Henrik Andersen, CEO Vestas og medlem af VL46, er en af hovedtalerne til VL´s Virtuelle VL Døgn den fjerde juni. Vi har talt med Henrik om ansvarlighed, om global ledelse, og om hvorfor Corona-krisen skaber muligheder for at hjælpe de næste generationer.

EVA ANDERSEN

 

Hvad betyder ansvarlighed for dig som global topleder i en pandemi som COVID-19?

-Vi har hele tiden villet sikre, at virksomheden kører. Ikke mindst fordi jeg oplever, at krisen for alvor har anerkendt vedvarende energi som et afgørende element af den kritiske infrastruktur. Det er et kæmpe ansvar både at sikre energiforsyningen over alt i verden og samtidig fortsætte udviklingen mod en mere grøn fremtid. I den forstand har krisen også været et slag for skeptikere af vedvarende energi: I over 80 lande er vi involveret som en del af den kritiske infrastruktur, og der er i dag ikke tvivl om, at vedvarende energi er noget, man kan regne med i både krisetider og opgangstider.

-Ansvar er dog også meget mere konkret. Det er sikkerhed på arbejdspladsen. Både den fysiske sikkerhed, som har meget høj prioritet. Og det er den mere emotionelle sikkerhed, hvor jeg synes, at vi som virksomhed har et særligt ansvar for at skabe tryghed, gennemsigtighed og tydelig retning. Vi har prioriteret at kommunikere meget ofte, da vi kunne se, at vores kollegaer dels efterspurgte information for at føle sig trygge, dels at hvis vi ikke leverede det, ville medier og sociale medier skabe unødig forvirring.

 

Hvad har du konkret fokuseret på i forbindelse med at lede Vestas gennem de første faser af krisen?

– Samfundet er jo generelt gået i stå over hele verden, og selvom vores fabrikker har kørt med meget få forstyrrelser, så har vi som ledelse sigtet efter at fastholde det lange perspektiv og samtidig været tilpas hurtige til at agere, når et land fx blev lukket ned. Forudsætningen for dette er, at vi sikrer vores  medarbejderes sikkerhed og forretning kører videre, og vi har derfor fokuseret på ”business continuity”. Ved at levere på vores løfter til vores kunder, medarbejdere og vores mange andre interessenter på tværs af samfund, insisterer vi også på at bevare taleretten omkring vedvarende energi og vigtigheden af den grønne omstilling.  

-Vi har således også prioriteret vores kunder. Umiddelbart er det jo en vanskelig opgave, fordi vi fysisk har været grounded. Men det paradoksale – og meget lærerige – er, at vi faktisk har haft mere kontakt med kunderne end normalt. Måske er det ganske enkelt fordi alle er i samme båd, hvilket fordrer nysgerrighed, interesse og masser af deling.

-Vi ser os som en global leder. Det gjorde vi før krisen, det gør vi under krisen, og sådan ser vi os efter krisen. At komme stærkest ud af krisen skaber fundamentet for vores langsigtede prioriteter, og vi kommer derfor heller ikke til at gøre noget på kort sigt, der strider mod det lange sigt.

 

Hvordan har du brugt din toplederrolle over for organisationen?

-Jeg har været meget opmærksom på min egen rolle som kommunikatør, og at ledere på alle niveauer skal være synlige. Vi har gjort det let at række ud til lederne og få svar og vi har samlet beslutningstræer, Q&As, protokoller, og kommunikationsmaterialer ét lettilgængeligt sted, og så har direktionen og jeg kommunikeret mere, end vi plejer.

-Det har også givet ret skægge oplevelser. Jeg ringede eksempelvis til en række fabrikker for at få et førstehåndsindtryk af, hvordan de klarede det, og hvilke udfordringer de mødte.

-Hos en fabriksdirektør blev jeg mødt med gentagne sms-svar: ”Jeg ringer tilbage”. Det gjorde han ikke, selvom jeg blev ved. Indtil jeg var nødt til være lidt tydeligere med, hvem der gemte sig bag nummeret. Så ringede han. Og vi fik et rigtigt godt grin. Det fortæller jo dels, at Vestas er en meget stor organisation, dels hvor stor værdi det har, når topchefen for alvor interesserer sig for det hverdagsliv, som de allerfleste jo lever. Jeg tror, at to-vejs kommunikation giver meget mere dynamik. Og at det kan have en direkte og positiv indvirken på fx fabrikkerne.

 

Hvad er de næste udfordringer?

Jeg oplever, at vi groft sagt kan dele verden i to dele. Der er dem, der er optimistiske og ser muligheder. Og så er der de, der måske blot leder efter undskyldninger til at give op. Igen har jeg lyst til at bruge ordet ansvarlighed. Vi er som virksomhed ansvarlig for, at verden ikke lukker ned. Men derimod kæmper på. En krise kan populært sagt skille fårene fra bukkene, og her motiverer krisen os til at kæmpe endnu hårdere for at sikre den grønne omstilling. I den forstand er den kommende genopretning en kæmpe udfordring for hele verden, men endnu vigtigere er den også som en kæmpe mulighed for at lave nogle af de fundamentale ændringer i måden vi producerer og bruger energi, der skal til for at løse det største problem, vi lige nu giver videre til kommende generationer: klimakrisen.

 

Henrik Andersen, CEO Vestas, taler til det Virtuelle VL Døgn d. 4. juni