Pandemien har givet indblik i, at verden i dag er tæt forbundet på tværs af grænser og samfund.

Af Ida Bratting Kongsted, adm. direktør, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse – VL og Christian Honoré, Partner, 3B IMPACT 

 

Sidste år lancerede Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL), Industriens Fond og 3B IMPACT den første app i verden, der er udviklet til at inspirere executives til at indtænke FN’s 17 verdensmål i deres forretning. Nu er tiden kommet til at relancere Global Goals Business Navigator-appen med fokus på virksomhedens ansvarlighedsarbejde. Det kan måske lyde irrelevant eller ligefrem urimeligt at tale social ansvarlighed, miljø og en verden i bedre balance op i en tid, hvor covid-19-pandemien har ramt verdensøkonomien ubarmhjertigt hårdt i baghovedet, så aktiemarkederne styrtbløder, og vi står overfor et alvorligt økonomisk tilbageslag med lavere vækst, konkurser og krise i mange brancher.

 

Afgørende samarbejde

Men faktisk har Verdensmålene aldrig været mere relevante.

“Pandemien har med al tydelighed vist, at globalt samarbejde på kryds og tværs af lande og brancher er afgørende, og at Verdensmålene er vigtige brikker på vejen mod at skabe et solidt fundament”

For vi står ikke blot overfor en genopbygningsfase af det, der før covid-19 var normalt, vi står overfor en langt mere kompleks fase, der samtidig repræsenterer afgørende muligheder for at bygge et mere resilient, globalt system op end det, vi havde i forvejen, og som covid-19-pandemien effektivt sendte til tælling på et splitsekund.

Pandemien har givet indblik i, at verden i dag er tæt forbundet på tværs af grænser og samfund. Vi står overfor fælles udfordringer, der kræver fælles løsninger, og her udgør Verdensmålene 17 lysende muligheder for alle virksomhedsledere, der ønsker at have positiv indflydelse på dagen i morgen. En proces, hvor Global Goals Business Navigator-appen kan blive en lille brik i et stort og vigtigt spil om en verden, der uden diskussion må forandres og udrustes bedre til nye globale udfordringer i form af eksempelvis pandemier, men også andre og relaterede udfordringer som eksempelvis klimaforandringer. Det er nu, vi sammen skal beslutte, hvordan det nye globale system skal skrues sammen, så vi bedre kan modstå fremtidige udfordringer. Til det arbejde behøver toplederne en god portion inspiration. Pandemien har med al tydelighed vist, at globalt samarbejde på kryds og tværs af lande og brancher er afgørende, og at Verdensmålene er vigtige brikker på vejen mod at skabe et solidt fundament og dermed en sikker vej fremad. Eksempelvis ville en opnåelse af mål 3, der handler om at sikre godt helbred, styrke de enkelte landes sundhedssektorer og dermed kapaciteten i forhold til tidlig indsats, risikoreduktion og effektiv håndtering af nationale og globale sundhedsrisici.

 

Konkurrencemæssige fordele

Med covid-19 blev en sundhedskrise til en finansiel krise, og det samme kan være tilfældet for andre områder, som Verdensmålene beskæftiger sig med. Eksempelvis klimaet (mål 13). Ifølge en artikel og analyser foretaget af McKinsey fra januar og maj 2020 i forhold til eftervirkningerne af covid-19 kan stigende konsekvenser af klimakrisen, som eksempelvis oversvømmelser og tørke, føre en økonomisk chokbølge med sig, der kan sammenlignes med covid-19-pandemien, hvor forsyningskæderne frøs til, forbrugernes adfærd ændrede sig drastisk, og det meste af USA’s kødproduktion eksempelvis lukkede ned. At tage miljømæssigt lederskab som virksomhed bliver da også mere og mere anerkendt. Eksempelvis har Loyds Bank vurderet, at orkanen Sandy i 2012 førte til et 30 pct. tab på forsikringer i New York. Et andet studie viser, at antallet af ejendomme i England, der risikerer at blive påvirket af oversvømmelser, ser ud til at blive fordoblet i 2035.

Diskussionen om virksomhedernes samfundsansvar og bæredygtighed er ikke ny. Det står efterhånden klart for de fleste virksomhedsledere, at den moderne forbruger i stigende grad tilvælger ansvarlige virksomheder og straffer de uansvarlige, medarbejdere søger hen, hvor der er mening og mål med deres arbejdsindsats, og investorerne kigger i stigende grad efter investeringsmuligheder med lav esg (environmental, social, governance)-risici. Dette giver virksomhederne en række nye udfordringer, men også en række nye muligheder. For virksomheder, der kan forstå og navigere i denne nye virkelighed er gevinsten stor, og de konkurrencemæssige fordele ligger lige for. Ikke mindst i lyset af covid-19-pandemien.

 

Download GGBN App vs. 2 her (Gratis)