Microsoft planlægger at give 200.000 danskere et digitalt løft over de næste tre år. Initiativet skal afhjælpe manglen på it-kompetencer i erhvervslivet, få flere i job og sikre interessen for it-uddannelserne, siger Nana Bule, adm. direktør i Microsoft Danmark og medlem af VL’s digitale advisory board.

Af EVA ANDERSEN

Manglen på it-kompetencer kan allerede mærkes hos mange virksomheder, og i 2030 ser det helt sort ud. Da vil Danmark ifølge beregninger fra Erhvervsstyrelsen mangle 19.000 it-specialister, og det vil gå ud over konkurrenceevnen.

Tallet er måske endda i underkanten, hvis man spørger Nana Bule, adm. direktør i Microsoft Danmark og medlem af VL’s digitale Advisory Board.

-Den digitale transformation ruller ind over samfundet og erhvervslivet i øjeblikket, tag bare Mærsk, som er i gang med at opbygge en it-organisation med 6000 ansatte på verdensplan og dermed bliver en af de største it-virksomheder i Danmark. Det siger noget om efterspørgslen efter dybe digitale kompetencer, og den vil kun vokse i de kommende år, siger Nana Bule.

Digital forståelse skal gennemsyre virksomheder

Der er behov for både dybe tekniske kompetencer og for flere generalister, som forstår teknologiens muligheder. For topledere med digital forståelse og evnen til at navigere i en verden, som udvikler sig hurtigere end nogensinde. Og for ’digitale integratorer’, som kan løfte alle dele af en virksomheds værdikæde, siger Nana Bule.

’Digitale integratorer’ er ifølge Det digitale kompetencebarometer 2020, udarbejdet af DigitalDogme, den gruppe, der er størst efterspørgsel efter.

Microsofts uddannelsesprogram har særligt fokus på tre målgrupper:

Børn og unge, som i stigende grad skal inspireres til at vælge en it-uddannelse, jobsøgende, som tilbydes kurser med henblik på at øge deres jobmuligheder og løse virksomhedernes behov. Og endelig har Microsoft skudt gang i efteruddannelsesprogrammer særligt målrettet it-specialister.

-Danske børn og unge er dygtige forbrugere af teknologien – men vi skal have vækket interessen for de teknologiske uddannelser. Både blandt piger og drenge er der en stigende interesse for matematik, ingeniørfag og datalogi – den skal vi styrke, især hos pigerne, og helst inden de fylder 11 år, hvis de skal vælge at gå teknologi-vejen. Vi ved, at efter 11-årsalderen mister pigerne tit interessen, eller de bliver påvirket af omgivelserne til at gå i en anden retning, siger Nana Bule.

Også de jobsøgende på det brede erhvervsmarked får tilbud om et digitalt kompetenceløft.

Det er helt naturligt at bidrage til det samfund, som man driver forretning i. Fremtiden – nutiden – er digital, og særligt det sidste års tid har danskerne taget et gevaldigt spring. Vi vil gerne gøre vores til, at Danmark fortsat er en digital frontløber med digitale eksportmuligheder. Det gør vi konkret ved at bidrage til, at vores kunder og partnere får opkvalificeret med de kompetencer, der er brug for – og ved at medvirke til at opkvalificere arbejdsstyrken generelt og undersøge: Hvordan står det til, hvad er der konkret mangel på og efterspørgsel efter?

Nana Bule

Adm. direktør, Microsoft Danmark, medlem af VL's digitale Advisory Board

Fremme konkurrenceevne

Microsoft sætter ind på flere platforme – fra LinkedIn Learning som den brede platform til intense uddannelsesforløb. Målet er at løfte både de bløde og de hårde digitale kompetencer i samfundet, fortæller hun.

Hvorfor er det vigtigt med et bredt kompetenceløft?

-Det vil fremme vores konkurrenceevne. Allerede i dag er Danmark førende på offentlig digitalisering, og den førerposition skal vi kæmpe for at holde fast i, så vi kan sikre et effektivt velfærdssamfund med en høj digital modenhed – en stærk konkurrenceevne, eksport og innovation.

Hvorfor er det Microsofts opgave at uddanne befolkningen?

Det er helt naturligt at bidrage til det samfund, som man driver forretning i. Fremtiden – nutiden – er digital, og særligt det sidste års tid har danskerne taget et gevaldigt spring. Vi vil gerne gøre vores til, at Danmark fortsat er en digital frontløber med digitale eksportmuligheder. Det gør vi konkret ved at bidrage til, at vores kunder og partnere får opkvalificeret med de kompetencer, der er brug for – og ved at medvirke til at opkvalificere arbejdsstyrken generelt og undersøge: Hvordan står det til, hvad er der konkret mangel på og efterspørgsel efter?

Win-win for virksomheder og ledige akademikere

Et pilotprojekt i samarbejde med Københavns kommune er snart ved vejs ende. 100 unge akademikere blev tilbudt et efteruddannelsesforløb med efterfølgende praktikmuligheder i Microsofts partner-økosystem. Forhåbentlig fører det til jobmatch til glæde for både de unge, der ikke kom i job direkte fra universitetet, og for virksomhederne, som har hårdt brug for de digitale kompetencer. Det har givet erfaringer, der nu skal bygges videre på.

-Man tager ikke bare et firetimers kursus, og så er man ekspert – det her kræver rigtig meget af de unge begyndende med et grundkursus i Cloud-infrastruktur som en introduktion til at arbejde med teknologien. Det tyder på, at visse universitetsgrader gør det nemmere for de unge at gennemføre forløbet. Det viser sig fx, at folk, der har læst geologi, har gode forudsætninger for at blive programmører – men der er behov for alle kompetencer derude – forandringskonsulenter, projektledere og naturligvis de dybe tekniske specialister.

Microsoft offentliggjorde i december sin mest omfattende investering i virksomhedens 30-årige historie i Danmark. 
Med investeringen ønsker man at styrke digitaliseringen af den offentlige sektor, digital innovation i danske virksomheder og anvendelsen af teknologi, der kan bidrage til en grønnere fremtid.

Investeringen omfatter etableringen af en bæredygtig datacenterregion på Sjælland, som skal give danske kunder direkte adgang til Microsoft Cloud, sikkerhed i verdensklasse og muligheden for at opbevare data på dansk grund.

Samtidig vil Microsoft bidrage til digital opkvalificering af 200.000 danskere frem mod 2024, og skabe øget indsigt i udviklingen på arbejdsmarkedet.

Det sidste sker i et samarbejde mellem Digital Dogme, LinkedIn og Microsoft om at analysere udviklingen i digitale kompetencer og efterspørgslen efter disse i Danmark. Rapporten ventes præsenteret i marts 2021.