Ny stærk projektleder til VL Selskabet

 

19. maj 2022

Mette Tingskov er startet som projektleder i VL Selskabet per 1. januar 2022. Solid erfaring med ledelse, og en spændende international baggrund, er nogle af ingredienserne i det nye set-up i VL Selskabet. Læs mere om Mette her – og hvad hendes rolle er i VL.

Af Anders Monrad Rendtorff

 

Hvad er din opfattelse af VL Selskabet?

Jeg har set VL som et meget aktivt netværk med solide traditioner og med en dyb faglighed inden for ledelse. Det har jeg fået bekræftet, efter jeg er startet som projektleder og nu også ser Selskabet indefra. Jeg er vild med det høje ambitionsniveau, der sættes fra Ida’s og bestyrelsens side. Og det passer mig personligt rigtig godt, at vi stræber efter, at alt, hvad vi laver til medlemmerne, har høj kvalitet og er nøje gennemtænkt.

 

Hvilken rolle kan VL Selskabet spille i samfundet?

Da jeg lige var startet, blev jeg sat til at undersøge, hvad der skulle til for både at fastholde og tiltrække flere kvinder i grupperne. Da jeg gennemlæste svarene, blev det klart for mig, at VL Selskabet i kraft af sin størrelse, sin lange eksistens og ikke mindst sin samling af dygtige kvindelige, som mandlige ledere, på højt niveau, spiller en stor rolle i samfundet.

Vores impact er stor og det har en afgørende betydning, hvad vores medlemmer mener og siger.

Jeg synes også, at det indebærer et ansvar og en forpligtelse i forhold til at tage agendaen og støtte medlemmerne med både viden og information omkring det, der foregår i samfundet her og nu.

Jeg synes, at et oplagt eksempel er, da vi udsatte en planlagt virtuel episode til fordel for en mere højaktuel episode om krigen i Ukraine – og hvordan vores medlemmers virksomheder bliver påvirket.

 

Hvorfor synes du, at det spændende at arbejde med ledelse?

For mig har mennesket i arbejdslivet altid været spændende og noget jeg igennem mine tidligere jobs har beskæftiget mig med. Ledelse er vigtig på det personlige plan, ledelse er vigtig for lederens egen udvikling – men ledelsesstil og strategi har samtidig en stor betydning for en masse medarbejdere og for det samfund, vi lever i. Der ligger et stort ansvar i at sætte en retning og anlægge en stil.

Så jeg synes, det er super spændende (og privilegeret), at jeg kan få lov til at være med til inspirere og engagere danske ledere igennem VL Selskabets tiltag, udgivelser og arrangementer.

 

Hvad bliver dine arbejdsområder?

Mit primære arbejdsområde er at være medskaber og efterse den faglige substans i det, vi laver i VL. Jeg er projektleder på VL Døgnet, jeg styrer og koordinerer forarbejdet til vores virtuelle episoder, jeg deltager i produktion og lancering af analyser blandt medlemmerne, jeg poster relevant VL information på LinkedIn og i nyhedsbreve til medlemmerne og meget mere!

 

Hvad glæder du dig mest til?

Til at få et års cyklus i VL under huden 😊. Vi er et lille team og vi har travlt, så jeg glæder mig bare til at blive lidt mere rutineret!

Behind the Scenes – hvordan planlægger du VL Døgnet?

 

Hvordan arbejder du med VL Døgnet?

Arbejdet med VL Døgnet tager afsæt i VL’s årstema. Det er afsættet for både hvilke eksperter og virksomhedsledere, vi opsøger og for dem, vi vælger at samarbejde med.
I år er Sustainable Leadership vores tema. Udover at bemande vores virtuelle episoder (der leder op til VL Døgnet) med relevante paneldeltagere, ligger der også et arbejde i at forme indholdet under temaet. Det har været rigtig sjovt og udfordrende, at finde de rigtige inspiratorer/talere og det er en lang proces!
Det har været særdeles hjælpsomt for processen med de mange fine input fra VL’s Advisory Board, som vi etablerede i januar samt fra bestyrelsen – vi læner os heldigvis opad mange kloge mennesker.
Logistikken i at få talere på plads, især efter at World Economic Forum, DAVOS topmødet blev flyttet til samme tidspunkt som VL Døgnet, vil jeg slet ikke underholde med her….
 

Hvad er dit primære fokus?

At vi overholder de høje VL-standarder og lytter til alle de kloge mennesker, hvis viden vi har adgang til.
 

Hvad er de vigtigste ingredienser til at skabe et godt event?

Når det er i VL regi giver det sig selv, at første prioritet er en høj faglighed på talere og paneldebatter – og at vi i VL er lydhøre overfor, hvad medlemmerne ønsker. Det er jo derfor, at det kommende VL Døgn bliver mere interaktivt, engagerende og deltagende, da det har været et stort ønske fra mange medlemmer.
Det andet, jeg vil nævne, er, at vi har de rigtige ressourcer at trække på. Jeg er vild med det lille team, der er i VL Selskabet – det er kun dygtige folk med hver deres speciale, og der er en helt utrolig positiv vibe altid.
 

Hvad er den aktuelle status for projektet?

Jeg er meget glad for, hvor vi er nået til lige nu. Vi har fået vores hovedtalere på plads og der ligger en drejebog for dagen. Og så arbejder vi intenst med den interaktive proces om eftermiddagen – det skal nok blive rigtig godt!

Mette har en alsidig baggrund og stor international erfaring

Jeg har oprindelig en baggrund i kommunikation og psykologi som Cand.comm. fra RUC. Da jeg i mit første job arbejdede som projektleder på større genplaceringsrunder, havde jeg et ønske om en dobbelt-rolle og et ønske om at bruge min psykologi lige så meget som min kommunikation. Så jeg fik lov til, af min daværende arbejdsgiver, at tage en Psykoterapeut-uddannelse ved siden af mit arbejde. Det gav mig mulighed for at projektlede, men også mulighed for at fungere som rådgiver for de mennesker, der var i krise, fordi de havde mistet deres arbejde.

Jeg har samtidig været heldig at kunne tilføre min karriere et længere udlandseventyr og har arbejdet som projektleder, kriserådgiver og konsulent i Belgien, på Cypern, i Indonesien og i Californien.

I VL bruger jeg mange af mine tidligere erfaringer og kompetencer og det er på mange måder det ideelle job for mig – jeg er projektleder, researcher, skriver og formidler, undersøger ledelsesrelevante emner, taler med et hav af inspirerende mennesker og forsøger hele tiden at bruge min menneskelige indsigt i de tiltag, vi sætter i værk.