Sidste år lancerede VL, med støtte fra Industriens Fond, temaet; ”FN’s Verdensmål som konkurrenceparameter”. I år følger vi op med yderligere et perspektiv ”Responsible Business – A Competitive Advantage”

Virksomheder, organisationer, rådgivere og institutioner af enhver art er under et stigende pres for at italesætte og dokumentere, at de ikke bare arbejder i overensstemmelse med lovgivningen, men at de også tager et etisk og moralsk medansvar for det omgivende samfund, for klimaet, for diversiteten og for en social balance. Ansvarlighed er blevet det nye business imperativ!

VL udvider nu perspektivet og bringer til diskussion, hvordan et aktivt samfundsansvar og god etik i virksomhederne både kan tilfredsstille aktionærerne, styrke forretningsstrategien og konkurrenceevnen, samt skabe de rigtige rammer for en stærk ledelse og talentfulde medarbejdere.

Lige som med Verdensmålene vil alle VL-medlemmer gennem workshops og analyser i det kommende år blive opfordret til at deltage aktivt for at sikre, at danske virksomheder konkret kommer til at arbejde med Responsible Business som business case og konkurrencefordel.

Temaet kulminerer på VL Døgnet den 4. juni 2020 i Aarhus under overskriften ”Responsible Business – kan det betale sig?”

Baggrunden for valget af Årstemaet er:

  • En tydelig international tendens til at virksomheder tager reelt samfundsansvar og bruger det som en del af forretningsstrategien;
  • En markant tillidskrise i den danske befolkning over for både virksomheder og politikere;
  • Det grundlæggende værdisæt i VL om at erhvervsledere har en særlig pligt til at udvise samfundsansvar;
  • Et stærkt og succesfuldt årstema i 2019 med fokus på Verdensmål som forretningsparameter, som vi gerne vil videreføre i 2020.

Målet er, at VL sætter sig i spidsen for en bred og dyb debat i det danske samfund om virksomhedernes samfundsansvar og etik.

Yderligere oplysninger:

Lisbeth Knudsen, bestyrelsesformand VL
Knudsenaps@gmail.com / +45 21 41 00 00

Anders Monrad Rendtorff
Kommunikation, VL
amr@vl.dk / +45 29 40 70 16