John Wagner er nyt bestyrelsesmedlem i VL

1. december 2021

På VL´s generalforsamling i oktober blev John Wagner valgt som nyt bestyrelsesmedlem i VL. John Wagner er tidl. formand for VL9 og administrerende direktør for De Samvirkende Købmand. VL Nyt har mødt John Wagner til en snak om, hvordan han ser VL nu og i fremtiden.

 

Hvad er dit billede af VL?

-Billedet er rigtig godt, men måske for ikke-medlemmer lidt uklart – og sådan vil det nok altid være i en vis udstrækning. Det gælder jo for det meste foreningsliv, at ikke-medlemmer er i tvivl om værdien af aktiviteten i foreninger, som de ikke selv er medlemmer af. Derfor bør vi være mere åbne og bruge flere kræfter på at gøre os ”lækre” over for morgendagens ledere. Det gælder fra centralt hold og de enkelte grupper.

 

Hvorfor er du engageret i VL? Både i VL9 og nu som bestyrelsesmedlem i Selskabet?

-Fordi det i snart 30 år har givet mig en unik mulighed for på én gang at hente inspiration hos andre ledere på tværs af virksomheder, organisationer og offentlige institutioner. Og det sidste er det vigtigste; at det er ”på tværs”. Der er masser af steder, hvor jeg kan møde ledere af samme slags som mig selv, men det er jo ikke nær så givende og morsomt, som når vi i en VL-gruppe drøfter fælles udfordringer, politiske eller kommercielle, set ud fra helt forskellige perspektiver. Det bliver man simpelthen bare klogere af – og mindre snæversynet af!

-Når jeg sagde ja til at gøre en indsats i bestyrelsen, er det nok, fordi jeg er lidt gammeldags i den forstand, at hvis andre mener, at jeg kan gøre en indsats i en god sags tjeneste, så siger jeg om muligt ja. Og så føler jeg nok en eller anden forpligtelse til at medvirke til at give faklen videre…

 

Hvad vil du gerne bringe til VL´s bestyrelse?

-Budskabet om større åbenhed og mere proaktiv kommunikation over for kommende ledere om vores positive betydning for udviklingen af lederskabet og dermed erhvervslivet og – hvad der er lidt af en kæphest for mig – dialogen mellem erhvervsliv, den offentlige sektor og politiske beslutningstagere. Tag problemet med at skaffe arbejdskraft de kommende år. Her har vi brug for at tale sammen ”på tværs” og løfte i flok. Ellers bliver vi alle fattigere.

“Jeg tror faktisk, at det danske samfund er blevet måske verdens bedste – også til at komme igennem kriser som finanskrisen for nogle år siden og nu coronaen – fordi vi i udstrakt grad forsøger at løfte i flok, har tillid til hinanden og er udogmatiske. Det er faktisk også en del af det, jeg tager med fra min VL-gruppe.”

John Wagner

Adm. direktør for De Samvirkende Købmænd - Tidl. formand for VL9

Hvor ser du VL i fremtiden?

-Som en god blanding af alle de velkendte dyder, som jeg selv sætter stor pris på i VL9, kombineret med en mere dynamisk, dialogsøgende rolle, hvor vi både fra centralt hold og fra de enkelte grupper forsøger at skabe mere forståelse for lederskabet og virksomhedernes bidrag til vores velstand.

 

Hvad betyder ledelse for dig? Og hvordan kan ledelse bidrage til, at danske virksomheder og organisationer – og det danske samfund – kan komme styrket gennem de aktuelle kriser?

-For mig handler ledelse, hvad enten det er for de allerstørste virksomheder eller en mindre organisation som De Samvirkende Købmænd, for et politisk parti eller et fodboldhold -om at gå foran og meget klart synliggøre (også ved egen indsats) de værdier, der skal skabe resultater for fællesskabet. Jeg er ikke den store tilhænger af golde excelark og KPI’er… og ville have tabt mange politiske kampe, hvis erfaringer, kompromisvilje og mavefornemmelser var forbudt. Og som en ældre politisk kampfælle engang sagde til mig: Det er sjovt nok, men de flittige synes også at være de mest heldige…

Se bestyrelsen

Hvem sidder i VL's bestyrelse