⭐️ Godt Nytår fra VL!

 

1. januar 2022

Kære VL-medlem,

Vi lukker nu stilfærdigt døren til 2021. Dødtrætte af corona, nedlukninger og kompensationspakker, test og atter test, afstandskrav, vaccinationer og booster-stik, distanceledelse og skærmmøder.

Vi lukker døren til et år præget af en økonomi, der – trods alle odds – er i vækst. Rigtig mange virksomheder har klarer sig godt trods kampen med pandemien, udfordrende globale forsyningskæder, accelererede krav til digitalisering, stigende energipriser og store vanskeligheder med at skaffe arbejdskraft.

Vi lukker døren til endnu et år med hjemmearbejde, med et gennembrud for nye mere fleksible arbejdsnormer og for det bæredygtige, formålsdrevne og samfundsansvarlige lederskab. Til et år med behov for nye forretningsmodeller, skærpede kundekrav og stærk omstillingsevne.

Vi lukker døren til et år, hvor klimakrisen blev meget håndgribelig, og hvor verdens udfordringer med både at nå klimamålene og indfri FN’s verdensmål er blevet endnu mere påtrængende.

 

Hvad er det så, vi kan åbne døren til i 2022?

Formentlig et år, hvor vi skal vænne os til tanken om, at pandemien bliver til en endemi, der bliver i vores samfund på et eller andet forhåbentlig lavere niveau, men hvor vi fortsat vil skulle vaccineres og testes.

De økonomiske udsigter for 2022 synes globalt set forsigtigt optimistiske, og det samme gælder udsigterne for dansk økonomi. Selv om milliarderne er fosset ud af kassen til corona-udgifter, så er der alligevel helt ro på i Finansministeriet.
Medmindre den nye kolde krig mellem USA og Kina udvikler sig til det værre, kan man håbe på en vis normalisering af de globale forsyningskæder og en positiv udvikling i den internationale handel i 2022.

Pandemien har i den grad sat skub i digitaliseringen ikke alene i Danmark. Nødvendigheden af at have effektive digitale kommunikationsveje, når de fysiske muligheder er blokeret, er blevet åbenlys for alle regeringer og for både virksomheder og offentlig sektor.

Manglen på arbejdskraft og hård konkurrence om de bedste talenter vil være stopklodsen for yderligere vækst i 2022. Det vil igen yderligere fremme automatisering og anvendelse af kunstig intelligens og robotter, hvor det kan erstatte den hårdt efterspurgte arbejdskraft.

Mange spår, at klimabevidstheden fik sit vendepunkt i 2021, og at der nu bliver et voldsomt globalt pres for at nedbringe CO2-aftrykket og satse på bæredygtige løsninger i alle sektorer. Det kan komme Danmark til gode eksportmæssigt, mens vi får travlt med at nå, vores egne ambitiøse, nationale klimamål, og der stadig mangler en del i forhold til at sandsynliggøre vejen dertil.

De unge satte gang i klimabevægelsen, men de håndgribelige konsekvenser af de stigende temperaturer, af store oversvømmelser, orkaner og skovbrande er realiteter, som vi nu forholder os til i alle generationer.

 

Vi har genopfundet os selv

Pandemien, digitaliseringen og klimabevidstheden forandrer ikke bare samfundet omkring os, som vi er en del af. Det er også ingredienser til dybere, strukturelle forandringer i både virksomhederne og den offentlige sektor og i forhold til kravene til at udvikle de rigtige ledelsesgreb alle steder.

De sidste to år har for mange virksomheder handlet om overlevelse, konstant justerede arbejdsgange, nye produkter og nyopfundne, digitale kunderejser. Sædvanerne og den kendte planlægning røg ud ad vinduet med pandemien.
Men ud af al denne uønskede disruption er også kommet noget utroligt. Vi har lært at arbejde på en helt anden måde uden for kontoret. Vi har samarbejdet på nye måder, innoveret, været agile og fleksible. Fundet helt nye veje, processer og arbejdsgange. Truffet modige beslutninger og udviklet nye relationer. Vi har som organisationer genopfundet os selv.

Ja, faktisk har vi også som ledere skullet genopfinde både os selv og virksomhedernes strategiske valg og mål.

 

Bæredygtig ledelse – hvordan?

Med 2021 som vendepunktet for fuldt drøn på den grønne omstilling og den udbredte bevidsthed om, at vi alle skal arbejde med på bæredygtighedsdagsordenen, så sætter vi i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse også fuldt fokus på ”Sustainable Leadership” som årstema i 2022.

Bæredygtighedsledelse handler om både den økonomiske, den miljømæssige og den sociale og medarbejdermæssige bundlinje.

Hvordan bliver bæredygtighed en del af kerneforretningen? Hvordan forankrer vi et mindset om bæredygtighed i alle led fra bestyrelsen til frontpersonalet?

Hvordan ændrer vi forretningsmodel og produkter til nye bæredygtige versioner og omsætter de grønne visioner til handlinger? Og hvordan kan vi som ledere udvikle eller fastholde et bæredygtigt arbejdsliv for medarbejderne?

Medarbejderudvikling, virksomhedskultur og personalepolitik bliver stærke ingredienser i at kunne fastholde talenter og være attraktive arbejdspladser, der tager et stærkt samfundsansvar i fremtiden.

Men ikke alene medarbejderne kommer til at stille nye krav og forventninger til bæredygtig ledelse. Det gør vores kunder også. Vi kommer til at udforske mere fleksible produktionsmetoder skræddersyet til vores kunders behov. Vi kommer til at sætte kunderne i centrum for alt, hvad vi gør. Er det nu nyt? Nej, men kravene og forventningerne fra kunderne til bæredygtighed, dataetisk ansvarlighed og samfundsansvar bliver mere udtalte.

Frem til VL Døgnet den 25. maj 2022 håber vi fra Selskabets side på forskellig måde at kunne inspirere VL-grupper og medlemmer til at tage drøftelserne om bæredygtighedsledelse, grøn og digital omstilling. Vi håber at kunne inspirere til, hvad det er for nye discipliner og kompetencer, der skal være på ledelsesniveau, for at gribe mulighederne i den grønne dagsorden.

Vi har nedsat et Advisory Board af topchefer til at hjælpe os med at finde frem til de mest spændende indsatsområder, dilemmaer og gode eksempler. Mere om det i begyndelsen af det nye år.

Indtil da vil jeg sige en stor tak til alle, som har været aktive i VL i det forløbne år og ønske jer alle et rigtigt fremragende 2022.