Megafon undersøgelse

Gå til Megafon analysen

Generelt har vores virksomheder klaret sig godt i krisens første tid, lyder det fra toplederne selv i en ny undersøgelse blandt VL’s medlemmer. Forude venter et langt og slidsomt arbejde for at få økonomien tilbage på sporet, vurderer flertallet.

EVA ANDERSEN

 

De danske virksomhedsledere er overvejende godt tilfredse med deres egen ageren under COVID-19-krisen.

Det viser en frisk undersøgelse fra Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, som er netværksorganisation for cirka 4.000 danske erhvervsledere – primært ejerledere, direktører og bestyrelsesformænd fra et bredt udsnit af dansk erhvervsliv.

Et flertal svarer, at deres virksomhed har klaret sig ’meget godt’ (24 pct.) eller ’godt’ (44 pct.) igennem krisens første fase, mens 20 pct. giver sig selv bedømmelsen ”middel”.

Lige over halvdelen har oplevet en faldende omsætning i marts og april sammenlignet med samme periode sidste år, 31 pct. har fastholdt omsætningsniveauet, og 13 pct. har oplevet en stigning i omsætningen i de første krisemåneder.

Hvad angår virksomheder inden for kulturbranchen har hele 90 pct. mærket et fald i omsætningen, det samme gælder 71 pct. af virksomhederne i servicebranchen og 66 pct. af virksomhederne inden for konsulent- og rådgivningsbranchen.

Blandt de ramte virksomheder forventer 70 pct. at være tilbage på et normalt omsætningsniveau inden for 12 måneder.

”Det er bemærkelsesværdigt, at alle offentligt ansatte har opnået fuld løn uanset arbejdsindsatsen.”

 

Fremtiden er ’U’ eller ’L’

Medlemmerne er også blevet spurgt om deres forventninger til fremtiden og til de økonomiske effekter af pandemien.

Mens de fleste er sluppet fornuftigt gennem den første krisetid, venter der nu et langt sejt krisetræk, inden man er tilbage på et mere normalt niveau, som før pandemien brød ud, lyder det næsten samstemmende fra VL-medlemmerne.

46 pct. forbereder sig på en U-kurve som det mest sandsynlige scenarie. U-kurven varsler et langsomt comeback til dansk økonomi og indikerer, at vi skal mindst to år frem i tiden, inden vi igen vil se en positiv vækst.

33 pct. er mere pessimistiske og tror på L-scenariet som det mest sandsynlige. L-scenariet varsler en mere langtrukken økonomisk krise.

Hver tiende forventer, at dansk økonomi vil udvikle sig efter en W-kurve, altså en økonomisk udvikling, der i de næste år vil være præget af ustabilitet og markante udsving.

Kun syv pct. tror på, at en brat corona-nedtur vil blive efterfulgt af et hurtigt opsving.

 

”Jeg er utilfreds med, at alle de offentligt ansatte holdes hundrede procent skadefri ved hjemsendelse, og at det private erhvervsliv må lide. Det er dybt urimeligt.”

Fyringer på vej

 

I undersøgelsen har toplederne forholdt sig til emner fra nedlukningen af landet til hjælpepakkernes effekt og genåbningen, som er gået for langsomt, mener 64 pct.

Hver fjerde af de medvirkende har planer om at afskedige medarbejdere inden for de næste tre måneder, mens fem pct. regner med at hjemsende folk som følge af manglende aktivitet.

Særligt virksomheder inden for servicefagene forventer at skulle afskedige medarbejdere. Inden for transport og logistik er det 43 pct. af virksomhederne, mens 42 pct. af detailvirksomhederne, herunder hotel- og restaurationsbranchen, forventer at skulle afskedige folk.

”Der er ingen solidaritet mellem private og offentligt ansatte.”

Ansvarlighed står højt på dagsordenen

Trods usikkerhed om fremtiden er temaet ”Responsible Business” stadig højaktuelt blandt erhvervslivets beslutningstagere, viser svarene.

36 pct. mener, at temaet er blevet vigtigere under krisen, mens 46 pct. giver udtryk for, at de fastholder arbejdet med klima, bæredygtighed og samfundsansvar.

Kun 11 pct. mener, at debatten om den ansvarlige virksomhed er trængt i baggrunden af den aktuelle krise.

 

Læs her den fulde analyse fra Megafon.

Og du kan se en video her,  hvor VL formand Lisbeth Knudsen analyserer resultaterne:

”Hjælpepakker er OK. Men det havde været meget bedre med ordrer fra det offentlige.”

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med Megafon som optakt til årets VL Døgn med temaet ”Responsible Business – A Post Corona Perspective”.

Målgruppen for undersøgelsen er topchefer i private virksomheder beliggende i Danmark. 591 medlemmer af VL-grupperne har deltaget i undersøgelsen.

Kommentarer fra deltagerne i VL’s kriseundersøgelse (besvarelserne er anonyme):

“Der burde være dækning for kapacitetsomkostninger eller mistet omsætning. Det er regeringen/Staten, der lukker landet ned, uden at man vil betale for omkostningerne.”

”Der er mange sektorer/industrier, som ikke er berørt nævneværdigt af COVID-19. Jeg ved det fra de virksomheder, jeg sidder i bestyrelse hos.”

“Krisen er ikke en finanskrise, derfor tror jeg på relativ hurtig opstart for de fleste virksomheder. Forbrugerne skal have brændt de sparede penge af, inklusive planlagte ferier.