Kære VL-kollega,

Rigtigt Godt Nytår.

Vi tager nu fat på det tredje årti af det 21. århundrede. Hvad kommer til at karakterisere det nye årti, hvis det første årti havde techgiganter, populisme, fake news og klimaforandringer som nogle af overskrifterne? Hvad vil de næste ti år bringe os af godt og skidt?

Som ledere ville vi nok gerne have fat i den krystalkugle, der kunne give os svaret på det. Det er nemt at lave forudsigelser. Det, at få dem til at blive rigtige, er til gengæld svært. Men i Dansk Selskab for Virksomhedsledelse kommer du tættere på nogle af dem, der arbejder på at finde løsningerne på det næste årtis udfordringer og på selv at blive klogere på, hvad der kommer på dagsordenen. Det er et af vores gode formål.

Dansk Selskab for Virksomhedsledelse er et unikt fællesskab, der har til formål at ”fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.” Det er en vigtig vision at have for øje, og den adskiller netop VL-grupperne fra alle mulige andre tilbud om netværk.

Gennem din egen VL-gruppe, via det valgte fælles årstema, VL Døgnet, temabaserede workshops eller fælles VL-topmøder med helt superaktuelle emner, så har du muligheden for den gode blanding af erfaringsudveksling med kolleger, inspiration og konkrete ideer til handling.

Vi står overfor udfordringer i den globale økonomi. Vi står med et svækket multilateralt system, både når det gælder WTO, FN og andre globale organisationer. Og vi står overfor store industrielle og teknologiske forandringer og positive muligheder. Klimaforandringer og dramatiske omlægninger af vores energiforbrug, vores daglige adfærd som borgere og forbrugere og ændringer af det, vi lever af at producere, er kommet højt på dagsordenen. Det er det også at genetablere tilliden til demokratiet og politikernes handlekraft.

Samfundet, kunderne, samarbejdspartnerne, eksisterende og kommende medarbejdere forventer at virksomhederne ikke blot opfører sig lovligt, men også at de har et formål ud over at tjene penge, tager et medansvar for samfundsudviklingen og opfører sig etisk forsvarligt. Vi står med en teknologisk udvikling, som kræver menneskefastsatte rammer og klarhed over, hvordan teknologien bliver til gavn og fremgang for os og ikke noget, der skaber frygt for tab af kontrol, tab af arbejdspladser og modvilje. Der er en øget polarisering på vej og en risiko for en voksende afmagt hos den del af befolkningen, som ikke føler sig set og hørt. Som ikke kan se noget håb om en bedre fremtid, og som lader sig fascinere af populister med den nemme løsning i baglommen.

Der har faktisk ikke været noget tidspunkt, hvor det har været vigtigere at blive klog på verden omkring os end lige nu. Økonomisk, politisk og handelsmæssigt og teknologisk. Fordi verden er blevet mere kompleks, og det samme er de løsninger, der skal findes.

Derfor giver det så meget mening, at vi i blandt Dansk Selskab for Virksomhedsledelses godt 4000 medlemmer tager den opgave på os at fokusere på de store spørgsmål. Hvad enten det sker i VL-grupperne eller andre steder i VL-sammenhæng.

Formandsskifte og ny bestyrelse

Med generalforsamlingen i oktober tog vi afsked med Jens Wittrup Willumsen som formand efter seks travle år. Jens har gjort et formidabelt arbejde med at få moderniseret og udviklet VL efter en trebenet strategi: Bygge et stærkt fundament og få orden på det basale, udvikle arbejdet med ledelsesfaglighed og styrke eksklusiviteten af Selskabet. Alle tre punkter i strategien er lykkedes til fulde. Vi har en stærk forening med styr på økonomien, et dygtigt og professionelt sekretariat og det basale er i orden. Vi arbejder på at udvikle vores digitale tilbud til medlemmerne bl.a. med vores app. Og vi er inde i en spændende udvikling hvad angår nye aktiviteter og tilbud til medlemmerne ud over det helt centrale samvær i grupperne. Og endelig skærper vi profilen som et unikt frirum og inspirationsrum for travle topledere.

Ud over Jens Wittrup Willumsen tog vi i oktober også afsked med to andre stærke bestyrelsesmedlemmer i arbejdet med at sætte hele den udviklingsproces på sporet. Frederik Preisler og Jesper Lund. Også en stor tak for deres indsats.

