Hos cementproducenten Aalborg Portland er man foreløbig sluppet nådigt gennem Covid-19-krisen. Managing Director Michael L. Thomsen kigger dog ind i et andet halvår, hvor byggeriet vil blive påvirket og eksportmarkederne ramt.

INTERVIEW af Eva Andersen

I ugevis har danskerne arbejdet hjemme fra parcellen. Fra køkkenborde og hjemmekontorer har man forsøgt at passe job, hus, børn – og haven, tilsyneladende, for det flotte forårsvejr har skudt gang i salget af byggematerialer.

Det har man mærket hos cementproducenten Aalborg Portland, som godt nok mærker Covid-19-krisens negative indflydelse på visse produktmarkeder. Til gengæld har igangværende projekter og privatforbruget indtil nu holdt hånden under omsætningen, fortæller Managing Director Michael Lundgaard Thomsen, VL8, som VL Nyt har fanget for et interview.

Michael L. Thomsen er en af de topchefer, som i forbindelse med afviklingen af VL årstemaet skulle have lagt virksomhed til en workshop som optakt til VL Døgnet 2020 i Aarhus.

-Allerede inden Danmark lukkede ned, havde vi en klar forventning om, at vi ville blive ved med at producere uanset en eventuel nedlukning. Det er basale råvarer – herunder cement, som vi producerer, og det kan samfundet ikke undvære. Det betød, at alle medarbejdere, som ikke direkte arbejder i produktionen, blev sendt hjem, mens fabrikken kørte videre under de nye sikkerhedshensyn, siger han.

 

Har undgået smitte

Indtil videre har man været forskånet for Covid-19-smittetilfælde blandt de 350 ansatte, fortæller han. Nu gælder det fremtiden og et andet halvår, som vil være præget af stor usikkerhed.

I øjeblikket følger salget nogenlunde de oprindelige forventninger. Byggeriet er stadig i gang, og arbejdet med allerede igangværende byggeprojekter fortsætter.

Salget til den private sektor i Skandinavien har som nævnt ligefrem budt på en stigning i forhold til det forventede, fordi skandinaverne har storindkøbt materialer til haven. Fliser, kantsten, betonprodukter osv. Der har været gang i den i de små hjem, siden arbejdspladserne sendte en stor del af medarbejderne hjem for at arbejde eller for at vente på, at der igen blev noget at lave.

 

Arbejder med to scenarier

Desværre kan heller ikke Aalborg Portland undgå de negative effekter af Covid-19-krisen, som uundgåeligt også rammer byggeriet, vurderer han.

-Lige nu ser vi ind i et marked, som på kort sigt er ret upåvirket, men vi ser tegn på, at eksporten er gået i stå, industrien står stille f.eks. i Frankrig. Også herhjemme forventer vi en effekt på byggeriet og regner med en nedgang i andet halvår på 15-20 pct. Jeg er forberedt på, at vi kommer til at se en reduktion resten af året på cirka 15 pct. Den kan blive større og dybere – eller situationen kan udvikle sig mere positivt. Som alle andre er vi spændte på udviklingen de kommende måneder.

I øjeblikket arbejder man primært med to scenarier, siger han:

-En nedgang i 2020, hvorefter aktiviteten vender tilbage på niveau ultimo 2021 eller det andet scenarie – at det tager væsentlig længere tid, inden efterspørgslen retter sig igen. Det hele afhænger især af, hvad der sker på de store eksportmarkeder – USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Polen.

I er landets største udleder af CO2 i industrien og har forpligtet jer til at nå nogle ambitiøse klimamål inden 2030, men endnu er I langt fra målet. Får krisen indflydelse på jeres og andre virksomheders klimaindsats, tror du?

-Generelt nej. Jeg tror ikke, at krisen får indflydelse på de allerede igangsatte initiativer, nogle projekter bliver måske forsinket lidt. Vi har gang i en række forskellige klimaprojekter som energieffektivisering og udvikling af nye produkttyper, som udleder mindre CO2. De initiativer er allerede i gang og har i øvrigt en god effekt, hvilket betyder, at der er penge at spare for vores virksomhed. Så selv med en generel nedgang i økonomien er der store gevinster at hente i at tænke bæredygtigt.

Vi tror på, at udviklingen af grønne løsninger drives af forbrugernes efterspørgsel. Udviklingen sker hverken hurtigere eller smartere, fordi man pålægger produktionsvirksomheder ekstra afgifter.

Michael L. Thomsen, Managing Director, Aalborg Portland

Medmindre man direkte mangler likvider til at sætte projekterne i gang, bliver de iværksat som planlagt, vurderer han.

-Mange virksomheder er så langt i det arbejde, at de ikke skal ud og lede efter ekstra penge for at komme i gang med den grønne udvikling. Vi er selv et godt eksempel på, at energieffektivisering betaler sig, så selvom vi sælger mindre, er vi stadig interesseret i at reducere vores produktionsomkostninger. Og selvom der er krise, er jeg overbevist om, at forbrugerne fortsat vil efterspørge mere bæredygtige produkter.

I procesindustrien er vi afhængige af meget høje temperaturer i produktionen. Den proces kan man desværre ikke elektrificere. I stedet har vi brug for alternativer til de fossile brændsler – biogas f.eks. Problemet er, at der slet ikke er tilstrækkelige mængder biogas til konkurrencedygtige priser i Danmark i dag.

Michael L. Thomsen, Managing Director, Aalborg Portland

Cementproducenten Aalborg Portland har et mål om at skære CO2-udledningen ned med 30 pct. inden 2030. Virksomheden arbejder blandt andet med at udnytte overskudsvarme bedre og at anvende alternativer til de fossile brændsler i produktionen

Michael L. Thomsen

Managing Director