilmelding her.

For mere info, kontakt Kirstine Dinesen, Program Manager, CBS Bestyrelsesuddannelserne, kd@cbs-executive.dk, tlf. 25543935.