Efter et år i bestyrelsen fik jeg fornøjelsen af at blive valgt til ny formand for Selskabet på generalforsamlingen i oktober. En opgave jeg glæder mig meget til at udfolde sammen med den øvrige bestyrelse, som nu består af de tre nyvalgte: Jesper Nygaard, Michael Christiansen og Lars Sander Matjeka samt næstformand Stina Vrang Elias, Mette Dyhr, Anne Mette Dissing-Immerkær og Niels Lundorff.

Når jeg sammen med vores direktør, Ida Bratting Kongsted, har holdt tre nytårskure i januar i henholdsvis Aalborg, Kolding og København med VL-gruppernes formænd, så tager vi alle gode ideer og forslag til Selskabets videre udviklingsarbejde med til bestyrelsen for at sætte milepælene for det kommende års arbejde helt på plads. På samme vis arbejder vi med at forbedre og udvikle vores kontakt til de 17 internationale VL-grupper. Tanken er at sende medlemmerne af de internationale grupper et spørgeskema og holde virtuelle møder med formændene i marts, så vi kan finde ud af, hvordan vi kan styrke værdien af medlemskabet af VL også blandt de udstationerede medlemmer.

2019 i FN Verdensmålenes tegn

‘FN’s verdensmål som konkurrenceparameter’ blev det altoverskyggende tema for de fælles aktiviteter i VL i 2019 kulminerende med VL Døgnet i FN byen i juni. Vi kunne ikke have gennemført det store aktivitetsniveau i 2019 uden hjælp fra to stærke samarbejdspartnere.

Industriens Fond bidrog økonomisk til gennemførelse af årstemaets mange aktiviteter – herunder lanceringen af app’en Global Goals Business Navigator (kan frit hentes i App store eller til Android). Den har til formål at inspirere og engagere virksomhedsledere til at integrere verdensmålene i virksomhedernes strategi og finde de nye konkrete løsninger, som målene åbner for. Appen blev lanceret i FN Byen på VL Døgnet, og er et samarbejde med 3B Impact og McKinsey & Company.

VLs anden stærke samarbejdspartner i 2019 var McKinsey, der pro bono stillede deres viden og know how til rådighed for gennemførelse af to surveys, udvikling af koncept og en stribe workshops med VL-medlemmer som værter fra Skagen til Gedser, hvor der blev præsenteret konkrete cases og værktøjer til at gøre verdensmålene til et reelt konkurrenceparameter.

Mere end 1.000 VL-medlemmer deltog i  projektet, der blev udviklet +850 nye forretningsideer og godt 700 VL medlemmer deltog i VL Døgnet i FN Byen.

Materialerne fra McKinsey & Companys SDG Guide for Business Leaders er resultat af VL-årstemaet ’s workshops, og den giver virksomhedsledere praktisk vejledning i, hvordan verdensmålene indarbejdes som et konkurrenceparameter i virksomhedernes strategi. Den kan stadig downloades fra vores website: www.vl.dkeller her på dette direkte link: https://new.vl.dk/wp-content/uploads/2019/06/20190612-SDG-Guide-full-version-1.pdf. Det samme gælder cases fra workshops om årstemaet her: https://vl.dk/event/cases-fra-vl-workshops/. Endelig har vi samlet en vidensbank med materialer om at arbejde konkret med verdensmålene i virksomheden her: https://vl.dk/event/materiale-til-vl-verdensmaalsworkshops/

2020-temaet Responsible Business – a competitive advantage

På generalforsamlingen i oktober meldte vi det nye årstema ud: ”Responsible Business – a competitive advantage”. Vi slipper altså ikke verdensmålene, og virksomhedernes arbejde med at gøre dem til en god forretning, men vi udvider temaet til mere generelt at tale om virksomhedernes og virksomhedsledernes samfundsansvar.

Virksomheder, organisationer, rådgivere og institutioner af enhver art er under et stigende pres for at italesætte og dokumentere, at de ikke bare arbejder i overensstemmelse med lovgivningen, men at de også tager et etisk og moralsk medansvar for det omgivende samfund, for klimaet, for diversiteten og for en social balance. Ansvarlighed er blevet det nye business imperativ. Vi skal i årets løb tale om virksomhedernes samfundskontrakt, som det allerede gøres i den finansielle sektor, men også om ansvaret for at den digitale udvikling kommer til at ske efter principper og krav til, at vi som mennesker kan mestre og forstå den meget indgribende forandring, som teknologierne medfører.

Vi fortsætter heldigvis samarbejdet med Industriens Fond om bl.a. en videreudvikling af vores app, men der kommer også andre samarbejder på banen med bl.a. Interforce og Alliance of Democracies Foundation.

