Ledelse er en fagdisciplin – derfor er et ledernetværk afgørende

21. januar 2022

Fællesskab er et nøgleord for Anja Monrad, der efter et år i VL´s bestyrelse nu er blevet næstformand. Hun vil arbejde for at styrke det faglige niveau, uden at gå på kompromis med det fortrolige rum i grupperne, der efter hendes opfattelse er alfa og omega for VL Selskabet.

Af Anders Monrad Rendtorff

 

Det stærke fællesskab er kernen for VL

Anja Monrad er mangeårigt medlem af en VL-gruppe. Men da Anja trådte ind i VL Selskabets bestyrelse for godt et år siden, blev hun overrasket.

”Din lokale gruppe er jo kernen. Der er der, man er aktiv som VL-medlem. Det er der, man investerer og får sin energi. Og jo, så har der jo været VL Døgnet en gang om året, hvor man kunne møde nogle andre. Men ærlig talt, så fyldte VL Selskabet ikke så meget for mig. Men jeg må bare konstatere, at jeg er blevet så positivt overrasket over styrken i det store fællesskab. Når jeg nu sidder tættere på selve maskinrummet, fornemmer jeg virkeligt, at vi som ledere på tværs af grupperne er fælles om rigtig mange ting, og at VL Selskabet som sådan er et kolossalt fællesskab.”

Men ikke nok med det; Anja har jo startet sin bestyrelseskarriere hos VL midt i pandemien.

”Og det har været den anden store overraskelse. For jeg synes virkeligt, at VL Selskabet er trådt i karakter. Rollen er for alvor blevet udfyldt med de mange virtuelle møder. Både de store konferencer og de mange mindre, faglige workshops. Det er som om fællesskabet ganske enkelt er styrket gennem de seneste år”, fortæller Anja.

”Jeg synes at sætningen ”eksklusivt, men ikke ekskluderende” er meget passende for VL. For det er høj standard i netværket, der er vort mål. Ikke vækst”

Anja Monrad

Næstformand for VL, medlem af VL64

VL´s image på et flot niveau

Aktivitetsniveauet smitter samtidig af på VL´s image, som Anja er meget tilfreds med.

”Jeg synes bestemt, at VL har et godt image. Vor synliggørelse er på et flot niveau, og særligt de mange fælles aktiviteter er med til at fastholde opfattelsen af VL som et stærkt ledelsesfagligt netværk. Jeg kan rigtigt godt lide den stærke sætning om, at ”VL er eksklusivt, men ikke ekskluderende”. Og jeg hører faktisk meget sjældent de der klicheer om, at VL er støvet og loge-agtig. Tværtimod ser jeg masser af frisk og moderne inspiration i de mange grupper og i vore Årstemaer om høj-aktuelle samfundsmæssigt relevante emner. I realiteten ser jeg meget mere potentiale i, at vi fokuserer endnu mere på fællesskabet. Fællesskabet mellem grupperne og fællesskabet mellem VL Selskabet og VL-grupperne”, siger Anja Monrad.

 

Årstema viser hvilken rolle VL kan spille i samfundsdebatten

Anja Monrad betoner, at det intime netværksrum er alfa og omega for VL. Samtidig er Anja optaget af, at VL kan højne det ledelsesfaglige niveau. Det sker primært via Årstemaerne.

”Min mærkesag vil være at styrke det faglige niveau uden at gå på kompromis med det fortrolige rum i grupperne. Jeg vil gerne hjælpe med at styrke forbindelsen mellem grupperne, og jeg vil gerne styrke de fagspecifikke events, der går på tværs af alle grupperne. Og der kommer Årstemaet rigtigt godt ind. Jeg håber, at grupperne tager godt imod det. Vi kommer fra Selskabet med en ramme, som grupperne kan løbe individuelt med. Og det er grundlaget for, at VL kan spille en mere offensiv rolle i den offentlige debat, som en mere aktiv stemme. For efter min mening kan vi godt tage en tydeligere position, det forventer man af erhvervsledere i dag”, afslutter Anja Monrad.

Dansk ledelse er i verdensklasse, men …

Kultur er afgørende for ledelse. I Danmark har vi udviklet en fantastisk evne til at delegere med et højt niveau af empowerment. Vi er gode til at skabe ”sense of belonging”, have flade organisationsstrukturer og motivere gennem ansvarsfølelse, men nogle gange kan denne inkluderende kultur blive en ulempe, hvis vi ikke er kulturelt bevidste.

I visse autoritærere kulturer værdsætter man i højere grad en stærkere gennemslagskraft hos toplederen. Man husker at rose meget mere – det der med ’månedens medarbejder’ anses som supervigtigt. Det bør vi være mere bevidste om, specielt i de organisationer, der arbejder meget internationalt.

Citat: Anja Monrad

Se bestyrelsen

Hvem sidder i VL's bestyrelse