Digitale læringer, højt aktivitetsniveau og ledelses-aktuelle emner. VL-grupperne er i fuld gang med at indrette efter det ny normale. VI har friske beretninger fra både London, Bangkok og København.

I København er der fokus på digitale erfaringer i organisationerne

VL 107 holder til i det københavnske med Margrete Lyngs Mortensen, rådgiver, Lyngs Kommunikation, i spidsen.

”Vi havde haft et rigtig spændende møde med Deborah Dunsire fra Lundbeck i januar og så frem til at mødes på Lyngby Rådhus med Sofia Osmani den 12. marts,  men blev som alle andre grounded på grund af Corona få dage før, fortæller Margrethe Lyngs Mortensen.

I stedet reagerede gruppen hurtigt og besluttede at tage en ”Bordet Rundt” på Microsoft Teams. ”Det blev til næsten 3 timer med knap 30 deltagere (ud af 35 medlemmer).  Hver især gav et rids over, hvilke udfordringer, de havde mødt, hvilke ny-orienteringer, Corona havde medført, og hvordan ledelsesopgaven havde forandret sig de seneste måneder. Mange gav udtryk for en glæde, ja ligefrem at være imponeret over den entusiasme og energi, de havde mødt i deres egne organisationer – og i samarbejdet mellem organisationer. Noget, der ellers kan tage uendeligt at nå til enighed om, var pludselig muligt – på en formiddag”, fortæller Margrethe.

Udover at mødet fungerede effektivt på den ny virtuelle facon, så har gruppen efterfølgende fokuseret på, hvad der virker på de digitale platforme. Eksempelvis var erfaringen i gruppen, at de ny tekniske platforme var langt bedre end forventet til at få taget beslutninger i ledelserne. Men til gengæld har det virtuelle format vist sig at være mindre godt til at løse konflikter. På den anden side havde gruppens medlemmer registreret, at rigtig mange konflikter ganske enkelt var forsvundet i  Coronaens skygge.

”Det var også ret sjovt at se hinanden på hjemmekontoret og vi havde god fornøjelse af chatten undervejs. Så vi kommer til at bruge online møder mere aktivt fremover. Men vort næste møde er hos By og Havn i juni. Heldigvis er det planlagt til at være udendørs i Toldboden og på vandet. Så vi glæder os til at se hinanden igen og håber bare på, at det går og vejret holder, afslutter Margrethe Lyngs.

Et stille London er uhørt

VL78 holder til i London under ledelse af Pia Dalziel, der er Partner, Solicitor og Advokat, i ebl miller rosenfalck.

”I VL78 har vi over de sidste 3 år af naturlige årsager brugt en del tid på Brexit, og hvilken indvirkning udmeldelsen har på vores respektive virksomheder og vores ret til at bo og arbejde i UK. Efter det britiske parlamentsvalg i december 2019 blev Brexit lagt på hylden for en stund, og vi rykkede vores fokus over på bæredygtighed, og så i øvrigt frem til at deltage i VL Døgnet i juni”, fortæller Pia.

”Vi havde også glædet os til at få besøg af VL108 i slutningen af marts. Vi havde lagt et rigtigt godt program med virksomhedsbesøg og fællesmøder/middag, men vi måtte i starten af marts se i øjnene, at VL108’s tur måtte aflyses pga Coronavirus. Netværksarrangementer i London begyndte at skrumpe ind i deltagerantal og London blev musestille, hvilket er helt uhørt”, fortæller Pia.

Selvom besøget fra VL108 blev aflyst, måtte VL78 holde aktivitetsniveauet. Online blev løsningen.

”Vi holdt den 26. marts et virtuelt møde, og der var så stor tilslutning, at vi netop har afholdt et yderligere virtuelt møde. Og har valgt foreløbigt at mødes en gang om måneden på denne måde, siger Pia.

Programmet er enkelt. ”Vi tager specifikke problemstillinger op, hvis der er behov for det, men indtil videre har det fungeret godt bare at have virtuel kontakt, udveksle erfaringer og se på Coronas påvirkning af medlemmernes forretningsområder, fortæller Pia, der understreger, at læringen indtil videre har været at man ikke behøver et lokale for at mødes og debattere, men at erfaringsudvekslingen og støtten er måske blevet endnu mere tydelig. I øvrigt har VL78 i London fået 3 nye medlemmer ind i gruppen under lockdown, hvilket har givet et friskt pust og yderligere dynamik. Men selvom online har virket rigtigt godt, så er der alligevel et vist savn af det fysiske møde.

”Det bliver spændende at se, hvordan den nye virkelighed bliver på den anden side. Selvom den virtuelle mødeform fungerer fint pt, er der vist ingen tvivl om, at vi alle ser frem til igen at kunne mødes fysisk over en pindemad eller to”, afslutter Pia Dalziel.

I Bangkok er der møde hver mandag

VL112 i Bangkok er en 10 år gammel gruppe. Og nu er tiden kommet til at flytte nogle af aktiviteterne online.

”Der var lidt over 20 VL-deltagere på det første webinar i slutningen af marts, og siden har der været høj aktivitet. Mest omkring Corona-relaterede ledelses-temaer. Eksempelvis handlede de første møder om ganske enkelt at høre fra de enkelte medlemmer, hvilke forholdsregler man har taget for at beskytte virksomhedernes interesser”, fortæller Tom Sørensen, Managing Partner, Headhunter i Tom Sorensen Co., Ltd. – og formand for VL112.

”Vi benytter Zoom Meetings med mig som host. Vi bruger 1 time hver mandag med cirka 20 deltagere (ud af medlemskedsen på 28). Hver eneste uge er en runde med status garneret med eksterne oplæg. Det har blandt været Manpower management i COVID times, Leading at a time of crisis og Introducing The Time Doctor app: How to manage staff Working From Home, fortæller Tom, der noterer, at der indimellem de planlagte indlæg selvfølgelig også er input og diskussioner om medlemmernes problemstillinger i de forskellige virksomheder og industrier.