Sammen med InterForce afholder vi en række unikke møder og aktiviteter gennem foråret for VLs medlemmer. Her fortæller Forsvarets øverste ledelse om den sikkerhedspolitiske situation i Danmark og giver indsigter om cybertruslen både mod Danmark og internationalt. Du kan se mere her: https://vl.dk/2019/12/taet-pa-og-bag-om-nyt-spaendende-samabejde-mellem-vl-og-interforce-saetter-fart-pa-arstemaets-aktiviteter/

Sammen med Alliance of Democracies har vi indgået et samarbejde om at sætte fokus på virksomhedernes samfundsansvar for demokratiet og de geopolitiske risici, som virksomhederne udsættes for.  Alliance of Democracies er en fond stiftet i 2017 af Anders Fogh Rasmussen, tidl. statsminister og generalsekretær i NATO. Formålet med fonden er at fremme demokrati og åbne markeder verden over.

Som en eksklusiv mulighed åbner Alliance of Democracies for at invitere 100 VL-medlemmer til det årlige Copenhagen Democracy Summit, hvor mere end 500 internationale erhvervsledere, toppolitikere, forskere og aktivister diskuterer demokratiets tilstand, frihandel, og ansvarlig brug af nye teknologier. Hvert år inviteres også stærke amerikanske profiler. I 2018 talte tidligere vicepræsident Joe Biden. I 2019 talte blandt andet leder af Husets efterretningsudvalg, Adam Schiff. Næste år afholdes Copenhagen Democracy Summit den 19. – 20. juni 2020. Se mere her: https://vl.dk/2019/12/vl-har-indgaet-et-samarbejde-om-arstemaet-responsible-business-a-competitive-advantage-med-alliance-of-democracies-foundation/

Det skal være noget særligt

Igennem hele udviklingsarbejdet med VL, så har jeg sammen med bestyrelsen et klart mål: Der skal ud over det aller vigtigste – et velfungerende medlemskab af den enkelte VL-gruppe – være noget eksklusivitet over, hvad vi tilbyder medlemmerne af fælles arrangementer, workshops og VL-topmøder. Noget, der skaber konkret værdi for den enkelte deltager, eller som er et møde med mennesker, som man ellers ikke ville have mulighed for at møde.

På den front må vi sige, at vi lagde hårdt fra land med at have Los Angeles borgmesteren, Eric Garcetti, nu formand for den globale C40 sammenslutning af store byer i verden, som hovedtaler på årsmødet i oktober. Han slog fast, at vi er den sidste generation, der kan nå at gøre noget for at redde kloden fra en klimakatastrofe. Umiddelbart derefter havde vi mulighed for at invitere VL-medlemmerne til at møde Microsofts globale president, Brad Smith, forfatter til bogen ”Tools and Weapons”, der slog fast at uden tillid til anvendelsen af de nye teknologier og til håndteringen af data og uden en form for politisk regulering, så kommer der en modreaktion hos befolkningen, som avler frygt, bekymring og teknologiangst.

Til julemødet arrangeret for vores udenlandske gruppemedlemmer var 14 ud af 17 udenlandske grupper flot repræsenteret, og det var ligeledes de inviterede danske gruppeformænd. Her havde vi fornøjelsen af udenrigsminister, Jeppe Kofod, tidligere statsminister og NATO generalsekretær Anders Fogh Rasmussen, og tidligere justits-, uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind. Den sidste i egenskab af bestyrelsesformand for Danish Cyber Defense.

Og vi fortsætter med at holde udkig efter unikke arrangementer i 2020, som vi kan være fælles om, og som giver grupperne mulighed for at møde hinanden på tværs. Så husk at holde øje med vores nyhedsbrev VL-Nyt og vores website www.vl.dk

Med disse (mange) ord vil jeg ønske jer alle sammen et rigtigt godt nytår og sige tak for det gamle.

Jeg håber, at dit medlemskab af VL kan levere inspiration til dit lederskab i 2020 ligesom din aktive deltagelse i VL-grupperne leverer inspiration til andre.

Har du gode ideer til Selskabets arbejde og til noget, vi kan gøre bedre, så er du altid velkommen til at skrive til mig på lk@vl.dk  eller give mig et ring på +45 21410000.

Rigtigt Godt Nytår – på bestyrelsens og Selskabets vegne – og på gensyn i det nye år.

Lisbeth Knudsen
Formand for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse
www.vl.dk