Vi tager ansvar i forbindelse med møder i VL-regi, især i en tid med sundhedsmæssige bekymringer på grund af Coronavirus. Derfor har vi i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse valgt at AFLYSE ALLE PLANLAGTE ARRANGEMENTER FREM TIL MEDIO APRIL 2020.

Det er vigtigt at understrege, at Selskabets aflysninger ikke gør sig gældende for arrangementer planlagt af og med egen VL-gruppe, men vi anbefaler på det kraftigste at alle følger Sundhedsstyrelsens udmeldinger nøje: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte-mod-coronasmitte.

Personer, der de seneste 14 dage forud for et arrangement har været på rejse i højrisikolande, må f.eks. ikke længere deltage i et møde. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan du løbende orientere dig om, hvilke lande, der er i højrisikogruppen: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Du bedes rette henvendelse til din VL-gruppeformand, ved spørgsmål der omhandler afvikling af egne gruppearrangementer.

Ved spørgsmål til Selskabet, skal du altid være velkommen til at kontakte VL-sekretariatet på info@vl.dk